USPTI VN

USPTI VN

Người liên hệ: Mr. Dean Nguyen

Chức vụ: Deputy Sales Manager

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

USPTI VN

Người liên hệ: Mr. Dean Nguyen

Chức vụ: Deputy Sales Manager

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Giới thiệu

TP & EU Trade Lane

Xem thêm >>
 • 5B Ton Duc Thang, Dist 01
 • +849****** Hiện số
 • uspti.com

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Hai Phong
Tacoma
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Tacoma, Pierce, Washington, United States
40'HQ Thứ 7 25 Ngày
Đi thẳng
7.759.200₫
Chi tiết
THC 5.469.600₫ / Cont
BILL 1.144.800₫ / B/L
SEAL 254.400₫ / Cont
AMS 890.400₫ / B/L
66.144.000₫ 73.903.200₫ 30-04-2024
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 8.632 Lượt xem

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Hai Phong
Los Angeles
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Los Angeles, Los Angeles, California, United States
40'HQ Chủ nhật 20 Ngày
Đi thẳng
7.759.200₫
Chi tiết
THC 5.469.600₫ / Cont
BILL 1.144.800₫ / B/L
SEAL 254.400₫ / Cont
AMS 890.400₫ / B/L
85.224.000₫ 92.983.200₫ 30-04-2024
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 107 Lượt xem

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Ho Chi Minh
New York
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
New York, New York, New York, United States
20'GP Chủ nhật 38 Ngày
Đi thẳng
5.924.350₫
Chi tiết
THC 3.655.450₫ / Cont
BILL 1.134.450₫ / B/L
SEAL 252.100₫ / Cont
AMS 882.350₫ / B/L
76.890.500₫ 82.814.850₫ 30-04-2024
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 4.829 Lượt xem

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Ho Chi Minh
Houston
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Houston, Texas, Missouri, United States
40'HQ Thứ 7 40 Ngày
Chuyển tải
7.615.850₫
Chi tiết
THC 5.368.550₫ / Cont
BILL 1.123.650₫ / B/L
SEAL 249.700₫ / Cont
AMS 873.950₫ / B/L
92.389.000₫ 100.004.850₫ 30-04-2024
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 8.195 Lượt xem

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Ho Chi Minh
Chicago
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Chicago, Cook, Illinois, United States
40'HQ Thứ 4 34 Ngày
Đi thẳng
7.615.850₫
Chi tiết
THC 5.368.550₫ / Cont
BILL 1.123.650₫ / B/L
SEAL 249.700₫ / Cont
AMS 873.950₫ / B/L
106.122.500₫ 113.738.350₫ 30-04-2024
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 5.764 Lượt xem

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Ho Chi Minh
Los Angeles
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Los Angeles, Los Angeles, California, United States
40'HQ Thứ 4 22 Ngày
Đi thẳng
7.615.850₫
Chi tiết
THC 5.368.550₫ / Cont
BILL 1.123.650₫ / B/L
SEAL 249.700₫ / Cont
AMS 873.950₫ / B/L
71.164.500₫ 78.780.350₫ 30-04-2024
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 554 Lượt xem

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Ho Chi Minh
Seattle
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Seattle, King, Washington, United States
40'HQ Chủ nhật 25 Ngày
Chuyển tải
7.615.850₫
Chi tiết
THC 5.368.550₫ / Cont
BILL 1.123.650₫ / B/L
SEAL 249.700₫ / Cont
AMS 873.950₫ / B/L
71.164.500₫ 78.780.350₫ 30-04-2024
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 2.935 Lượt xem

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Ho Chi Minh
Hong Kong
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Hong Kong, Hong Kong
20'RF Chủ nhật 3 Ngày
Đi thẳng
5.867.950₫
Chi tiết
THC 4.494.600₫ / Cont
BILL 1.123.650₫ / B/L
SEAL 249.700₫ / Cont
9.988.000₫ 15.855.950₫ 30-04-2024
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 35 Lượt xem

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Ho Chi Minh
Nansha
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Nansha, Guangzhou, Guangdong, China
40'HQ Thứ 7 4 Ngày
Đi thẳng
2.247.300₫
Chi tiết
BILL 1.123.650₫ / B/L
SEAL 249.700₫ / Cont
AFS 873.950₫ / B/L
1.248.500₫ 3.495.800₫ 30-04-2024
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 62 Lượt xem

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Ho Chi Minh
Qingdao
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Qingdao, Qingdao, Shandong, China
40'HQ Chủ nhật 12 Ngày
Đi thẳng
2.247.300₫
Chi tiết
BILL 1.123.650₫ / B/L
SEAL 249.700₫ / Cont
AFS 873.950₫ / B/L
1.997.600₫ 4.244.900₫ 30-04-2024
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 97 Lượt xem