SOUTHERN INTERNATIONAL CO., LTD

SOUTHERN INTERNATIONAL CO., LTD

Người liên hệ: Ms. Thao Nhu

Chức vụ: Trưởng phòng xuất nhập khẩu

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Đánh giá

SOUTHERN INTERNATIONAL CO., LTD

Người liên hệ: Ms. Thao Nhu

Chức vụ: Trưởng phòng xuất nhập khẩu

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Đánh giá

Giới thiệu

Southern International Co., Ltd. (SIC), we have been providing logistics services in Vietnam since 2003. Our main activity : 1/ Transport by Air & Express, under contract of airline: UA, CX, VN, TK,... 2/ Transport by Sea LCL & FCL , und...

Xem thêm >>

SOUTHERN INTERNATIONAL CO., LTD

Ref #81002 | 30-08-2023 18:23

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Xingang
Ho Chi Minh (Cat Lai)
Xingang, Xingang, Tianjin, China
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
20'GP Thứ 6 10 Ngày
Đi thẳng
5.762.655₫
Chi tiết
THC 3.039.375₫ / Cont
BILL 1.094.175₫ / Cont
CIC 1.215.750₫ / Cont
Cleaning fee 194.520₫ / Cont
EMF 218.835₫ / Cont
4.011.975₫ 9.774.630₫ 14-09-2023
 • Bình luận
 • Chia sẻ

SOUTHERN INTERNATIONAL CO., LTD

Ref #79582 | 14-08-2023 22:34

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Chau Thanh
Qinzhou
Chau Thanh, Tay Ninh, Vietnam
Qinzhou, Qinzhou, Guangxi, China
20'GP Thứ 2 8 giờ
Đi thẳng
2.991.250₫
Chi tiết
BILL 1.076.850₫ / B/L
SEAL 239.300₫ / Cont
Telex 717.900₫ / B/L
AFS 957.200₫ / B/L
1.914.400₫ 4.905.650₫ 30-08-2023
 • Bình luận
 • Chia sẻ

SOUTHERN INTERNATIONAL CO., LTD

Ref #76558 | 24-06-2023 12:45

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Hai Phong
Toronto
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Toronto, Ontario, Canada
40'HQ Chủ nhật 32 Ngày
Chuyển tải
6.751.650₫
Chi tiết
THC 4.501.100₫ / Cont
BILL 1.066.050₫ / Cont
SEAL 236.900₫ / Cont
AMS 947.600₫ / Cont
75.097.300₫ 81.848.950₫ 30-06-2023
 • Bình luận
 • Chia sẻ

SOUTHERN INTERNATIONAL CO., LTD

Ref #75712 | 15-06-2023 09:35

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Hai Phong
Toronto
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Toronto, Ontario, Canada
40'HQ Thứ 2 35 Ngày
Chuyển tải
7.456.050₫
Chi tiết
THC 4.497.300₫ / Cont
BILL 1.065.150₫ / Cont
SEAL 236.700₫ / Cont
AMS 946.800₫ / Cont
Telex 710.100₫ / Cont
77.874.300₫ 85.330.350₫ 30-06-2023
 • Bình luận
 • Chia sẻ

SOUTHERN INTERNATIONAL CO., LTD

Ref #74336 | 25-05-2023 09:35

country

Cảng đi / Cảng đến

Điều kiện giao nhận

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Cước vận chuyển

Phụ phí cảng đi

Phụ phí cảng đến

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Singapore
Ho Chi Minh
Singapore, Singapore
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Door / Door
Thứ 7 4 Ngày
Đi thẳng
661.920₫
/cbm
-
2.269.440₫
Handling charge 591.000₫ / Shipment
Warehouse charge 851.040₫ / CBM
D/O 827.400₫ / Set
2.931.360₫ 31-05-2023
 • Bình luận
 • Chia sẻ

SOUTHERN INTERNATIONAL CO., LTD

Ref #74304 | 24-05-2023 20:26

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Shanghai
Ho Chi Minh (Cat Lai)
Shanghai, Shanghai, Shanghai, China
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
40'HQ Chủ nhật 7 Ngày
Đi thẳng
8.706.880₫
Chi tiết
THC 4.495.400₫ / Cont
BILL 1.064.700₫ / B/L
CIC 2.366.000₫ / Cont
Cleaning fee 520.520₫ / Cont
EMF 260.260₫ / Cont
4.258.800₫ 12.965.680₫ 31-05-2023
 • Bình luận
 • Chia sẻ

SOUTHERN INTERNATIONAL CO., LTD

Ref #73435 | 16-05-2023 09:09

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Ho Chi Minh (Cat Lai)
Qinzhou Port
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
Qinzhou Port, Qinzhou, Guangxi, China
20'GP Thứ 4 5 Ngày
Đi thẳng
2.930.120₫
Chi tiết
BILL 1.063.350₫ / B/L
SEAL 212.670₫ / Cont
Telex 708.900₫ / B/L
AFS 945.200₫ / B/L
3.308.200₫ 6.238.320₫ 31-05-2023
 • Bình luận
 • Chia sẻ

SOUTHERN INTERNATIONAL CO., LTD

Ref #73271 | 13-05-2023 15:58

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Ho Chi Minh (Cat Lai)
Xiamen
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
Xiamen, Xiamen, Fujian, China
40'GP Thứ 5/ Thứ 6 4 Ngày
Đi thẳng
3.546.000₫
Chi tiết
BILL 1.063.800₫ / B/L
SEAL 236.400₫ / Cont
Handling 591.000₫ / B/L
Telex 945.600₫ / B/L
AFS 709.200₫ / B/L
2.836.800₫ 6.382.800₫ 31-05-2023
 • Bình luận
 • Chia sẻ

SOUTHERN INTERNATIONAL CO., LTD

Ref #71683 | 25-04-2023 17:51

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Ho Chi Minh
Mersin
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Mersin, Mersin, Turkey
20'GP Thứ 5 30 Ngày
Chuyển tải
5.912.500₫
Chi tiết
THC 3.074.500₫ / Cont
BILL 1.064.250₫ / B/L
SEAL 236.500₫ / Cont
Handling 591.250₫ / B/L
Telex 946.000₫ / B/L
54.395.000₫ 60.307.500₫ 13-05-2023
 • Bình luận
 • Chia sẻ

SOUTHERN INTERNATIONAL CO., LTD

Ref #71677 | 25-04-2023 17:24

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Ho Chi Minh
Port Klang
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Port Klang, Selangor, Malaysia
40'HQ Thứ 6 4 Ngày
Đi thẳng
7.331.500₫
Chi tiết
THC 4.493.500₫ / Cont
BILL 1.064.250₫ / B/L
SEAL 236.500₫ / Cont
Handling 591.250₫ / B/L
Telex 946.000₫ / B/L
3.547.500₫ 10.879.000₫ 06-05-2023
 • Bình luận
 • Chia sẻ
SOUTHERN INTERNATIONAL CO., LTD
Thao Nhu (SOUTHERN INTERNATIONAL CO., LTD)