SOUTHERN INTERNATIONAL CO., LTD

SOUTHERN INTERNATIONAL CO., LTD

Người liên hệ: Mr. Nam Nguyen

Chức vụ: Trưởng phòng xuất nhập khẩu

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

SOUTHERN INTERNATIONAL CO., LTD

Người liên hệ: Mr. Nam Nguyen

Chức vụ: Trưởng phòng xuất nhập khẩu

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Giới thiệu

Southern International Co., Ltd. (SIC), we have been providing logistics services in Vietnam since 2003. Our main activity : 1/ Transport by Air & Express, under contract of airline: UA, CX, VN, TK,... 2/ Transport by Sea LCL & FCL , und...

Xem thêm >>

SOUTHERN INTERNATIONAL CO., LTD

Ref #95238 | 04-03-2024 15:12

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Ho Chi Minh
Los Angeles
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Los Angeles, Los Angeles, California, United States
40'HQ Hàng ngày 40 Ngày
Chuyển tải
10.109.880₫
Chi tiết
THC 5.738.040₫ / Cont
BILL 1.229.580₫ / B/L
SEAL 273.240₫ / Cont
Handling 683.100₫ / B/L
Telex 1.092.960₫ / B/L
AMS 1.092.960₫ / B/L
62.100.000₫ 72.209.880₫ 31-03-2024
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 940 Lượt xem

SOUTHERN INTERNATIONAL CO., LTD

Ref #95239 | 04-03-2024 15:14

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Ho Chi Minh
Long Beach
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Long Beach, Los Angeles, California, United States
40'HQ Hàng ngày 40 Ngày
Chuyển tải
10.109.880₫
Chi tiết
THC 5.738.040₫ / Cont
BILL 1.229.580₫ / B/L
SEAL 273.240₫ / Cont
Handling 683.100₫ / B/L
Telex 1.092.960₫ / B/L
AMS 1.092.960₫ / B/L
62.100.000₫ 72.209.880₫ 31-03-2024
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 647 Lượt xem

SOUTHERN INTERNATIONAL CO., LTD

Ref #95240 | 04-03-2024 15:15

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Ho Chi Minh
Savannah
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Savannah, California, United States
40'HQ Hàng ngày 40 Ngày
Chuyển tải
10.109.880₫
Chi tiết
THC 5.738.040₫ / Cont
BILL 1.229.580₫ / Cont
SEAL 273.240₫ / Cont
Handling 683.100₫ / Cont
Telex 1.092.960₫ / Cont
AMS 1.092.960₫ / Cont
96.876.000₫ 106.985.880₫ 31-03-2024
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 204 Lượt xem

SOUTHERN INTERNATIONAL CO., LTD

Ref #95244 | 04-03-2024 15:24

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Ho Chi Minh
Houston
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Houston, Washington, Pennsylvania, United States
40'HQ Hàng ngày 40 Ngày
Chuyển tải
10.109.880₫
Chi tiết
THC 5.738.040₫ / Cont
BILL 1.229.580₫ / B/L
SEAL 273.240₫ / Cont
Handling 683.100₫ / B/L
Telex 1.092.960₫ / B/L
AMS 1.092.960₫ / B/L
108.054.000₫ 118.163.880₫ 31-03-2024
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 2.885 Lượt xem

SOUTHERN INTERNATIONAL CO., LTD

Ref #95253 | 04-03-2024 16:44

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Hai Phong
New York
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
New York, New York, New York, United States
40'HQ Hàng ngày 40 Ngày
Chuyển tải
10.109.880₫
Chi tiết
THC 5.738.040₫ / Cont
BILL 1.229.580₫ / B/L
SEAL 273.240₫ / Cont
Handling 683.100₫ / B/L
Telex 1.092.960₫ / B/L
AMS 1.092.960₫ / B/L
99.856.800₫ 109.966.680₫ 31-03-2024
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 251 Lượt xem

SOUTHERN INTERNATIONAL CO., LTD

Ref #95251 | 04-03-2024 16:40

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Ho Chi Minh
New York
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
New York, New York, New York, United States
40'HQ Hàng ngày 40 Ngày
Chuyển tải
10.109.880₫
Chi tiết
THC 5.738.040₫ / Cont
BILL 1.229.580₫ / B/L
SEAL 273.240₫ / Cont
Handling 683.100₫ / B/L
Telex 1.092.960₫ / B/L
AMS 1.092.960₫ / B/L
96.876.000₫ 106.985.880₫ 31-03-2024
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 534 Lượt xem

SOUTHERN INTERNATIONAL CO., LTD

Ref #95254 | 04-03-2024 16:51

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Hai Phong
Savannah
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Savannah, California, United States
40'HQ Hàng ngày 40 Ngày
Chuyển tải
10.109.880₫
Chi tiết
THC 5.738.040₫ / Cont
BILL 1.229.580₫ / B/L
SEAL 273.240₫ / Cont
Handling 683.100₫ / B/L
Telex 1.092.960₫ / B/L
AMS 1.092.960₫ / B/L
99.856.800₫ 109.966.680₫ 31-03-2024
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 333 Lượt xem

SOUTHERN INTERNATIONAL CO., LTD

Ref #95255 | 04-03-2024 16:53

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Hai Phong
Los Angeles
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Los Angeles, Los Angeles, California, United States
40'HQ Hàng ngày 40 Ngày
Chuyển tải
10.109.880₫
Chi tiết
THC 5.738.040₫ / Cont
BILL 1.229.580₫ / B/L
SEAL 273.240₫ / Cont
Handling 683.100₫ / B/L
Telex 1.092.960₫ / B/L
AMS 1.092.960₫ / B/L
72.532.800₫ 82.642.680₫ 31-03-2024
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 423 Lượt xem

SOUTHERN INTERNATIONAL CO., LTD

Ref #95256 | 04-03-2024 16:54

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Hai Phong
Long Beach
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Long Beach, Los Angeles, California, United States
40'HQ Hàng ngày 40 Ngày
Chuyển tải
10.109.880₫
Chi tiết
THC 5.738.040₫ / Cont
BILL 1.229.580₫ / B/L
SEAL 273.240₫ / Cont
Handling 683.100₫ / B/L
Telex 1.092.960₫ / B/L
AMS 1.092.960₫ / B/L
72.532.800₫ 82.642.680₫ 31-03-2024
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 435 Lượt xem

SOUTHERN INTERNATIONAL CO., LTD

Ref #95257 | 04-03-2024 16:55

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Hai Phong
Columbus
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Columbus, Columbus, North Carolina, United States
40'HQ Hàng ngày 40 Ngày
Chuyển tải
10.109.880₫
Chi tiết
THC 5.738.040₫ / Cont
BILL 1.229.580₫ / B/L
SEAL 273.240₫ / Cont
Handling 683.100₫ / B/L
Telex 1.092.960₫ / B/L
AMS 1.092.960₫ / B/L
127.926.000₫ 138.035.880₫ 31-10-2024
 • Lấy booking
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 7.584 Lượt xem