SOUTHERN INTERNATIONAL CO., LTD

SOUTHERN INTERNATIONAL CO., LTD

Người liên hệ: Ms. Thao Nhu

Chức vụ: Trưởng phòng XNK

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Đánh giá

SOUTHERN INTERNATIONAL CO., LTD

Người liên hệ: Ms. Thao Nhu

Chức vụ: Trưởng phòng XNK

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Đánh giá

Giới thiệu

Southern International Co., Ltd. (SIC), we have been providing logistics services in Vietnam since 2003. Our main activity : 1/ Transport by Air & Express, under contract of airline: UA, CX, VN, TK,... 2/ Transport by Sea LCL & FCL , und...

Xem thêm >>

SOUTHERN INTERNATIONAL CO., LTD

Ref #74336 | 25-05-2023 09:35

country

Cảng đi / Cảng đến

Điều kiện giao nhận

Ngày khởi hành

Đi thẳng/
Chuyển tải

Cước vận chuyển

Phụ phí cảng đi

Phụ phí cảng đến

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Singapore
Ho Chi Minh
Singapore, Singapore
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Door / Door
Thứ 7 4 Ngày
Đi thẳng
661.920₫
/cbm
-
2.269.440₫
Handling charge 591.000₫ / Shipment
Warehouse charge 851.040₫ / CBM
D/O 827.400₫ / Set
2.931.360₫ 31-05-2023
 • Bình luận
 • Chia sẻ

SOUTHERN INTERNATIONAL CO., LTD

Ref #74304 | 24-05-2023 20:26

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Đi thẳng/
Chuyển tải

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Shanghai
Ho Chi Minh (Cat Lai)
Shanghai, Shanghai, Shanghai, China
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
40'HQ Chủ nhật 7 Ngày
Đi thẳng
8.706.880₫
Chi tiết
THC 4.495.400₫ / Cont
BILL 1.064.700₫ / B/L
CIC 2.366.000₫ / Cont
Cleaning fee 520.520₫ / Cont
EMF 260.260₫ / Cont
4.258.800₫ 12.965.680₫ 31-05-2023
 • Bình luận
 • Chia sẻ

SOUTHERN INTERNATIONAL CO., LTD

Ref #73435 | 16-05-2023 09:09

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Đi thẳng/
Chuyển tải

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Ho Chi Minh (Cat Lai)
Qinzhou Port
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
Qinzhou Port, Qinzhou, Guangxi, China
20'GP Thứ 4 5 Ngày
Đi thẳng
2.930.120₫
Chi tiết
BILL 1.063.350₫ / B/L
SEAL 212.670₫ / Cont
Telex 708.900₫ / B/L
AFS 945.200₫ / B/L
3.308.200₫ 6.238.320₫ 31-05-2023
 • Bình luận
 • Chia sẻ

SOUTHERN INTERNATIONAL CO., LTD

Ref #73271 | 13-05-2023 15:58

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Đi thẳng/
Chuyển tải

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Ho Chi Minh (Cat Lai)
Xiamen
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
Xiamen, Xiamen, Fujian, China
40'GP Thứ 5/ Thứ 6 4 Ngày
Đi thẳng
3.546.000₫
Chi tiết
BILL 1.063.800₫ / B/L
SEAL 236.400₫ / Cont
Handling 591.000₫ / B/L
Telex 945.600₫ / B/L
AFS 709.200₫ / B/L
2.836.800₫ 6.382.800₫ 31-05-2023
 • Bình luận
 • Chia sẻ

SOUTHERN INTERNATIONAL CO., LTD

Ref #71683 | 25-04-2023 17:51

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Đi thẳng/
Chuyển tải

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Ho Chi Minh
Mersin
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Mersin, Mersin, Turkey
20'GP Thứ 5 30 Ngày
Chuyển tải
5.912.500₫
Chi tiết
THC 3.074.500₫ / Cont
BILL 1.064.250₫ / B/L
SEAL 236.500₫ / Cont
Handling 591.250₫ / B/L
Telex 946.000₫ / B/L
54.395.000₫ 60.307.500₫ 13-05-2023
 • Bình luận
 • Chia sẻ

SOUTHERN INTERNATIONAL CO., LTD

Ref #71677 | 25-04-2023 17:24

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Đi thẳng/
Chuyển tải

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Ho Chi Minh
Port Klang
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Port Klang, Selangor, Malaysia
40'HQ Thứ 6 4 Ngày
Đi thẳng
7.331.500₫
Chi tiết
THC 4.493.500₫ / Cont
BILL 1.064.250₫ / B/L
SEAL 236.500₫ / Cont
Handling 591.250₫ / B/L
Telex 946.000₫ / B/L
3.547.500₫ 10.879.000₫ 06-05-2023
 • Bình luận
 • Chia sẻ

SOUTHERN INTERNATIONAL CO., LTD

Ref #71403 | 24-04-2023 09:32

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Đi thẳng/
Chuyển tải

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Hai Phong (Hai Phong Port)
Mundra
Hai Phong (Hai Phong Port), Hai Phong, Vietnam
Mundra, Gujarat, India
40'HQ Thứ 3 18 Ngày
Đi thẳng
7.337.700₫
Chi tiết
THC 4.497.300₫ / Cont
BILL 1.065.150₫ / B/L
SEAL 236.700₫ / Cont
Handling 591.750₫ / B/L
Telex 946.800₫ / B/L
15.385.500₫ 22.723.200₫ 05-05-2023
 • Bình luận
 • Chia sẻ

SOUTHERN INTERNATIONAL CO., LTD

Ref #69757 | 12-04-2023 13:20

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Đi thẳng/
Chuyển tải

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Ho Chi Minh
Tuticorin
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Tuticorin, Tamil Nadu, India
40'HQ Chủ nhật 19 Ngày
Chuyển tải
7.325.300₫
Chi tiết
THC 4.489.700₫ / Cont
BILL 1.063.350₫ / B/L
SEAL 236.300₫ / Cont
Handling 590.750₫ / B/L
Telex 945.200₫ / B/L
36.626.500₫ 43.951.800₫ 30-04-2023
 • Bình luận
 • Chia sẻ

SOUTHERN INTERNATIONAL CO., LTD

Ref #69754 | 12-04-2023 13:02

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Đi thẳng/
Chuyển tải

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Hai Phong
Nansha
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Nansha, Guangzhou, Guangdong, China
40'HQ Thứ 4/ Thứ 7 2 Ngày
Đi thẳng
3.544.500₫
Chi tiết
BILL 1.063.350₫ / B/L
SEAL 236.300₫ / Cont
Handling 590.750₫ / B/L
Telex 945.200₫ / B/L
AFS 708.900₫ / B/L
2.599.300₫ 6.143.800₫ 30-04-2023
 • Bình luận
 • Chia sẻ

SOUTHERN INTERNATIONAL CO., LTD

Ref #68891 | 06-04-2023 10:33

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Đi thẳng/
Chuyển tải

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Hai Phong
Ambarli
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Ambarli, Artvin, Turkey
20'GP Thứ 7 35 Ngày
Chuyển tải
6.731.700₫
Chi tiết
THC 3.070.600₫ / Cont
BILL 1.062.900₫ / B/L
SEAL 236.200₫ / Cont
Handling 590.500₫ / B/L
Telex 944.800₫ / B/L
AMS 826.700₫ / B/L
49.602.000₫ 56.333.700₫ 30-04-2023
 • Bình luận
 • Chia sẻ
SOUTHERN INTERNATIONAL CO., LTD
Thao Nhu (SOUTHERN INTERNATIONAL CO., LTD)