Freight consolidators ( Viet Nam) Ha Noi Branch

Freight consolidators ( Viet Nam) Ha Noi Branch

Người liên hệ: Mr. Bach Nguyen

Chức vụ: Indoor Sales

Địa điểm: Ha Noi, Ha Noi, Vietnam

Đánh giá

Freight consolidators ( Viet Nam) Ha Noi Branch

Người liên hệ: Mr. Bach Nguyen

Chức vụ: Indoor Sales

Địa điểm: Ha Noi, Ha Noi, Vietnam

Đánh giá

Giới thiệu

Freight Consolidators Vietnam PTE LTD is an airlines cargo GSA for IAG Cargo Vietnam (British Airways), CSA for China Southern Airlines

Xem thêm >>

Freight consolidators ( Viet Nam) Ha Noi Branch

Ref #74506 | 29-05-2023 15:14

country

Nơi đi / Nơi đến

Ngày khởi hành

Đi thẳng/
Chuyển tải

Cước vận chuyển

Phụ phí

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Hanoi (HAN)
Frankfurt (FRA)
Hanoi, Vietnam (HAN)
Frankfurt, Hesse, Germany (FRA)
Hàng ngày 5 Ngày
Đi thẳng
34.293₫
/kg
47.702₫
Chi tiết
THC 0₫ / Kg
X-RAY 402₫ / Kg
AWB 47.300₫ / AWB
AMS 0₫ / AWB
Handling 0₫ / Shipment
VGM 0₫ / Shipment
81.995₫ 30-06-2023
 • Bình luận
 • Chia sẻ

Freight consolidators ( Viet Nam) Ha Noi Branch

Ref #73543 | 16-05-2023 16:46

country

Nơi đi / Nơi đến

Ngày khởi hành

Đi thẳng/
Chuyển tải

Cước vận chuyển

Phụ phí

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Hanoi (HAN)
Amsterdam (AMS)
Hanoi, Vietnam (HAN)
Amsterdam, Netherlands (AMS)
Hàng ngày 4 Ngày
Đi thẳng
44.878₫
/kg
38.194₫
Chi tiết
THC 0₫ / Kg
X-RAY 402₫ / Kg
AWB 37.792₫ / AWB
AMS 0₫ / AWB
Handling 0₫ / Shipment
VGM 0₫ / Shipment
83.072₫ 31-05-2023
 • Bình luận
 • Chia sẻ

Freight consolidators ( Viet Nam) Ha Noi Branch

Ref #73542 | 16-05-2023 16:43

country

Nơi đi / Nơi đến

Ngày khởi hành

Đi thẳng/
Chuyển tải

Cước vận chuyển

Phụ phí

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Hanoi (HAN)
Chicago (ORD)
Hanoi, Vietnam (HAN)
Chicago, Illinois, United States (ORD)
Thứ 3/ Thứ 6/ Chủ nhật 5 Ngày
Đi thẳng
59.050₫
/kg
38.194₫
Chi tiết
THC 0₫ / Kg
X-RAY 402₫ / Kg
AWB 37.792₫ / AWB
AMS 0₫ / AWB
Handling 0₫ / Shipment
VGM 0₫ / Shipment
97.244₫ 31-05-2023
 • Bình luận
 • Chia sẻ

Freight consolidators ( Viet Nam) Ha Noi Branch

Ref #68332 | 04-04-2023 09:42

country

Nơi đi / Nơi đến

Ngày khởi hành

Đi thẳng/
Chuyển tải

Cước vận chuyển

Phụ phí

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Hanoi (HAN)
Shanghai (PVG)
Hanoi, Vietnam (HAN)
Shanghai, China (PVG)
Hàng ngày 2 Ngày
Đi thẳng
29.550₫
/kg
71.322₫
Chi tiết
THC 0₫ / Kg
X-RAY 402₫ / Kg
AWB 70.920₫ / AWB
AMS 0₫ / AWB
Handling 0₫ / Shipment
VGM 0₫ / Shipment
100.872₫ 19-04-2023
 • Bình luận
 • Chia sẻ

Freight consolidators ( Viet Nam) Ha Noi Branch

Ref #68330 | 04-04-2023 09:40

country

Nơi đi / Nơi đến

Ngày khởi hành

Đi thẳng/
Chuyển tải

Cước vận chuyển

Phụ phí

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Hanoi (HAN)
Guangzhou (CAN)
Hanoi, Vietnam (HAN)
Guangzhou, Guangdong, China (CAN)
Hàng ngày 1 Ngày
Đi thẳng
24.822₫
/kg
71.322₫
Chi tiết
THC 0₫ / Kg
X-RAY 402₫ / Kg
AWB 70.920₫ / AWB
AMS 0₫ / AWB
Handling 0₫ / Shipment
VGM 0₫ / Shipment
96.144₫ 19-04-2023
 • Bình luận
 • Chia sẻ

Freight consolidators ( Viet Nam) Ha Noi Branch

Ref #64732 | 06-03-2023 11:39

country

Nơi đi / Nơi đến

Ngày khởi hành

Đi thẳng/
Chuyển tải

Cước vận chuyển

Phụ phí

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Hanoi (HAN)
Amsterdam (AMS)
Hanoi, Vietnam (HAN)
Amsterdam, Netherlands (AMS)
Hàng ngày 3 Ngày
Đi thẳng
38.240₫
/kg
119.906₫
Chi tiết
THC 0₫ / Kg
X-RAY 406₫ / Kg
AWB 119.500₫ / AWB
AMS 0₫ / AWB
Handling 0₫ / Shipment
VGM 0₫ / Shipment
158.146₫ 31-03-2023
 • Bình luận
 • Chia sẻ

Freight consolidators ( Viet Nam) Ha Noi Branch

Ref #64731 | 06-03-2023 11:36

country

Nơi đi / Nơi đến

Ngày khởi hành

Đi thẳng/
Chuyển tải

Cước vận chuyển

Phụ phí

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Hanoi (HAN)
New York City (JFK)
Hanoi, Vietnam (HAN)
New York City, New York, United States (JFK)
Thứ 5 4 Ngày
Đi thẳng
50.190₫
/kg
119.906₫
Chi tiết
THC 0₫ / Kg
X-RAY 406₫ / Kg
AWB 119.500₫ / AWB
AMS 0₫ / AWB
Handling 0₫ / Shipment
VGM 0₫ / Shipment
170.096₫ 31-03-2023
 • Bình luận
 • Chia sẻ

Freight consolidators ( Viet Nam) Ha Noi Branch

Ref #13437 | 23-02-2023 14:16

country
Nơi đi: Hanoi, Vietnam (HAN)
Nơi đến: Guangzhou, Guangdong, China (CAN)
Cước: 27.462₫/KG
Hiệu lực đến: 31-03-2023
T/T: 1 Ngày
ETD: Daily
Ghi chú: rate for +500/+1000 , carton only
 • Bình luận
 • Chia sẻ

Freight consolidators ( Viet Nam) Ha Noi Branch

Ref #13436 | 23-02-2023 14:16

country
Nơi đi: Hanoi, Vietnam (HAN)
Nơi đến: Shenzhen, Guangdong, China (SZX)
Cước: 26.268₫/KG
Hiệu lực đến: 31-03-2023
T/T: 1 Ngày
ETD: Daily
Ghi chú: rate for +500/+1000 , carton only
 • Bình luận
 • Chia sẻ

Freight consolidators ( Viet Nam) Ha Noi Branch

Ref #63647 | 23-02-2023 14:14

country

Nơi đi / Nơi đến

Ngày khởi hành

Đi thẳng/
Chuyển tải

Cước vận chuyển

Phụ phí

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Hanoi (HAN)
Los Angeles (LAX)
Hanoi, Vietnam (HAN)
Los Angeles, California, United States (LAX)
Hàng ngày 5 Ngày
Đi thẳng
44.178₫
/kg
72.046₫
Chi tiết
THC 0₫ / Kg
X-RAY 406₫ / Kg
AWB 71.640₫ / AWB
AMS 0₫ / AWB
Handling 0₫ / Shipment
VGM 0₫ / Shipment
116.224₫ 31-03-2023
 • Bình luận
 • Chia sẻ
Freight consolidators ( Viet Nam) Ha Noi Branch
Bach Nguyen (Freight consolidators ( Viet Nam) Ha Noi Branch)