Freight consolidators ( Viet Nam) Ha Noi Branch

Freight consolidators ( Viet Nam) Ha Noi Branch

Người liên hệ: Mr. Bach Nguyen

Chức vụ: Customer Service

Địa điểm: Ha Noi, Ha Noi, Vietnam

Freight consolidators ( Viet Nam) Ha Noi Branch

Người liên hệ: Mr. Bach Nguyen

Chức vụ: Customer Service

Địa điểm: Ha Noi, Ha Noi, Vietnam

Giới thiệu

Freight Consolidators Vietnam PTE LTD is an airlines cargo GSA for IAG Cargo Vietnam (British Airways), CSA for China Southern Airlines

Xem thêm >>

Freight consolidators ( Viet Nam) Ha Noi Branch

Ref #98430 | 08-05-2024 13:57

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tianjin
Hai Phong
Tianjin, Tianjin, Tianjin, China
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
20'GP Hàng ngày 7 Ngày
Đi thẳng
7.689.222₫
Chi tiết
THC 3.055.320₫ / Cont
CIC 3.055.320₫ / Cont
DO 1.018.440₫ / B/L
VSC 560.142₫ / Cont
20.623.410₫ 28.312.632₫ 31-05-2024
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 2.849 Lượt xem

Freight consolidators ( Viet Nam) Ha Noi Branch

Ref #89972 | 07-12-2023 10:18

country

Nơi đi / Nơi đến

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Cước vận chuyển

Phụ phí

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Hanoi (HAN)
Guangzhou (CAN)
Hanoi, Vietnam (HAN)
Guangzhou, Guangdong, China (CAN)
Hàng ngày 1 Ngày
Đi thẳng
36.660
₫/kg
156.831₫
Chi tiết
THC 0₫ / Kg
X-RAY 415₫ / Kg
AWB 78.208₫ / AWB
AMS 78.208₫ / AWB
Handling 0₫ / Shipment
VGM 0₫ / Shipment
193.491₫ 31-12-2023
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 112.597 Lượt xem

Freight consolidators ( Viet Nam) Ha Noi Branch

Ref #76603 | 26-06-2023 16:25

country

Nơi đi / Nơi đến

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Cước vận chuyển

Phụ phí

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Hanoi (HAN)
Mumbai (BOM)
Hanoi, Vietnam (HAN)
Mumbai, Maharashtra, India (BOM)
Hàng ngày 1 Ngày
Đi thẳng
30.810
₫/kg
71.503₫
Chi tiết
THC 0₫ / Kg
X-RAY 403₫ / Kg
AWB 71.100₫ / AWB
AMS 0₫ / AWB
Handling 0₫ / Shipment
VGM 0₫ / Shipment
102.313₫ 31-07-2023
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 156.307 Lượt xem

Freight consolidators ( Viet Nam) Ha Noi Branch

Ref #76602 | 26-06-2023 16:24

country

Nơi đi / Nơi đến

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Cước vận chuyển

Phụ phí

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Hanoi (HAN)
Ahmedabad (AMD)
Hanoi, Vietnam (HAN)
Ahmedabad, Gujarat, India (AMD)
Hàng ngày 1 Ngày
Đi thẳng
33.180
₫/kg
71.503₫
Chi tiết
THC 0₫ / Kg
X-RAY 403₫ / Kg
AWB 71.100₫ / AWB
AMS 0₫ / AWB
Handling 0₫ / Shipment
VGM 0₫ / Shipment
104.683₫ 31-07-2023
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 813 Lượt xem

Freight consolidators ( Viet Nam) Ha Noi Branch

Ref #74506 | 29-05-2023 15:14

country

Nơi đi / Nơi đến

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Cước vận chuyển

Phụ phí

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Hanoi (HAN)
Frankfurt (FRA)
Hanoi, Vietnam (HAN)
Frankfurt, Hesse, Germany (FRA)
Hàng ngày 5 Ngày
Đi thẳng
34.293
₫/kg
47.702₫
Chi tiết
THC 0₫ / Kg
X-RAY 402₫ / Kg
AWB 47.300₫ / AWB
AMS 0₫ / AWB
Handling 0₫ / Shipment
VGM 0₫ / Shipment
81.995₫ 30-06-2023
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 124.468 Lượt xem

Freight consolidators ( Viet Nam) Ha Noi Branch

Ref #73543 | 16-05-2023 16:46

country

Nơi đi / Nơi đến

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Cước vận chuyển

Phụ phí

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Hanoi (HAN)
Amsterdam (AMS)
Hanoi, Vietnam (HAN)
Amsterdam, Netherlands (AMS)
Hàng ngày 4 Ngày
Đi thẳng
44.878
₫/kg
38.194₫
Chi tiết
THC 0₫ / Kg
X-RAY 402₫ / Kg
AWB 37.792₫ / AWB
AMS 0₫ / AWB
Handling 0₫ / Shipment
VGM 0₫ / Shipment
83.072₫ 31-05-2023
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 65.445 Lượt xem

Freight consolidators ( Viet Nam) Ha Noi Branch

Ref #73542 | 16-05-2023 16:43

country

Nơi đi / Nơi đến

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Cước vận chuyển

Phụ phí

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Hanoi (HAN)
Chicago (ORD)
Hanoi, Vietnam (HAN)
Chicago, Illinois, United States (ORD)
Thứ 3/ Thứ 6/ Chủ nhật 5 Ngày
Đi thẳng
59.050
₫/kg
38.194₫
Chi tiết
THC 0₫ / Kg
X-RAY 402₫ / Kg
AWB 37.792₫ / AWB
AMS 0₫ / AWB
Handling 0₫ / Shipment
VGM 0₫ / Shipment
97.244₫ 31-05-2023
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 1.174 Lượt xem

Freight consolidators ( Viet Nam) Ha Noi Branch

Ref #68332 | 04-04-2023 09:42

country

Nơi đi / Nơi đến

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Cước vận chuyển

Phụ phí

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Hanoi (HAN)
Shanghai (PVG)
Hanoi, Vietnam (HAN)
Shanghai, China (PVG)
Hàng ngày 2 Ngày
Đi thẳng
29.550
₫/kg
71.322₫
Chi tiết
THC 0₫ / Kg
X-RAY 402₫ / Kg
AWB 70.920₫ / AWB
AMS 0₫ / AWB
Handling 0₫ / Shipment
VGM 0₫ / Shipment
100.872₫ 19-04-2023
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 17.434 Lượt xem

Freight consolidators ( Viet Nam) Ha Noi Branch

Ref #68330 | 04-04-2023 09:40

country

Nơi đi / Nơi đến

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Cước vận chuyển

Phụ phí

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Hanoi (HAN)
Guangzhou (CAN)
Hanoi, Vietnam (HAN)
Guangzhou, Guangdong, China (CAN)
Hàng ngày 1 Ngày
Đi thẳng
24.822
₫/kg
71.322₫
Chi tiết
THC 0₫ / Kg
X-RAY 402₫ / Kg
AWB 70.920₫ / AWB
AMS 0₫ / AWB
Handling 0₫ / Shipment
VGM 0₫ / Shipment
96.144₫ 19-04-2023
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 880 Lượt xem

Freight consolidators ( Viet Nam) Ha Noi Branch

Ref #64732 | 06-03-2023 11:39

country

Nơi đi / Nơi đến

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Cước vận chuyển

Phụ phí

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Hanoi (HAN)
Amsterdam (AMS)
Hanoi, Vietnam (HAN)
Amsterdam, Netherlands (AMS)
Hàng ngày 3 Ngày
Đi thẳng
38.240
₫/kg
119.906₫
Chi tiết
THC 0₫ / Kg
X-RAY 406₫ / Kg
AWB 119.500₫ / AWB
AMS 0₫ / AWB
Handling 0₫ / Shipment
VGM 0₫ / Shipment
158.146₫ 31-03-2023
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 30.006 Lượt xem