Công ty TNHH Giao Nhận Quốc Tế Hoà Phát

Công ty TNHH Giao Nhận Quốc Tế Hoà Phát

Người liên hệ: Mr. Bruce Le

Chức vụ: Trưởng phòng kinh doanh

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Đánh giá

Công ty TNHH Giao Nhận Quốc Tế Hoà Phát

Người liên hệ: Mr. Bruce Le

Chức vụ: Trưởng phòng kinh doanh

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Đánh giá

Giới thiệu

HPH International Logistics cung cấp đầy đủ các dịch vụ giao nhận cho cả đường biển và đường hàng không từ tất cả các địa điểm trên toàn cầu. Các tuyến quốc tế được kiểm tra kỹ lưỡng...

Xem thêm >>

Thông tin liên hệ

  • 19a7 Tiền Giang, phường 2, Tân Bình
  • +84 981965060
  • www.hphlogistis.vn
Công ty TNHH Giao Nhận Quốc Tế Hoà Phát
Bruce Le (Công ty TNHH Giao Nhận Quốc Tế Hoà Phát)