Công ty TNHH Giao Nhận Quốc Tế Hoà Phát

Công ty TNHH Giao Nhận Quốc Tế Hoà Phát

Người liên hệ: Mr. Bruce Le

Chức vụ: Trưởng phòng kinh doanh

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Công ty TNHH Giao Nhận Quốc Tế Hoà Phát

Người liên hệ: Mr. Bruce Le

Chức vụ: Trưởng phòng kinh doanh

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Giới thiệu

HPH International Logistics cung cấp đầy đủ các dịch vụ giao nhận cho cả đường biển và đường hàng không từ tất cả các địa điểm trên toàn cầu. Các tuyến quốc tế được kiểm tra kỹ lưỡng...

Xem thêm >>

Công ty TNHH Giao Nhận Quốc Tế Hoà Phát

Ref #95965 | 19-03-2024 14:20

country

Nơi đi / Nơi đến

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Cước vận chuyển

Phụ phí

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Ho Chi Minh (SGN)
Seoul (ICN)
Ho Chi Minh, Vietnam (SGN)
Seoul, South Korea (ICN)
Hàng ngày 1 Ngày
Đi thẳng
174.125
₫/kg
823.114₫
Chi tiết
THC 1.741₫ / Kg
X-RAY 498₫ / Kg
AWB 199.000₫ / AWB
AMS 248.750₫ / AWB
Handling 373.125₫ / Shipment
997.239₫ 31-03-2024
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 97.861 Lượt xem

Công ty TNHH Giao Nhận Quốc Tế Hoà Phát

Ref #82813 | 19-09-2023 16:34

country

Nơi đi / Nơi đến

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Cước vận chuyển

Phụ phí

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Ho Chi Minh (SGN)
Busan (PUS)
Ho Chi Minh, Vietnam (SGN)
Busan, South Korea (PUS)
Hàng ngày 1 Ngày
Đi thẳng
146.199
₫/kg
369.594₫
Chi tiết
THC 1.227₫ / Kg
X-RAY 417₫ / Kg
AWB 122.650₫ / AWB
AMS 245.300₫ / AWB
515.792₫ 30-09-2023
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 168.073 Lượt xem

Công ty TNHH Giao Nhận Quốc Tế Hoà Phát

Ref #82812 | 19-09-2023 16:30

country

Nơi đi / Nơi đến

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Cước vận chuyển

Phụ phí

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Ho Chi Minh (SGN)
Bangkok (BKK)
Ho Chi Minh, Vietnam (SGN)
Bangkok, Thailand (BKK)
Hàng ngày 1 Ngày
Đi thẳng
146.199
₫/kg
369.594₫
Chi tiết
THC 1.227₫ / Kg
X-RAY 417₫ / Kg
AWB 122.650₫ / AWB
AMS 245.300₫ / AWB
515.792₫ 30-09-2023
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 836 Lượt xem

Công ty TNHH Giao Nhận Quốc Tế Hoà Phát

Ref #82811 | 19-09-2023 16:28

country

Nơi đi / Nơi đến

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Cước vận chuyển

Phụ phí

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Ho Chi Minh (SGN)
Seoul (ICN)
Ho Chi Minh, Vietnam (SGN)
Seoul, South Korea (ICN)
Hàng ngày 1 Ngày
Đi thẳng
146.199
₫/kg
320.534₫
Chi tiết
THC 1.227₫ / Kg
X-RAY 417₫ / Kg
AWB 73.590₫ / AWB
AMS 245.300₫ / AWB
466.732₫ 30-09-2023
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 560 Lượt xem

Công ty TNHH Giao Nhận Quốc Tế Hoà Phát

Ref #82809 | 19-09-2023 16:07

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Shanghai
Ho Chi Minh
Shanghai, Shanghai, Shanghai, China
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
20'GP Hàng ngày 3 Ngày
Đi thẳng
4.390.870₫
Chi tiết
THC 3.066.250₫ / Cont
BILL 1.103.850₫ / Cont
SEAL 220.770₫ / Cont
735.900₫ 5.126.770₫ 30-09-2023
Shanghai
Ho Chi Minh
Shanghai, Shanghai, Shanghai, China
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
40'GP Hàng ngày 3 Ngày
Đi thẳng
5.960.790₫
Chi tiết
THC 4.636.170₫ / Cont
BILL 1.103.850₫ / Cont
SEAL 220.770₫ / Cont
1.471.800₫ 7.432.590₫ 30-09-2023
Shanghai
Ho Chi Minh
Shanghai, Shanghai, Shanghai, China
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
40'HQ Hàng ngày 3 Ngày
Đi thẳng
5.960.790₫
Chi tiết
THC 4.636.170₫ / Cont
BILL 1.103.850₫ / Cont
SEAL 220.770₫ / Cont
1.471.800₫ 7.432.590₫ 30-09-2023
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 3.496 Lượt xem

Công ty TNHH Giao Nhận Quốc Tế Hoà Phát

20-02-2023 15:39

country
Ngày thành lập gian hàng: 20 Feb 2023