Compass Logistics

Compass Logistics Company verify by Phaata

Contact person: Ms. Ella Nguyễn

Pos: Sales Admin

Location: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Compass Logistics Company verify by Phaata

Contact person: Ms. Ella Nguyễn

Pos: Sales Admin

Location: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Introductions

Compass Logistics – một trong những nhà cung cấp dịch vụ logistics trọn chuỗi hàng đầu tại TP.HCM – đã hoạt động trong lĩnh vực giao nhận quốc tế từ năm 2010, là thành viên của PPL, WCA, JCTRANS, X2...

See more >>
  • Số 48 đường số 65, Phường Tân Phong, Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam
  • +848****** Show
  • https://compass.vn/

Info contact

  • Số 48 đường số 65, Phường Tân Phong, Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam
  • +848****** Show
  • https://compass.vn/