Compass Logistics

Compass Logistics Company verify by Phaata

Contact person: Ms. Ella Nguyễn

Pos: Sales Admin

Location: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Compass Logistics Company verify by Phaata

Contact person: Ms. Ella Nguyễn

Pos: Sales Admin

Location: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Introductions

Compass Logistics – một trong những nhà cung cấp dịch vụ logistics trọn chuỗi hàng đầu tại TP.HCM – đã hoạt động trong lĩnh vực giao nhận quốc tế từ năm 2010, là thành viên của PPL, WCA, JCTRANS, X2...

See more >>
 • Số 48 đường số 65, Phường Tân Phong, Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam
 • +848****** Show
 • https://compass.vn/

Compass Logistics Company verify by Phaata

Ref #92353 | 04-01-2024 10:18

country

Origin / Destination

Container Size/Type

ETD

Transit time

Surcharges

Freight cost

Total cost

Valid till

Ho Chi Minh
Ningbo
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Ningbo, Ningbo, Zhejiang, China
20'GP Daily 4 Days
Direct
₫2,084,200
Detail:
BILL ₫980,800 / Cont
SEAL ₫245,200 / Cont
AFS ₫858,200 / Cont
₫980,800 ₫3,065,000 31-01-2024
Ho Chi Minh
Ningbo
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Ningbo, Ningbo, Zhejiang, China
40'GP Daily 4 Days
Direct
₫2,084,200
Detail:
BILL ₫980,800 / Cont
SEAL ₫245,200 / Cont
AFS ₫858,200 / Cont
₫1,471,200 ₫3,555,400 31-01-2024
Ho Chi Minh
Ningbo
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Ningbo, Ningbo, Zhejiang, China
40'HQ Daily 4 Days
Direct
₫2,084,200
Detail:
BILL ₫980,800 / Cont
SEAL ₫245,200 / Cont
AFS ₫858,200 / Cont
₫1,471,200 ₫3,555,400 31-01-2024
 • Contact
 • Chat now
 • Share
 • 7,227 Viewed

Compass Logistics Company verify by Phaata

Ref #92352 | 04-01-2024 10:16

country

Origin / Destination

Container Size/Type

ETD

Transit time

Surcharges

Freight cost

Total cost

Valid till

Ho Chi Minh
Shanghai
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Shanghai, Shanghai, Shanghai, China
20'GP Daily 4 Days
Direct
₫2,084,200
Detail:
BILL ₫980,800 / Cont
SEAL ₫245,200 / Cont
AFS ₫858,200 / Cont
₫980,800 ₫3,065,000 31-01-2024
Ho Chi Minh
Shanghai
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Shanghai, Shanghai, Shanghai, China
40'GP Daily 4 Days
Direct
₫2,084,200
Detail:
BILL ₫980,800 / Cont
SEAL ₫245,200 / Cont
AFS ₫858,200 / Cont
₫1,471,200 ₫3,555,400 31-01-2024
Ho Chi Minh
Shanghai
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Shanghai, Shanghai, Shanghai, China
40'HQ Daily 4 Days
Direct
₫2,084,200
Detail:
BILL ₫980,800 / Cont
SEAL ₫245,200 / Cont
AFS ₫858,200 / Cont
₫1,471,200 ₫3,555,400 31-01-2024
 • Contact
 • Chat now
 • Share
 • 1,011 Viewed

Compass Logistics Company verify by Phaata

Ref #87973 | 08-11-2023 11:28

country

Origin / Destination

Container Size/Type

ETD

Transit time

Surcharges

Freight cost

Total cost

Valid till

Ho Chi Minh
Shanghai
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Shanghai, Shanghai, Shanghai, China
20'GP Daily 7 Days
Direct
₫2,083,350
Detail:
BILL ₫980,400 / Cont
SEAL ₫245,100 / Cont
AFS ₫857,850 / Cont
₫735,300 ₫2,818,650 30-11-2023
Ho Chi Minh
Shanghai
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Shanghai, Shanghai, Shanghai, China
40'GP Daily 7 Days
Direct
₫2,083,350
Detail:
BILL ₫980,400 / Cont
SEAL ₫245,100 / Cont
AFS ₫857,850 / Cont
₫1,225,500 ₫3,308,850 30-11-2023
Ho Chi Minh
Shanghai
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Shanghai, Shanghai, Shanghai, China
40'HQ Daily 7 Days
Direct
₫2,083,350
Detail:
BILL ₫980,400 / Cont
SEAL ₫245,100 / Cont
AFS ₫857,850 / Cont
₫1,225,500 ₫3,308,850 30-11-2023
 • Contact
 • Chat now
 • Share
 • 2,853 Viewed

Compass Logistics Company verify by Phaata

Ref #87923 | 08-11-2023 11:16

country

Origin / Destination

Container Size/Type

ETD

Transit time

Surcharges

Freight cost

Total cost

Valid till

Ho Chi Minh
Pipavav
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Pipavav, Gujarat, India
20'GP Tue/ Fri/ Sat 17 Days
Direct
₫4,166,700
Detail:
THC ₫2,941,200 / Cont
BILL ₫980,400 / Cont
SEAL ₫245,100 / Cont
₫13,480,500 ₫17,647,200 30-11-2023
Ho Chi Minh
Pipavav
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Pipavav, Gujarat, India
40'GP Tue/ Fri/ Sat 17 Days
Direct
₫5,637,300
Detail:
THC ₫4,411,800 / Cont
BILL ₫980,400 / Cont
SEAL ₫245,100 / Cont
₫22,059,000 ₫27,696,300 30-11-2023
Ho Chi Minh
Pipavav
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Pipavav, Gujarat, India
40'HQ Tue/ Fri/ Sat 17 Days
Direct
₫5,637,300
Detail:
THC ₫4,411,800 / Cont
BILL ₫980,400 / Cont
SEAL ₫245,100 / Cont
₫22,059,000 ₫27,696,300 30-11-2023
 • Contact
 • Chat now
 • Share
 • 332 Viewed

Compass Logistics Company verify by Phaata

Ref #87921 | 08-11-2023 11:14

country

Origin / Destination

Container Size/Type

ETD

Transit time

Surcharges

Freight cost

Total cost

Valid till

Ho Chi Minh
Nhava Sheva
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Nhava Sheva, Maharashtra, India
20'GP Wed/ Fri/ Sun 17 Days
Direct
₫4,166,700
Detail:
THC ₫2,941,200 / Cont
BILL ₫980,400 / Cont
SEAL ₫245,100 / Cont
₫13,480,500 ₫17,647,200 30-11-2023
Ho Chi Minh
Nhava Sheva
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Nhava Sheva, Maharashtra, India
40'GP Wed/ Fri/ Sun 17 Days
Direct
₫5,637,300
Detail:
THC ₫4,411,800 / Cont
BILL ₫980,400 / Cont
SEAL ₫245,100 / Cont
₫22,059,000 ₫27,696,300 30-11-2023
Ho Chi Minh
Nhava Sheva
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Nhava Sheva, Maharashtra, India
40'HQ Wed/ Fri/ Sun 17 Days
Direct
₫5,637,300
Detail:
THC ₫4,411,800 / Cont
BILL ₫980,400 / Cont
SEAL ₫245,100 / Cont
₫22,059,000 ₫27,696,300 30-11-2023
 • Contact
 • Chat now
 • Share
 • 357 Viewed

Compass Logistics Company verify by Phaata

Ref #87917 | 08-11-2023 11:04

country

Origin / Destination

Container Size/Type

ETD

Transit time

Surcharges

Freight cost

Total cost

Valid till

Ho Chi Minh
Mundra
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Mundra, Gujarat, India
20'GP Tue/ Fri 17 Days
Direct
₫4,166,700
Detail:
THC ₫2,941,200 / Cont
BILL ₫980,400 / B/L
SEAL ₫245,100 / Cont
₫14,706,000 ₫18,872,700 30-11-2023
Ho Chi Minh
Mundra
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Mundra, Gujarat, India
40'GP Tue/ Fri 17 Days
Direct
₫5,637,300
Detail:
THC ₫4,411,800 / Cont
BILL ₫980,400 / B/L
SEAL ₫245,100 / Cont
₫23,284,500 ₫28,921,800 30-11-2023
Ho Chi Minh
Mundra
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Mundra, Gujarat, India
40'HQ Tue/ Fri 17 Days
Direct
₫5,637,300
Detail:
THC ₫4,411,800 / Cont
BILL ₫980,400 / B/L
SEAL ₫245,100 / Cont
₫23,284,500 ₫28,921,800 30-11-2023
 • Contact
 • Chat now
 • Share
 • 416 Viewed

Compass Logistics Company verify by Phaata

Ref #87908 | 08-11-2023 10:46

country

Origin / Destination

Container Size/Type

ETD

Transit time

Surcharges

Freight cost

Total cost

Valid till

Ho Chi Minh
Taichung
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Taichung, Taichung, Taiwan
20'GP Tue/ Wed/ Fri/ Sat 5 Days
Direct
₫1,225,500
Detail:
BILL ₫980,400 / B/L
SEAL ₫245,100 / Cont
₫2,451,000 ₫3,676,500 30-11-2023
Ho Chi Minh
Taichung
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Taichung, Taichung, Taiwan
40'GP Tue/ Wed/ Fri/ Sat 5 Days
Direct
₫1,225,500
Detail:
BILL ₫980,400 / B/L
SEAL ₫245,100 / Cont
₫4,902,000 ₫6,127,500 30-11-2023
Ho Chi Minh
Taichung
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Taichung, Taichung, Taiwan
40'HQ Tue/ Wed/ Fri/ Sat 5 Days
Direct
₫1,225,500
Detail:
BILL ₫980,400 / B/L
SEAL ₫245,100 / Cont
₫4,902,000 ₫6,127,500 30-11-2023
 • Contact
 • Chat now
 • Share
 • 979 Viewed

Compass Logistics Company verify by Phaata

Ref #87889 | 08-11-2023 10:40

country

Origin / Destination

Container Size/Type

ETD

Transit time

Surcharges

Freight cost

Total cost

Valid till

Ho Chi Minh
Bangalore
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Bangalore, Tamil Nadu, India
20'GP Wed/ Fri/ Sun 16 Days
Direct
₫4,166,700
Detail:
THC ₫2,941,200 / Cont
BILL ₫980,400 / B/L
SEAL ₫245,100 / Cont
₫11,029,500 ₫15,196,200 30-11-2023
Ho Chi Minh
Bangalore
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Bangalore, Tamil Nadu, India
40'GP Wed/ Fri/ Sun 16 Days
Direct
₫4,656,900
Detail:
THC ₫3,431,400 / Cont
BILL ₫980,400 / B/L
SEAL ₫245,100 / Cont
₫15,931,500 ₫20,588,400 30-11-2023
Ho Chi Minh
Bangalore
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Bangalore, Tamil Nadu, India
40'HQ Wed/ Fri/ Sun 16 Days
Direct
₫4,656,900
Detail:
THC ₫3,431,400 / Cont
BILL ₫980,400 / B/L
SEAL ₫245,100 / Cont
₫15,931,500 ₫20,588,400 30-11-2023
 • Contact
 • Chat now
 • Share
 • 108 Viewed

Compass Logistics Company verify by Phaata

Ref #87879 | 08-11-2023 10:37

country

Origin / Destination

Container Size/Type

ETD

Transit time

Surcharges

Freight cost

Total cost

Valid till

Ho Chi Minh
Alexandria
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Alexandria, Al Iskandariyah, Egypt
20'GP Wed/ Sun 25 Days
Transit
₫4,166,700
Detail:
THC ₫2,941,200 / Cont
BILL ₫980,400 / B/L
SEAL ₫245,100 / Cont
₫30,637,500 ₫34,804,200 30-11-2023
Ho Chi Minh
Alexandria
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Alexandria, Al Iskandariyah, Egypt
40'GP Wed/ Sun 25 Days
Transit
₫5,637,300
Detail:
THC ₫4,411,800 / Cont
BILL ₫980,400 / B/L
SEAL ₫245,100 / Cont
₫46,569,000 ₫52,206,300 30-11-2023
Ho Chi Minh
Alexandria
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Alexandria, Al Iskandariyah, Egypt
40'HQ Wed/ Sun 25 Days
Transit
₫5,637,300
Detail:
THC ₫4,411,800 / Cont
BILL ₫980,400 / B/L
SEAL ₫245,100 / Cont
₫46,569,000 ₫52,206,300 30-11-2023
 • Contact
 • Chat now
 • Share
 • 324 Viewed

Compass Logistics Company verify by Phaata

Ref #87874 | 08-11-2023 10:32

country

Origin / Destination

Container Size/Type

ETD

Transit time

Surcharges

Freight cost

Total cost

Valid till

Ho Chi Minh
Chennai
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Chennai, Tamil Nadu, India
20'GP Wed/ Thu/ Sat 15 Days
Direct
₫4,166,700
Detail:
THC ₫2,941,200 / Cont
BILL ₫980,400 / B/L
SEAL ₫245,100 / Cont
₫11,029,500 ₫15,196,200 30-11-2023
Ho Chi Minh
Chennai
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Chennai, Tamil Nadu, India
40'GP Wed/ Thu/ Sat 15 Days
Direct
₫5,637,300
Detail:
THC ₫4,411,800 / Cont
BILL ₫980,400 / B/L
SEAL ₫245,100 / Cont
₫19,608,000 ₫25,245,300 30-11-2023
Ho Chi Minh
Chennai
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Chennai, Tamil Nadu, India
40'HQ Wed/ Thu/ Sat 15 Days
Direct
₫5,637,300
Detail:
THC ₫4,411,800 / Cont
BILL ₫980,400 / B/L
SEAL ₫245,100 / Cont
₫19,608,000 ₫25,245,300 30-11-2023
 • Contact
 • Chat now
 • Share
 • 345 Viewed