Compass Logistics

Compass Logistics Company verify by Phaata

Contact person: Ms. Ella Nguyễn

Pos: Sales Admin

Location: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Review

Compass Logistics Company verify by Phaata

Contact person: Ms. Ella Nguyễn

Pos: Sales Admin

Location: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Review

Introductions

Compass Logistics – một trong những nhà cung cấp dịch vụ logistics trọn chuỗi hàng đầu tại TP.HCM – đã hoạt động trong lĩnh vực giao nhận quốc tế từ năm 2010, là thành viên của PPL, WCA, JCTRANS, X2...

See more >>
 • Số 48 đường số 65, Phường Tân Phong, Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam
 • +84 888701039
 • https://compass.vn/

Compass Logistics Company verify by Phaata

Ref #87973 | 08-11-2023 11:28

country

Origin / Destination

Container Size/Type

ETD

Transit time

Surcharges

Freight cost

Total cost

Valid till

Action

Ho Chi Minh
Shanghai
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Shanghai, Shanghai, Shanghai, China
20'GP Daily 7 Days
Direct
₫2,083,350
Detail:
BILL ₫980,400 / Cont
SEAL ₫245,100 / Cont
AFS ₫857,850 / Cont
₫735,300 ₫2,818,650 30-11-2023
Ho Chi Minh
Shanghai
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Shanghai, Shanghai, Shanghai, China
40'GP Daily 7 Days
Direct
₫2,083,350
Detail:
BILL ₫980,400 / Cont
SEAL ₫245,100 / Cont
AFS ₫857,850 / Cont
₫1,225,500 ₫3,308,850 30-11-2023
Ho Chi Minh
Shanghai
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Shanghai, Shanghai, Shanghai, China
40'HQ Daily 7 Days
Direct
₫2,083,350
Detail:
BILL ₫980,400 / Cont
SEAL ₫245,100 / Cont
AFS ₫857,850 / Cont
₫1,225,500 ₫3,308,850 30-11-2023
 • Comment
 • Share

Compass Logistics Company verify by Phaata

Ref #87923 | 08-11-2023 11:16

country

Origin / Destination

Container Size/Type

ETD

Transit time

Surcharges

Freight cost

Total cost

Valid till

Action

Ho Chi Minh
Pipavav
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Pipavav, Gujarat, India
20'GP Tue/ Fri/ Sat 17 Days
Direct
₫4,166,700
Detail:
THC ₫2,941,200 / Cont
BILL ₫980,400 / Cont
SEAL ₫245,100 / Cont
₫13,480,500 ₫17,647,200 30-11-2023
Ho Chi Minh
Pipavav
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Pipavav, Gujarat, India
40'GP Tue/ Fri/ Sat 17 Days
Direct
₫5,637,300
Detail:
THC ₫4,411,800 / Cont
BILL ₫980,400 / Cont
SEAL ₫245,100 / Cont
₫22,059,000 ₫27,696,300 30-11-2023
Ho Chi Minh
Pipavav
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Pipavav, Gujarat, India
40'HQ Tue/ Fri/ Sat 17 Days
Direct
₫5,637,300
Detail:
THC ₫4,411,800 / Cont
BILL ₫980,400 / Cont
SEAL ₫245,100 / Cont
₫22,059,000 ₫27,696,300 30-11-2023
 • Comment
 • Share

Compass Logistics Company verify by Phaata

Ref #87921 | 08-11-2023 11:14

country

Origin / Destination

Container Size/Type

ETD

Transit time

Surcharges

Freight cost

Total cost

Valid till

Action

Ho Chi Minh
Nhava Sheva
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Nhava Sheva, Maharashtra, India
20'GP Wed/ Fri/ Sun 17 Days
Direct
₫4,166,700
Detail:
THC ₫2,941,200 / Cont
BILL ₫980,400 / Cont
SEAL ₫245,100 / Cont
₫13,480,500 ₫17,647,200 30-11-2023
Ho Chi Minh
Nhava Sheva
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Nhava Sheva, Maharashtra, India
40'GP Wed/ Fri/ Sun 17 Days
Direct
₫5,637,300
Detail:
THC ₫4,411,800 / Cont
BILL ₫980,400 / Cont
SEAL ₫245,100 / Cont
₫22,059,000 ₫27,696,300 30-11-2023
Ho Chi Minh
Nhava Sheva
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Nhava Sheva, Maharashtra, India
40'HQ Wed/ Fri/ Sun 17 Days
Direct
₫5,637,300
Detail:
THC ₫4,411,800 / Cont
BILL ₫980,400 / Cont
SEAL ₫245,100 / Cont
₫22,059,000 ₫27,696,300 30-11-2023
 • Comment
 • Share

Compass Logistics Company verify by Phaata

Ref #87917 | 08-11-2023 11:04

country

Origin / Destination

Container Size/Type

ETD

Transit time

Surcharges

Freight cost

Total cost

Valid till

Action

Ho Chi Minh
Mundra
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Mundra, Gujarat, India
20'GP Tue/ Fri 17 Days
Direct
₫4,166,700
Detail:
THC ₫2,941,200 / Cont
BILL ₫980,400 / B/L
SEAL ₫245,100 / Cont
₫14,706,000 ₫18,872,700 30-11-2023
Ho Chi Minh
Mundra
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Mundra, Gujarat, India
40'GP Tue/ Fri 17 Days
Direct
₫5,637,300
Detail:
THC ₫4,411,800 / Cont
BILL ₫980,400 / B/L
SEAL ₫245,100 / Cont
₫23,284,500 ₫28,921,800 30-11-2023
Ho Chi Minh
Mundra
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Mundra, Gujarat, India
40'HQ Tue/ Fri 17 Days
Direct
₫5,637,300
Detail:
THC ₫4,411,800 / Cont
BILL ₫980,400 / B/L
SEAL ₫245,100 / Cont
₫23,284,500 ₫28,921,800 30-11-2023
 • Comment
 • Share

Compass Logistics Company verify by Phaata

Ref #87908 | 08-11-2023 10:46

country

Origin / Destination

Container Size/Type

ETD

Transit time

Surcharges

Freight cost

Total cost

Valid till

Action

Ho Chi Minh
Taichung
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Taichung, Taichung, Taiwan
20'GP Tue/ Wed/ Fri/ Sat 5 Days
Direct
₫1,225,500
Detail:
BILL ₫980,400 / B/L
SEAL ₫245,100 / Cont
₫2,451,000 ₫3,676,500 30-11-2023
Ho Chi Minh
Taichung
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Taichung, Taichung, Taiwan
40'GP Tue/ Wed/ Fri/ Sat 5 Days
Direct
₫1,225,500
Detail:
BILL ₫980,400 / B/L
SEAL ₫245,100 / Cont
₫4,902,000 ₫6,127,500 30-11-2023
Ho Chi Minh
Taichung
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Taichung, Taichung, Taiwan
40'HQ Tue/ Wed/ Fri/ Sat 5 Days
Direct
₫1,225,500
Detail:
BILL ₫980,400 / B/L
SEAL ₫245,100 / Cont
₫4,902,000 ₫6,127,500 30-11-2023
 • Comment
 • Share

Compass Logistics Company verify by Phaata

Ref #87889 | 08-11-2023 10:40

country

Origin / Destination

Container Size/Type

ETD

Transit time

Surcharges

Freight cost

Total cost

Valid till

Action

Ho Chi Minh
Bangalore
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Bangalore, Tamil Nadu, India
20'GP Wed/ Fri/ Sun 16 Days
Direct
₫4,166,700
Detail:
THC ₫2,941,200 / Cont
BILL ₫980,400 / B/L
SEAL ₫245,100 / Cont
₫11,029,500 ₫15,196,200 30-11-2023
Ho Chi Minh
Bangalore
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Bangalore, Tamil Nadu, India
40'GP Wed/ Fri/ Sun 16 Days
Direct
₫4,656,900
Detail:
THC ₫3,431,400 / Cont
BILL ₫980,400 / B/L
SEAL ₫245,100 / Cont
₫15,931,500 ₫20,588,400 30-11-2023
Ho Chi Minh
Bangalore
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Bangalore, Tamil Nadu, India
40'HQ Wed/ Fri/ Sun 16 Days
Direct
₫4,656,900
Detail:
THC ₫3,431,400 / Cont
BILL ₫980,400 / B/L
SEAL ₫245,100 / Cont
₫15,931,500 ₫20,588,400 30-11-2023
 • Comment
 • Share

Compass Logistics Company verify by Phaata

Ref #87879 | 08-11-2023 10:37

country

Origin / Destination

Container Size/Type

ETD

Transit time

Surcharges

Freight cost

Total cost

Valid till

Action

Ho Chi Minh
Alexandria
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Alexandria, Al Iskandariyah, Egypt
20'GP Wed/ Sun 25 Days
Transit
₫4,166,700
Detail:
THC ₫2,941,200 / Cont
BILL ₫980,400 / B/L
SEAL ₫245,100 / Cont
₫30,637,500 ₫34,804,200 30-11-2023
Ho Chi Minh
Alexandria
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Alexandria, Al Iskandariyah, Egypt
40'GP Wed/ Sun 25 Days
Transit
₫5,637,300
Detail:
THC ₫4,411,800 / Cont
BILL ₫980,400 / B/L
SEAL ₫245,100 / Cont
₫46,569,000 ₫52,206,300 30-11-2023
Ho Chi Minh
Alexandria
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Alexandria, Al Iskandariyah, Egypt
40'HQ Wed/ Sun 25 Days
Transit
₫5,637,300
Detail:
THC ₫4,411,800 / Cont
BILL ₫980,400 / B/L
SEAL ₫245,100 / Cont
₫46,569,000 ₫52,206,300 30-11-2023
 • Comment
 • Share

Compass Logistics Company verify by Phaata

Ref #87874 | 08-11-2023 10:32

country

Origin / Destination

Container Size/Type

ETD

Transit time

Surcharges

Freight cost

Total cost

Valid till

Action

Ho Chi Minh
Chennai
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Chennai, Tamil Nadu, India
20'GP Wed/ Thu/ Sat 15 Days
Direct
₫4,166,700
Detail:
THC ₫2,941,200 / Cont
BILL ₫980,400 / B/L
SEAL ₫245,100 / Cont
₫11,029,500 ₫15,196,200 30-11-2023
Ho Chi Minh
Chennai
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Chennai, Tamil Nadu, India
40'GP Wed/ Thu/ Sat 15 Days
Direct
₫5,637,300
Detail:
THC ₫4,411,800 / Cont
BILL ₫980,400 / B/L
SEAL ₫245,100 / Cont
₫19,608,000 ₫25,245,300 30-11-2023
Ho Chi Minh
Chennai
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Chennai, Tamil Nadu, India
40'HQ Wed/ Thu/ Sat 15 Days
Direct
₫5,637,300
Detail:
THC ₫4,411,800 / Cont
BILL ₫980,400 / B/L
SEAL ₫245,100 / Cont
₫19,608,000 ₫25,245,300 30-11-2023
 • Comment
 • Share

Compass Logistics Company verify by Phaata

Ref #87872 | 08-11-2023 10:31

country

Origin / Destination

Container Size/Type

ETD

Transit time

Surcharges

Freight cost

Total cost

Valid till

Action

Ho Chi Minh
Kattupalli
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Kattupalli, Tamil Nadu, India
20'GP Wed/ Fri 15 Days
Transit
₫4,166,700
Detail:
THC ₫2,941,200 / Cont
BILL ₫980,400 / B/L
SEAL ₫245,100 / Cont
₫11,029,500 ₫15,196,200 30-11-2023
Ho Chi Minh
Kattupalli
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Kattupalli, Tamil Nadu, India
40'GP Wed/ Fri 15 Days
Transit
₫5,637,300
Detail:
THC ₫4,411,800 / Cont
BILL ₫980,400 / B/L
SEAL ₫245,100 / Cont
₫15,931,500 ₫21,568,800 30-11-2023
Ho Chi Minh
Kattupalli
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Kattupalli, Tamil Nadu, India
40'HQ Wed/ Fri 15 Days
Transit
₫5,637,300
Detail:
THC ₫4,411,800 / Cont
BILL ₫980,400 / B/L
SEAL ₫245,100 / Cont
₫15,931,500 ₫21,568,800 30-11-2023
 • Comment
 • Share

Origin / Destination

Container Size/Type

ETD

Transit time

Surcharges

Freight cost

Total cost

Valid till

Action

Ho Chi Minh
Los Angeles
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Los Angeles, Los Angeles, California, United States
20'GP Fri 32 Days
Transit
₫5,778,650
Detail:
THC ₫2,950,800 / Cont
BILL ₫983,600 / Cont
SEAL ₫245,900 / Cont
TELEX ₫860,650 / Cont
AMS ₫737,700 / Cont
₫31,475,200 ₫37,253,850 14-10-2023
Ho Chi Minh
Los Angeles
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Los Angeles, Los Angeles, California, United States
40'GP Fri 32 Days
Transit
₫7,254,050
Detail:
THC ₫4,426,200 / Cont
BILL ₫983,600 / Cont
SEAL ₫245,900 / Cont
TELEX ₫860,650 / Cont
AMS ₫737,700 / Cont
₫39,344,000 ₫46,598,050 14-10-2023
Ho Chi Minh
Los Angeles
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Los Angeles, Los Angeles, California, United States
40'HQ Fri 32 Days
Transit
₫7,254,050
Detail:
THC ₫4,426,200 / Cont
BILL ₫983,600 / Cont
SEAL ₫245,900 / Cont
TELEX ₫860,650 / Cont
AMS ₫737,700 / Cont
₫39,344,000 ₫46,598,050 14-10-2023
 • Comment
 • Share