INTERNATIONAL - AIR EXPRESS

INTERNATIONAL - AIR EXPRESS

Người liên hệ: Ms. YEN NGUYEN

Chức vụ: Sales Executive

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Ref Cảng đi / Cảng đến Loại container Ngày khởi hành Thời gian vận chuyển Phụ phí Cước vận chuyển Tổng chi phí Thời hạn giá Booking