SG SAGAWA VIETNAM CO,. LTD - HANOI BRANCH

SG SAGAWA VIETNAM CO,. LTD - HANOI BRANCH

Người liên hệ: Ms. Phuong SGW

Chức vụ: Import - Export Sale

Địa điểm: Ha Noi, Ha Noi, Vietnam

SG SAGAWA VIETNAM CO,. LTD - HANOI BRANCH

Người liên hệ: Ms. Phuong SGW

Chức vụ: Import - Export Sale

Địa điểm: Ha Noi, Ha Noi, Vietnam

Giới thiệu

SG SAGAWA VIETNAM (SGV) a leading transportation and forwarding company in Japan, has grown with the history of Vietnam multi-modal transportation and warehousing. Our company was set up when the word "logistics" was unfamiliar in Vietnam. Now, w...

Xem thêm >>
 • KHU B (361) HVKTQS, 60 HOANG QUOC VIET ROAD, NGHIA DO WARD, CAU GIAY DISTRICT, HA NOI, VIET NAM.
 • +843****** Hiện số
 • https://www.sagawa-vtm.com.vn/

SG SAGAWA VIETNAM CO,. LTD - HANOI BRANCH

Ref #98276 | 06-05-2024 16:28

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Ho Chi Minh
Toronto
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Toronto, Ontario, Canada
20'GP Chủ nhật 38 Ngày
Chuyển tải
0₫
Phụ phí đã được bao gồm
97.245.740₫ 97.245.740₫ 15-05-2024
Ho Chi Minh
Toronto
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Toronto, Ontario, Canada
40'GP Chủ nhật 38 Ngày
Chuyển tải
0₫
Phụ phí đã được bao gồm
124.230.160₫ 124.230.160₫ 15-05-2024
Ho Chi Minh
Toronto
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Toronto, Ontario, Canada
40'HQ Chủ nhật 38 Ngày
Chuyển tải
0₫
Phụ phí đã được bao gồm
123.721.020₫ 123.721.020₫ 15-05-2024
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 51 Lượt xem

SG SAGAWA VIETNAM CO,. LTD - HANOI BRANCH

Ref #97209 | 09-04-2024 16:03

country

Nơi đi / Nơi đến

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Cước vận chuyển

Phụ phí

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Ho Chi Minh (SGN)
Chennai
Ho Chi Minh, Vietnam (SGN)
Chennai, India
Hàng ngày 3 Ngày
Đi thẳng
213.605
₫/kg
0₫
Phụ phí đã được bao gồm
213.605₫ 14-04-2024
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 135.618 Lượt xem

SG SAGAWA VIETNAM CO,. LTD - HANOI BRANCH

Ref #86425 | 26-10-2023 11:46

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Hamburg
Hai Phong
Hamburg, Hamburg, Germany
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
20'GP Thứ 4/ Chủ nhật 40 Ngày
Chuyển tải
0₫
Phụ phí đã được bao gồm
8.641.500₫ 8.641.500₫ 30-11-2023
Hamburg
Hai Phong
Hamburg, Hamburg, Germany
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
40'GP Thứ 4/ Chủ nhật 40 Ngày
Chuyển tải
0₫
Phụ phí đã được bao gồm
11.110.500₫ 11.110.500₫ 30-11-2023
Hamburg
Hai Phong
Hamburg, Hamburg, Germany
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
40'HQ Thứ 4/ Chủ nhật 40 Ngày
Chuyển tải
0₫
Phụ phí đã được bao gồm
11.110.500₫ 11.110.500₫ 30-11-2023
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 2.027 Lượt xem

SG SAGAWA VIETNAM CO,. LTD - HANOI BRANCH

Ref #85429 | 09-10-2023 15:51

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Qingdao
Hai Phong
Qingdao, Qingdao, Shandong, China
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
20'GP Thứ 4 7 Ngày
Đi thẳng
6.872.600₫
Chi tiết
THC 6.872.600₫ / Cont
1.227.250₫ 8.099.850₫ 31-10-2023
Qingdao
Hai Phong
Qingdao, Qingdao, Shandong, China
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
40'GP Thứ 4 7 Ngày
Đi thẳng
11.290.700₫
Chi tiết
THC 11.290.700₫ / Cont
1.963.600₫ 13.254.300₫ 31-10-2023
Qingdao
Hai Phong
Qingdao, Qingdao, Shandong, China
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
40'HQ Thứ 4 7 Ngày
Đi thẳng
11.290.700₫
Chi tiết
THC 11.290.700₫ / Cont
1.963.600₫ 13.254.300₫ 31-10-2023
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 6.757 Lượt xem

SG SAGAWA VIETNAM CO,. LTD - HANOI BRANCH

Ref #85420 | 09-10-2023 15:43

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Shanghai
Hai Phong
Shanghai, Shanghai, Shanghai, China
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
20'GP Thứ 4/ Thứ 7 6 Ngày
Đi thẳng
7.118.050₫
Chi tiết
THC 2.945.400₫ / Cont
DOC FEE 981.800₫ / B/L
CIC 2.945.400₫ / Cont
Cleaning cont 245.450₫ / Cont
Refund 1.227.250₫ 5.890.800₫ 31-10-2023
Shanghai
Hai Phong
Shanghai, Shanghai, Shanghai, China
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
40'GP Thứ 4/ Thứ 7 6 Ngày
Đi thẳng
11.781.600₫
Chi tiết
THC 4.418.100₫ / Cont
DOC FEE 981.800₫ / B/L
CIC 5.890.800₫ / Cont
Cleaning cont 490.900₫ / Cont
Refund 1.963.600₫ 9.818.000₫ 31-10-2023
Shanghai
Hai Phong
Shanghai, Shanghai, Shanghai, China
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
40'HQ Thứ 4/ Thứ 7 6 Ngày
Đi thẳng
11.781.600₫
Chi tiết
THC 4.418.100₫ / Cont
DOC FEE 981.800₫ / B/L
CIC 5.890.800₫ / Cont
Cleaning cont 490.900₫ / Cont
Refund 1.963.600₫ 9.818.000₫ 31-10-2023
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 759 Lượt xem

SG SAGAWA VIETNAM CO,. LTD - HANOI BRANCH

Ref #79921 | 17-08-2023 13:30

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Hai Phong
Long Beach
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Long Beach, Los Angeles, California, United States
20'GP Thứ 4/ Chủ nhật 18 Ngày
Đi thẳng
5.065.200₫
Chi tiết
THC 2.894.400₫ / Cont
BILL 964.800₫ / Cont
SEAL 241.200₫ / Cont
TELEXT RELEASE 964.800₫ / Cont
39.798.000₫ 44.863.200₫ 31-08-2023
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 5.679 Lượt xem

SG SAGAWA VIETNAM CO,. LTD - HANOI BRANCH

Ref #79758 | 16-08-2023 09:02

country

Cảng đi / Cảng đến

Điều kiện giao nhận

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Cước vận chuyển

Phụ phí cảng đi

Phụ phí cảng đến

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Hai Phong
Rotterdam
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
CFS / CFS
Chủ nhật 32 Ngày
Chuyển tải
719.700
₫/cbm
599.750₫
Chi tiết
Bill fee 599.750₫ / Set
-
1.319.450₫ 31-08-2023
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 52.803 Lượt xem

SG SAGAWA VIETNAM CO,. LTD - HANOI BRANCH

Ref #79753 | 16-08-2023 08:59

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Hai Phong
Tokyo
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Tokyo, Tokyo, Japan
20'GP Thứ 2 8 Ngày
Đi thẳng
0₫
Phụ phí đã được bao gồm
8.636.400₫ 8.636.400₫ 31-08-2023
Hai Phong
Tokyo
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Tokyo, Tokyo, Japan
40'GP Thứ 2 8 Ngày
Đi thẳng
0₫
Phụ phí đã được bao gồm
12.234.900₫ 12.234.900₫ 31-08-2023
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 2.930 Lượt xem

SG SAGAWA VIETNAM CO,. LTD - HANOI BRANCH

Ref #78977 | 02-08-2023 08:33

country

Cảng đi / Cảng đến

Điều kiện giao nhận

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Cước vận chuyển

Phụ phí cảng đi

Phụ phí cảng đến

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Hai Phong
Rotterdam
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
CFS / CFS
Thứ 3 32 Ngày
Chuyển tải
524.150
₫/cbm
929.175₫
Chi tiết
THC 166.775₫ / CBM
CFS 166.775₫ / CBM
Bill fee 595.625₫ / Set
-
1.453.325₫ 15-08-2023
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 43.224 Lượt xem

SG SAGAWA VIETNAM CO,. LTD - HANOI BRANCH

Ref #78976 | 02-08-2023 08:29

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Hai Phong
Port Klang
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Port Klang, Selangor, Malaysia
20'GP Thứ 3 6 Ngày
Đi thẳng
0₫
Phụ phí đã được bao gồm
5.241.500₫ 5.241.500₫ 15-08-2023
Hai Phong
Port Klang
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Port Klang, Selangor, Malaysia
40'GP Thứ 3 6 Ngày
Đi thẳng
0₫
Phụ phí đã được bao gồm
7.624.000₫ 7.624.000₫ 15-08-2023
Hai Phong
Port Klang
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Port Klang, Selangor, Malaysia
40'HQ Thứ 3 6 Ngày
Đi thẳng
0₫
Phụ phí đã được bao gồm
7.624.000₫ 7.624.000₫ 15-08-2023
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 5.599 Lượt xem