CÔNG TY TNHH LIÊN KẾT HOÀN HẢO (PERFECTLINK CO.,LTD)

CÔNG TY TNHH LIÊN KẾT HOÀN HẢO (PERFECTLINK CO.,LTD)

Contact person: Ms. Ana Nguyen

Pos: Sales Marketing

Location: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Ref Origin / Destination ETD Transit time Freight cost Origin cost Destination cost Total cost Valid till Booking
70398 Guangzhou
> Ho Chi Minh (Cat Lai)
Guangzhou, Guangzhou, Guangdong, China
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
Mon/ Thu/ Fri 4 Days
₫-1,183,000
/cbm
₫1,419,600
THC ₫709,800 / CBM
Bill fee ₫709,800 / Set
-
₫236,600 30-04-2023
70397 Guangzhou
> Ho Chi Minh (Cat Lai)
Guangzhou, Guangzhou, Guangdong, China
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
Mon/ Thu/ Fri 4 Days
₫-1,940,120
/cbm
₫1,419,600
THC ₫709,800 / CBM
Bill fee ₫709,800 / Set
-
₫-520,520 30-04-2023
70395 Shenzhen
> Ho Chi Minh (Cat Lai)
Shenzhen, Shenzhen, Guangdong, China
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
Mon/ Thu/ Fri 5 Days
₫-804,440
/cbm
₫1,419,600
THC ₫709,800 / CBM
Bill fee ₫709,800 / Set
-
₫615,160 30-04-2023
70393 Shenzhen
> Ho Chi Minh (Cat Lai)
Shenzhen, Shenzhen, Guangdong, China
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
Mon/ Thu/ Fri 4 Days
₫-946,400
/cbm
₫1,419,600
THC ₫709,800 / CBM
Bill fee ₫709,800 / Set
-
₫473,200 30-04-2023
70391 Shenzhen
> Ho Chi Minh (Cat Lai)
Shenzhen, Shenzhen, Guangdong, China
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
Mon/ Thu/ Fri 4 Days
₫-1,183,000
/cbm
₫1,419,600
THC ₫709,800 / CBM
Bill fee ₫709,800 / Set
-
₫236,600 30-04-2023
70390 Shenzhen
> Ho Chi Minh (Cat Lai)
Shenzhen, Shenzhen, Guangdong, China
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
Mon/ Thu/ Fri 4 Days
₫-1,419,600
/cbm
₫1,419,600
THC ₫709,800 / CBM
Bill fee ₫709,800 / Set
-
₫0 30-04-2023
70388 Shenzhen
> Ho Chi Minh (Cat Lai)
Shenzhen, Shenzhen, Guangdong, China
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
Mon/ Thu/ Fri 4 Days
₫-2,176,720
/cbm
₫1,419,600
THC ₫709,800 / CBM
Bill fee ₫709,800 / Set
-
₫-757,120 30-04-2023
  • Show