CÔNG TY TNHH LIÊN KẾT HOÀN HẢO (PERFECTLINK CO.,LTD)

CÔNG TY TNHH LIÊN KẾT HOÀN HẢO (PERFECTLINK CO.,LTD)

Contact person: Ms. Ana Nguyen

Pos: Sales Marketing

Location: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

1 Review

CÔNG TY TNHH LIÊN KẾT HOÀN HẢO (PERFECTLINK CO.,LTD)

Contact person: Ms. Ana Nguyen

Pos: Sales Marketing

Location: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

1 Review

Introductions

Chúng tôi cung cấp các dịch vụ đa dạng phù hợp với nhu cầu của khách hàng, bao gồm cả việc vận chuyển hàng hóa bằng đường hàng không và đường biển, vận tải hàng lẻ/hàng nguyên container, k...

See more >>
 • Sabay Building, 11A Hồng Hà, Phường 2 Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh
 • +849****** Show
 • http://perfectlink.vn/

CÔNG TY TNHH LIÊN KẾT HOÀN HẢO (PERFECTLINK CO.,LTD)

Ref #17004 | 15-04-2024 09:11

country
Origin: Songkhla, Songkhla, Thailand
Destination: Da Nang, Da Nang, Vietnam
Freight cost: ₫12,300,000/ 20GP
Expiry date: 16-04-2024
T/T: 5 Days
ETD: Hàng tuần
Notes: Promotion
 • Contact
 • Chat now
 • Share
 • 329 Viewed

CÔNG TY TNHH LIÊN KẾT HOÀN HẢO (PERFECTLINK CO.,LTD)

Ref #17003 | 15-04-2024 09:10

country
Origin: Xingang, Xingang, Tianjin, China
Destination: Da Nang, Da Nang, Vietnam
Freight cost: ₫9,102,000/ 20GP
Expiry date: 16-04-2024
T/T: 5 Days
ETD: Hàng tuần
Notes: Promotion
 • Contact
 • Chat now
 • Share
 • 73 Viewed

CÔNG TY TNHH LIÊN KẾT HOÀN HẢO (PERFECTLINK CO.,LTD)

Ref #16986 | 12-04-2024 10:27

country
Origin: Xingang, Xingang, Tianjin, China
Destination: Da Nang, Da Nang, Vietnam
Freight cost: ₫9,102,000/ 20GP
Expiry date: 15-04-2024
T/T: 5 Days
ETD: Hàng tuần
Notes: Promotion
 • Contact
 • Chat now
 • Share
 • 214 Viewed

CÔNG TY TNHH LIÊN KẾT HOÀN HẢO (PERFECTLINK CO.,LTD)

Ref #16985 | 12-04-2024 10:27

country
Origin: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Destination: Dar-es-salaam, Tanzania
Freight cost: ₫40,192,000/ 20GP
Expiry date: 15-04-2024
T/T: 25 Days
ETD: Hàng tuần
Notes: Promotion
 • Contact
 • Chat now
 • Share
 • 152 Viewed

CÔNG TY TNHH LIÊN KẾT HOÀN HẢO (PERFECTLINK CO.,LTD)

Ref #97208 | 09-04-2024 16:03

country

Origin / Destination

Container Size/Type

ETD

Transit time

Surcharges

Freight cost

Total cost

Valid till

Ho Chi Minh
Dar-es-salaam
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Dar-es-salaam, Tanzania
20'GP Mon/ Thu 25 Days
Direct
₫4,998,880
Detail:
THC ₫3,491,680 / Cont
BILL ₫1,256,000 / B/L
SEAL ₫251,200 / Cont
₫40,192,000 ₫45,190,880 15-04-2024
Ho Chi Minh
Dar-es-salaam
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Dar-es-salaam, Tanzania
40'GP Mon/ Thu 25 Days
Direct
₫7,259,680
Detail:
THC ₫5,752,480 / Cont
BILL ₫1,256,000 / B/L
SEAL ₫251,200 / Cont
₫52,752,000 ₫60,011,680 15-04-2024
Ho Chi Minh
Dar-es-salaam
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Dar-es-salaam, Tanzania
40'HQ Mon/ Thu 25 Days
Direct
₫7,259,680
Detail:
THC ₫5,752,480 / Cont
BILL ₫1,256,000 / B/L
SEAL ₫251,200 / Cont
₫52,752,000 ₫60,011,680 15-04-2024
 • Contact
 • Chat now
 • Share
 • 5,868 Viewed

CÔNG TY TNHH LIÊN KẾT HOÀN HẢO (PERFECTLINK CO.,LTD)

Ref #97207 | 09-04-2024 16:02

country

Origin / Destination

Container Size/Type

ETD

Transit time

Surcharges

Freight cost

Total cost

Valid till

Ho Chi Minh
Dammam
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Dammam, Ash Sharqiyah, Saudi Arabia
20'GP Mon/ Thu 25 Days
Direct
₫4,998,880
Detail:
THC ₫3,491,680 / Cont
BILL ₫1,256,000 / B/L
SEAL ₫251,200 / Cont
₫30,144,000 ₫35,142,880 15-04-2024
Ho Chi Minh
Dammam
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Dammam, Ash Sharqiyah, Saudi Arabia
40'GP Mon/ Thu 25 Days
Direct
₫7,259,680
Detail:
THC ₫5,752,480 / Cont
BILL ₫1,256,000 / B/L
SEAL ₫251,200 / Cont
₫48,984,000 ₫56,243,680 15-04-2024
Ho Chi Minh
Dammam
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Dammam, Ash Sharqiyah, Saudi Arabia
40'HQ Mon/ Thu 25 Days
Direct
₫7,259,680
Detail:
THC ₫5,752,480 / Cont
BILL ₫1,256,000 / B/L
SEAL ₫251,200 / Cont
₫48,984,000 ₫56,243,680 15-04-2024
 • Contact
 • Chat now
 • Share
 • 177 Viewed

CÔNG TY TNHH LIÊN KẾT HOÀN HẢO (PERFECTLINK CO.,LTD)

Ref #97206 | 09-04-2024 15:58

country

Origin / Destination

Container Size/Type

ETD

Transit time

Surcharges

Freight cost

Total cost

Valid till

Ho Chi Minh
Dalian
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Dalian, Dalian, Liaoning, China
20'GP Mon/ Thu 5 Days
Direct
₫4,998,880
Detail:
THC ₫3,491,680 / Cont
BILL ₫1,256,000 / B/L
SEAL ₫251,200 / Cont
Refund ₫1,758,400 ₫3,240,480 15-04-2024
Ho Chi Minh
Dalian
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Dalian, Dalian, Liaoning, China
40'GP Mon/ Thu 5 Days
Direct
₫7,259,680
Detail:
THC ₫5,752,480 / Cont
BILL ₫1,256,000 / B/L
SEAL ₫251,200 / Cont
Refund ₫2,260,800 ₫4,998,880 15-04-2024
Ho Chi Minh
Dalian
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Dalian, Dalian, Liaoning, China
40'HQ Mon/ Thu 5 Days
Direct
₫7,259,680
Detail:
THC ₫5,752,480 / Cont
BILL ₫1,256,000 / B/L
SEAL ₫251,200 / Cont
Refund ₫2,260,800 ₫4,998,880 15-04-2024
 • Contact
 • Chat now
 • Share
 • 104 Viewed

CÔNG TY TNHH LIÊN KẾT HOÀN HẢO (PERFECTLINK CO.,LTD)

Ref #97205 | 09-04-2024 15:57

country

Origin / Destination

Container Size/Type

ETD

Transit time

Surcharges

Freight cost

Total cost

Valid till

Xingang
Da Nang
Xingang, Xingang, Tianjin, China
Da Nang, Da Nang, Vietnam
20'GP Mon/ Wed 5 Days
Direct
₫6,199,200
Detail:
THC ₫3,419,400 / Cont
CLEANING ₫319,800 / Cont
DO ₫1,230,000 / B/L
CIC ₫1,230,000 / Cont
₫9,102,000 ₫15,301,200 15-04-2024
Xingang
Da Nang
Xingang, Xingang, Tianjin, China
Da Nang, Da Nang, Vietnam
40'GP Mon/ Wed 5 Days
Direct
₫9,692,400
Detail:
THC ₫5,633,400 / Cont
CLEANING ₫369,000 / Cont
DO ₫1,230,000 / B/L
CIC ₫2,460,000 / Cont
₫10,332,000 ₫20,024,400 15-04-2024
Xingang
Da Nang
Xingang, Xingang, Tianjin, China
Da Nang, Da Nang, Vietnam
40'HQ Mon/ Wed 5 Days
Direct
₫9,692,400
Detail:
THC ₫5,633,400 / Cont
CLEANING ₫369,000 / Cont
DO ₫1,230,000 / B/L
CIC ₫2,460,000 / Cont
₫10,332,000 ₫20,024,400 15-04-2024
 • Contact
 • Chat now
 • Share
 • 80 Viewed

CÔNG TY TNHH LIÊN KẾT HOÀN HẢO (PERFECTLINK CO.,LTD)

Ref #97204 | 09-04-2024 15:56

country

Origin / Destination

Container Size/Type

ETD

Transit time

Surcharges

Freight cost

Total cost

Valid till

Songkhla
Da Nang
Songkhla, Songkhla, Thailand
Da Nang, Da Nang, Vietnam
20'GP Mon/ Wed 5 Days
Direct
₫4,969,200
Detail:
THC ₫3,419,400 / Cont
CLEANING ₫319,800 / Cont
DO ₫1,230,000 / B/L
₫12,300,000 ₫17,269,200 15-04-2024
Songkhla
Da Nang
Songkhla, Songkhla, Thailand
Da Nang, Da Nang, Vietnam
40'GP Mon/ Wed 5 Days
Direct
₫7,232,400
Detail:
THC ₫5,633,400 / Cont
CLEANING ₫369,000 / Cont
DO ₫1,230,000 / B/L
₫24,600,000 ₫31,832,400 15-04-2024
Songkhla
Da Nang
Songkhla, Songkhla, Thailand
Da Nang, Da Nang, Vietnam
40'HQ Mon/ Wed 5 Days
Direct
₫7,232,400
Detail:
THC ₫5,633,400 / Cont
CLEANING ₫369,000 / Cont
DO ₫1,230,000 / B/L
₫24,600,000 ₫31,832,400 15-04-2024
 • Contact
 • Chat now
 • Share
 • 77 Viewed

CÔNG TY TNHH LIÊN KẾT HOÀN HẢO (PERFECTLINK CO.,LTD)

Ref #97203 | 09-04-2024 15:54

country

Origin / Destination

Container Size/Type

ETD

Transit time

Surcharges

Freight cost

Total cost

Valid till

Shenzhen
Da Nang
Shenzhen, Shenzhen, Guangdong, China
Da Nang, Da Nang, Vietnam
20'GP Mon 3 Days
Direct
₫4,969,200
Detail:
THC ₫3,419,400 / Cont
CLEANING ₫319,800 / Cont
DO ₫1,230,000 / B/L
₫2,460,000 ₫7,429,200 15-04-2024
Shenzhen
Da Nang
Shenzhen, Shenzhen, Guangdong, China
Da Nang, Da Nang, Vietnam
40'GP Mon 3 Days
Direct
₫7,232,400
Detail:
THC ₫5,633,400 / Cont
CLEANING ₫369,000 / Cont
DO ₫1,230,000 / B/L
₫4,920,000 ₫12,152,400 15-04-2024
Shenzhen
Da Nang
Shenzhen, Shenzhen, Guangdong, China
Da Nang, Da Nang, Vietnam
40'HQ Mon 3 Days
Direct
₫7,232,400
Detail:
THC ₫5,633,400 / Cont
CLEANING ₫369,000 / Cont
DO ₫1,230,000 / B/L
₫4,920,000 ₫12,152,400 15-04-2024
 • Contact
 • Chat now
 • Share
 • 69 Viewed