CÔNG TY TNHH LIÊN KẾT HOÀN HẢO (PERFECTLINK CO.,LTD)

CÔNG TY TNHH LIÊN KẾT HOÀN HẢO (PERFECTLINK CO.,LTD)

Contact person: Ms. Ana Nguyen

Pos: Sales Marketing

Location: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

1 Review

CÔNG TY TNHH LIÊN KẾT HOÀN HẢO (PERFECTLINK CO.,LTD)

Contact person: Ms. Ana Nguyen

Pos: Sales Marketing

Location: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

1 Review

Introductions

Chúng tôi cung cấp các dịch vụ đa dạng phù hợp với nhu cầu của khách hàng, bao gồm cả việc vận chuyển hàng hóa bằng đường hàng không và đường biển, vận tải hàng lẻ/hàng nguyên container, k...

See more >>
 • Sabay Building, 11A Hồng Hà, Phường 2 Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh
 • +84 971945918
 • http://perfectlink.vn/

CÔNG TY TNHH LIÊN KẾT HOÀN HẢO (PERFECTLINK CO.,LTD)

Ref #90210 | 09-12-2023 12:01

country

Origin / Destination

Container Size/Type

ETD

Transit time

Surcharges

Freight cost

Total cost

Valid till

Action

Ho Chi Minh
Shanghai
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Shanghai, Shanghai, Shanghai, China
20'GP Wed 8 Days
Direct
₫5,110,050
Detail:
THC ₫3,154,050 / Cont
BILL ₫1,100,250 / B/L
SEAL ₫244,500 / Cont
HDL ₫611,250 / B/L
₫-2,078,250 ₫3,031,800 31-12-2023
Ho Chi Minh
Shanghai
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Shanghai, Shanghai, Shanghai, China
40'GP Wed 8 Days
Direct
₫6,797,100
Detail:
THC ₫4,841,100 / Cont
BILL ₫1,100,250 / B/L
SEAL ₫244,500 / Cont
HDL ₫611,250 / B/L
₫-3,178,500 ₫3,618,600 31-12-2023
Ho Chi Minh
Shanghai
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Shanghai, Shanghai, Shanghai, China
40'HQ Wed 8 Days
Direct
₫6,797,100
Detail:
THC ₫4,841,100 / Cont
BILL ₫1,100,250 / B/L
SEAL ₫244,500 / Cont
HDL ₫611,250 / B/L
₫-3,178,500 ₫3,618,600 31-12-2023
 • Comment
 • Share

CÔNG TY TNHH LIÊN KẾT HOÀN HẢO (PERFECTLINK CO.,LTD)

Ref #90209 | 09-12-2023 11:58

country

Origin / Destination

Container Size/Type

ETD

Transit time

Surcharges

Freight cost

Total cost

Valid till

Action

Ho Chi Minh
Shanghai
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Shanghai, Shanghai, Shanghai, China
20'GP Wed 8 Days
Direct
₫5,110,050
Detail:
THC ₫3,154,050 / Cont
BILL ₫1,100,250 / B/L
SEAL ₫244,500 / Cont
HDL ₫611,250 / B/L
₫-2,322,750 ₫2,787,300 10-12-2023
Ho Chi Minh
Shanghai
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Shanghai, Shanghai, Shanghai, China
40'GP Wed 8 Days
Direct
₫6,797,100
Detail:
THC ₫4,841,100 / Cont
BILL ₫1,100,250 / B/L
SEAL ₫244,500 / Cont
HDL ₫611,250 / B/L
₫-3,667,500 ₫3,129,600 10-12-2023
Ho Chi Minh
Shanghai
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Shanghai, Shanghai, Shanghai, China
40'HQ Wed 8 Days
Direct
₫6,797,100
Detail:
THC ₫4,841,100 / Cont
BILL ₫1,100,250 / B/L
SEAL ₫244,500 / Cont
HDL ₫611,250 / B/L
₫-3,667,500 ₫3,129,600 10-12-2023
 • Comment
 • Share

CÔNG TY TNHH LIÊN KẾT HOÀN HẢO (PERFECTLINK CO.,LTD)

Ref #90208 | 09-12-2023 11:33

country

Origin / Destination

Container Size/Type

ETD

Transit time

Surcharges

Freight cost

Total cost

Valid till

Action

Ho Chi Minh
Shekou
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Shekou, Shenzhen, Guangdong, China
20'GP Wed 8 Days
Direct
₫5,110,050
Detail:
THC ₫3,154,050 / Cont
BILL ₫1,100,250 / B/L
SEAL ₫244,500 / Cont
HDL ₫611,250 / B/L
₫-2,200,500 ₫2,909,550 31-12-2023
Ho Chi Minh
Shekou
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Shekou, Shenzhen, Guangdong, China
40'GP Wed 8 Days
Direct
₫6,797,100
Detail:
THC ₫4,841,100 / Cont
BILL ₫1,100,250 / B/L
SEAL ₫244,500 / Cont
HDL ₫611,250 / B/L
₫-244,500 ₫6,552,600 31-12-2023
Ho Chi Minh
Shekou
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Shekou, Shenzhen, Guangdong, China
40'HQ Wed 8 Days
Direct
₫6,797,100
Detail:
THC ₫4,841,100 / Cont
BILL ₫1,100,250 / B/L
SEAL ₫244,500 / Cont
HDL ₫611,250 / B/L
₫-244,500 ₫6,552,600 31-12-2023
 • Comment
 • Share

CÔNG TY TNHH LIÊN KẾT HOÀN HẢO (PERFECTLINK CO.,LTD)

Ref #90207 | 09-12-2023 11:33

country

Origin / Destination

Container Size/Type

ETD

Transit time

Surcharges

Freight cost

Total cost

Valid till

Action

Ho Chi Minh
Shekou
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Shekou, Shenzhen, Guangdong, China
20'GP Wed 8 Days
Direct
₫5,110,050
Detail:
THC ₫3,154,050 / Cont
BILL ₫1,100,250 / B/L
SEAL ₫244,500 / Cont
HDL ₫611,250 / B/L
₫-2,200,500 ₫2,909,550 31-12-2023
Ho Chi Minh
Shekou
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Shekou, Shenzhen, Guangdong, China
40'GP Wed 8 Days
Direct
₫6,797,100
Detail:
THC ₫4,841,100 / Cont
BILL ₫1,100,250 / B/L
SEAL ₫244,500 / Cont
HDL ₫611,250 / B/L
₫-366,750 ₫6,430,350 31-12-2023
Ho Chi Minh
Shekou
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Shekou, Shenzhen, Guangdong, China
40'HQ Wed 8 Days
Direct
₫6,797,100
Detail:
THC ₫4,841,100 / Cont
BILL ₫1,100,250 / B/L
SEAL ₫244,500 / Cont
HDL ₫611,250 / B/L
₫-366,750 ₫6,430,350 31-12-2023
 • Comment
 • Share

CÔNG TY TNHH LIÊN KẾT HOÀN HẢO (PERFECTLINK CO.,LTD)

Ref #90206 | 09-12-2023 11:26

country

Origin / Destination

Container Size/Type

ETD

Transit time

Surcharges

Freight cost

Total cost

Valid till

Action

Ho Chi Minh
Shekou
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Shekou, Shenzhen, Guangdong, China
20'GP Wed 8 Days
Direct
₫5,110,050
Detail:
THC ₫3,154,050 / Cont
BILL ₫1,100,250 / B/L
SEAL ₫244,500 / Cont
HDL ₫611,250 / B/L
₫-978,000 ₫4,132,050 31-12-2023
Ho Chi Minh
Shekou
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Shekou, Shenzhen, Guangdong, China
40'GP Wed 8 Days
Direct
₫6,797,100
Detail:
THC ₫4,841,100 / Cont
BILL ₫1,100,250 / B/L
SEAL ₫244,500 / Cont
HDL ₫611,250 / B/L
₫-978,000 ₫5,819,100 31-12-2023
Ho Chi Minh
Shekou
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Shekou, Shenzhen, Guangdong, China
40'HQ Wed 8 Days
Direct
₫6,797,100
Detail:
THC ₫4,841,100 / Cont
BILL ₫1,100,250 / B/L
SEAL ₫244,500 / Cont
HDL ₫611,250 / B/L
₫-978,000 ₫5,819,100 31-12-2023
 • Comment
 • Share

CÔNG TY TNHH LIÊN KẾT HOÀN HẢO (PERFECTLINK CO.,LTD)

Ref #90205 | 09-12-2023 11:25

country

Origin / Destination

Container Size/Type

ETD

Transit time

Surcharges

Freight cost

Total cost

Valid till

Action

Ho Chi Minh
Shekou
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Shekou, Shenzhen, Guangdong, China
20'GP Wed 8 Days
Direct
₫5,110,050
Detail:
THC ₫3,154,050 / Cont
BILL ₫1,100,250 / B/L
SEAL ₫244,500 / Cont
HDL ₫611,250 / B/L
₫-978,000 ₫4,132,050 31-12-2023
Ho Chi Minh
Shekou
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Shekou, Shenzhen, Guangdong, China
40'GP Wed 8 Days
Direct
₫6,797,100
Detail:
THC ₫4,841,100 / Cont
BILL ₫1,100,250 / B/L
SEAL ₫244,500 / Cont
HDL ₫611,250 / B/L
₫-1,956,000 ₫4,841,100 31-12-2023
Ho Chi Minh
Shekou
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Shekou, Shenzhen, Guangdong, China
40'HQ Wed 8 Days
Direct
₫6,797,100
Detail:
THC ₫4,841,100 / Cont
BILL ₫1,100,250 / B/L
SEAL ₫244,500 / Cont
HDL ₫611,250 / B/L
₫-1,956,000 ₫4,841,100 31-12-2023
 • Comment
 • Share

CÔNG TY TNHH LIÊN KẾT HOÀN HẢO (PERFECTLINK CO.,LTD)

Ref #90204 | 09-12-2023 11:25

country

Origin / Destination

Container Size/Type

ETD

Transit time

Surcharges

Freight cost

Total cost

Valid till

Action

Ho Chi Minh
Shekou
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Shekou, Shenzhen, Guangdong, China
20'GP Wed 8 Days
Direct
₫5,110,050
Detail:
THC ₫3,154,050 / Cont
BILL ₫1,100,250 / B/L
SEAL ₫244,500 / Cont
HDL ₫611,250 / B/L
₫-1,467,000 ₫3,643,050 30-12-2023
Ho Chi Minh
Shekou
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Shekou, Shenzhen, Guangdong, China
40'GP Wed 8 Days
Direct
₫6,797,100
Detail:
THC ₫4,841,100 / Cont
BILL ₫1,100,250 / B/L
SEAL ₫244,500 / Cont
HDL ₫611,250 / B/L
₫-1,956,000 ₫4,841,100 30-12-2023
Ho Chi Minh
Shekou
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Shekou, Shenzhen, Guangdong, China
40'HQ Wed 8 Days
Direct
₫6,797,100
Detail:
THC ₫4,841,100 / Cont
BILL ₫1,100,250 / B/L
SEAL ₫244,500 / Cont
HDL ₫611,250 / B/L
₫-1,956,000 ₫4,841,100 30-12-2023
 • Comment
 • Share

CÔNG TY TNHH LIÊN KẾT HOÀN HẢO (PERFECTLINK CO.,LTD)

Ref #90203 | 09-12-2023 11:24

country

Origin / Destination

Container Size/Type

ETD

Transit time

Surcharges

Freight cost

Total cost

Valid till

Action

Ho Chi Minh
Shekou
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Shekou, Shenzhen, Guangdong, China
20'GP Wed 8 Days
Direct
₫5,110,050
Detail:
THC ₫3,154,050 / Cont
BILL ₫1,100,250 / B/L
SEAL ₫244,500 / Cont
HDL ₫611,250 / B/L
₫-2,078,250 ₫3,031,800 30-12-2023
Ho Chi Minh
Shekou
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Shekou, Shenzhen, Guangdong, China
40'GP Wed 8 Days
Direct
₫6,797,100
Detail:
THC ₫4,841,100 / Cont
BILL ₫1,100,250 / B/L
SEAL ₫244,500 / Cont
HDL ₫611,250 / B/L
₫-3,178,500 ₫3,618,600 30-12-2023
Ho Chi Minh
Shekou
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Shekou, Shenzhen, Guangdong, China
40'HQ Wed 8 Days
Direct
₫6,797,100
Detail:
THC ₫4,841,100 / Cont
BILL ₫1,100,250 / B/L
SEAL ₫244,500 / Cont
HDL ₫611,250 / B/L
₫-3,178,500 ₫3,618,600 30-12-2023
 • Comment
 • Share

CÔNG TY TNHH LIÊN KẾT HOÀN HẢO (PERFECTLINK CO.,LTD)

Ref #90202 | 09-12-2023 11:23

country

Origin / Destination

Container Size/Type

ETD

Transit time

Surcharges

Freight cost

Total cost

Valid till

Action

Ho Chi Minh
Wuhan
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Wuhan, Wuhan, Hubei, China
20'GP Wed 7 Days
Direct
₫5,141,400
Detail:
THC ₫3,173,400 / Cont
BILL ₫1,107,000 / B/L
SEAL ₫246,000 / Cont
HDL ₫615,000 / B/L
₫2,706,000 ₫7,847,400 30-12-2023
Ho Chi Minh
Wuhan
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Wuhan, Wuhan, Hubei, China
40'GP Wed 7 Days
Direct
₫6,838,800
Detail:
THC ₫4,870,800 / Cont
BILL ₫1,107,000 / B/L
SEAL ₫246,000 / Cont
HDL ₫615,000 / B/L
₫2,706,000 ₫9,544,800 30-12-2023
Ho Chi Minh
Wuhan
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Wuhan, Wuhan, Hubei, China
40'HQ Wed 7 Days
Direct
₫6,838,800
Detail:
THC ₫4,870,800 / Cont
BILL ₫1,107,000 / B/L
SEAL ₫246,000 / Cont
HDL ₫615,000 / B/L
₫2,706,000 ₫9,544,800 30-12-2023
 • Comment
 • Share

CÔNG TY TNHH LIÊN KẾT HOÀN HẢO (PERFECTLINK CO.,LTD)

Ref #90201 | 09-12-2023 11:23

country

Origin / Destination

Container Size/Type

ETD

Transit time

Surcharges

Freight cost

Total cost

Valid till

Action

Ho Chi Minh
Wuhu
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Wuhu, Wuhu, Anhui, China
20'GP Wed 7 Days
Direct
₫5,141,400
Detail:
THC ₫3,173,400 / Cont
BILL ₫1,107,000 / B/L
SEAL ₫246,000 / Cont
HDL ₫615,000 / B/L
₫2,706,000 ₫7,847,400 30-12-2023
Ho Chi Minh
Wuhu
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Wuhu, Wuhu, Anhui, China
40'GP Wed 7 Days
Direct
₫6,838,800
Detail:
THC ₫4,870,800 / Cont
BILL ₫1,107,000 / B/L
SEAL ₫246,000 / Cont
HDL ₫615,000 / B/L
₫2,706,000 ₫9,544,800 30-12-2023
Ho Chi Minh
Wuhu
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Wuhu, Wuhu, Anhui, China
40'HQ Wed 7 Days
Direct
₫6,838,800
Detail:
THC ₫4,870,800 / Cont
BILL ₫1,107,000 / B/L
SEAL ₫246,000 / Cont
HDL ₫615,000 / B/L
₫2,706,000 ₫9,544,800 30-12-2023
 • Comment
 • Share