CÔNG TY TNHH LIÊN KẾT HOÀN HẢO (PERFECTLINK CO.,LTD)

CÔNG TY TNHH LIÊN KẾT HOÀN HẢO (PERFECTLINK CO.,LTD)

Contact person: Ms. Ana Nguyen

Pos: Sales Marketing

Location: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

CÔNG TY TNHH LIÊN KẾT HOÀN HẢO (PERFECTLINK CO.,LTD)

Contact person: Ms. Ana Nguyen

Pos: Sales Marketing

Location: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Introductions

Chúng tôi cung cấp các dịch vụ đa dạng phù hợp với nhu cầu của khách hàng, bao gồm cả việc vận chuyển hàng hóa bằng đường hàng không và đường biển, vận tải hàng lẻ/hàng nguyên container, k...

See more >>
 • Sabay Building, 11A Hồng Hà, Phường 2 Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh
 • +849****** Show
 • http://perfectlink.vn/

CÔNG TY TNHH LIÊN KẾT HOÀN HẢO (PERFECTLINK CO.,LTD)

Ref #102317 | 12-07-2024 17:08

country

Origin / Destination

Container Size/Type

ETD

Transit time

Surcharges

Freight cost

Total cost

Valid till

Ho Chi Minh
Lat Krabang
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Lat Krabang, Krung Thep Mahanakhon, Thailand
20'GP Daily 5 Days
Direct
₫4,998,880
Detail:
THC ₫3,491,680 / Cont
BILL ₫1,256,000 / B/L
SEAL ₫251,200 / Cont
₫4,772,800 ₫9,771,680 25-07-2024
Ho Chi Minh
Lat Krabang
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Lat Krabang, Krung Thep Mahanakhon, Thailand
40'GP Daily 5 Days
Direct
₫7,259,680
Detail:
THC ₫5,752,480 / Cont
BILL ₫1,256,000 / B/L
SEAL ₫251,200 / Cont
₫9,043,200 ₫16,302,880 25-07-2024
Ho Chi Minh
Lat Krabang
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Lat Krabang, Krung Thep Mahanakhon, Thailand
40'HQ Daily 5 Days
Direct
₫7,259,680
Detail:
THC ₫5,752,480 / Cont
BILL ₫1,256,000 / B/L
SEAL ₫251,200 / Cont
₫9,043,200 ₫16,302,880 25-07-2024
 • Book now
 • Contact
 • Chat now
 • Share
 • 7,303 Viewed

CÔNG TY TNHH LIÊN KẾT HOÀN HẢO (PERFECTLINK CO.,LTD)

Ref #102316 | 12-07-2024 17:07

country

Origin / Destination

Container Size/Type

ETD

Transit time

Surcharges

Freight cost

Total cost

Valid till

Ho Chi Minh
Laem Chabang
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Laem Chabang, Chon Buri, Thailand
20'GP Daily 3 Days
Direct
₫4,998,880
Detail:
THC ₫3,491,680 / Cont
BILL ₫1,256,000 / B/L
SEAL ₫251,200 / Cont
Refund ₫753,600 ₫4,245,280 25-07-2024
Ho Chi Minh
Laem Chabang
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Laem Chabang, Chon Buri, Thailand
40'GP Daily 3 Days
Direct
₫7,259,680
Detail:
THC ₫5,752,480 / Cont
BILL ₫1,256,000 / B/L
SEAL ₫251,200 / Cont
Refund ₫502,400 ₫6,757,280 25-07-2024
Ho Chi Minh
Laem Chabang
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Laem Chabang, Chon Buri, Thailand
40'HQ Daily 3 Days
Direct
₫7,259,680
Detail:
THC ₫5,752,480 / Cont
BILL ₫1,256,000 / B/L
SEAL ₫251,200 / Cont
Refund ₫502,400 ₫6,757,280 25-07-2024
 • Book now
 • Contact
 • Chat now
 • Share
 • 42 Viewed

CÔNG TY TNHH LIÊN KẾT HOÀN HẢO (PERFECTLINK CO.,LTD)

Ref #102315 | 12-07-2024 17:07

country

Origin / Destination

Container Size/Type

ETD

Transit time

Surcharges

Freight cost

Total cost

Valid till

Ho Chi Minh
Bangkok
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Bangkok, Krung Thep Mahanakhon, Thailand
20'GP Daily 3 Days
Direct
₫4,998,880
Detail:
THC ₫3,491,680 / Cont
BILL ₫1,256,000 / B/L
SEAL ₫251,200 / Cont
Refund ₫753,600 ₫4,245,280 25-07-2024
Ho Chi Minh
Bangkok
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Bangkok, Krung Thep Mahanakhon, Thailand
40'GP Daily 3 Days
Direct
₫7,259,680
Detail:
THC ₫5,752,480 / Cont
BILL ₫1,256,000 / B/L
SEAL ₫251,200 / Cont
Refund ₫502,400 ₫6,757,280 25-07-2024
Ho Chi Minh
Bangkok
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Bangkok, Krung Thep Mahanakhon, Thailand
40'HQ Daily 3 Days
Direct
₫7,259,680
Detail:
THC ₫5,752,480 / Cont
BILL ₫1,256,000 / B/L
SEAL ₫251,200 / Cont
Refund ₫502,400 ₫6,757,280 25-07-2024
 • Book now
 • Contact
 • Chat now
 • Share
 • 20 Viewed

CÔNG TY TNHH LIÊN KẾT HOÀN HẢO (PERFECTLINK CO.,LTD)

Ref #102314 | 12-07-2024 16:53

country

Origin / Destination

Container Size/Type

ETD

Transit time

Surcharges

Freight cost

Total cost

Valid till

Ho Chi Minh
Lat Krabang
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Lat Krabang, Krung Thep Mahanakhon, Thailand
20'GP Daily 5 Days
Direct
₫4,998,880
Detail:
THC ₫3,491,680 / Cont
BILL ₫1,256,000 / B/L
SEAL ₫251,200 / Cont
₫3,315,840 ₫8,314,720 25-07-2024
Ho Chi Minh
Lat Krabang
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Lat Krabang, Krung Thep Mahanakhon, Thailand
40'GP Daily 5 Days
Direct
₫7,259,680
Detail:
THC ₫5,752,480 / Cont
BILL ₫1,256,000 / B/L
SEAL ₫251,200 / Cont
₫4,220,160 ₫11,479,840 25-07-2024
Ho Chi Minh
Lat Krabang
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Lat Krabang, Krung Thep Mahanakhon, Thailand
40'HQ Daily 5 Days
Direct
₫7,259,680
Detail:
THC ₫5,752,480 / Cont
BILL ₫1,256,000 / B/L
SEAL ₫251,200 / Cont
₫4,220,160 ₫11,479,840 25-07-2024
 • Book now
 • Contact
 • Chat now
 • Share
 • 30 Viewed

CÔNG TY TNHH LIÊN KẾT HOÀN HẢO (PERFECTLINK CO.,LTD)

Ref #102313 | 12-07-2024 16:53

country

Origin / Destination

Container Size/Type

ETD

Transit time

Surcharges

Freight cost

Total cost

Valid till

Ho Chi Minh
Laem Chabang
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Laem Chabang, Chon Buri, Thailand
20'GP Daily 3 Days
Direct
₫4,998,880
Detail:
THC ₫3,491,680 / Cont
BILL ₫1,256,000 / B/L
SEAL ₫251,200 / Cont
₫427,040 ₫5,425,920 25-07-2024
Ho Chi Minh
Laem Chabang
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Laem Chabang, Chon Buri, Thailand
40'GP Daily 3 Days
Direct
₫7,259,680
Detail:
THC ₫5,752,480 / Cont
BILL ₫1,256,000 / B/L
SEAL ₫251,200 / Cont
₫703,360 ₫7,963,040 25-07-2024
Ho Chi Minh
Laem Chabang
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Laem Chabang, Chon Buri, Thailand
40'HQ Daily 3 Days
Direct
₫7,259,680
Detail:
THC ₫5,752,480 / Cont
BILL ₫1,256,000 / B/L
SEAL ₫251,200 / Cont
₫703,360 ₫7,963,040 25-07-2024
 • Book now
 • Contact
 • Chat now
 • Share
 • 21 Viewed

CÔNG TY TNHH LIÊN KẾT HOÀN HẢO (PERFECTLINK CO.,LTD)

Ref #102312 | 12-07-2024 16:52

country

Origin / Destination

Container Size/Type

ETD

Transit time

Surcharges

Freight cost

Total cost

Valid till

Ho Chi Minh
Bangkok
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Bangkok, Krung Thep Mahanakhon, Thailand
20'GP Daily 3 Days
Direct
₫4,998,880
Detail:
THC ₫3,491,680 / Cont
BILL ₫1,256,000 / B/L
SEAL ₫251,200 / Cont
₫427,040 ₫5,425,920 25-07-2024
Ho Chi Minh
Bangkok
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Bangkok, Krung Thep Mahanakhon, Thailand
40'GP Daily 3 Days
Direct
₫7,259,680
Detail:
THC ₫5,752,480 / Cont
BILL ₫1,256,000 / B/L
SEAL ₫251,200 / Cont
₫703,360 ₫7,963,040 25-07-2024
Ho Chi Minh
Bangkok
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Bangkok, Krung Thep Mahanakhon, Thailand
40'HQ Daily 3 Days
Direct
₫7,259,680
Detail:
THC ₫5,752,480 / Cont
BILL ₫1,256,000 / B/L
SEAL ₫251,200 / Cont
₫703,360 ₫7,963,040 25-07-2024
 • Book now
 • Contact
 • Chat now
 • Share
 • 9 Viewed

CÔNG TY TNHH LIÊN KẾT HOÀN HẢO (PERFECTLINK CO.,LTD)

Ref #102311 | 12-07-2024 16:49

country

Origin / Destination

Container Size/Type

ETD

Transit time

Surcharges

Freight cost

Total cost

Valid till

Hai Phong
Port Klang
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Port Klang, Selangor, Malaysia
20'GP Daily 5 Days
Direct
₫4,998,880
Detail:
THC ₫3,491,680 / Cont
BILL ₫1,256,000 / B/L
SEAL ₫251,200 / Cont
₫9,294,400 ₫14,293,280 25-07-2024
Hai Phong
Port Klang
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Port Klang, Selangor, Malaysia
40'GP Daily 5 Days
Direct
₫7,259,680
Detail:
THC ₫5,752,480 / Cont
BILL ₫1,256,000 / B/L
SEAL ₫251,200 / Cont
₫15,825,600 ₫23,085,280 25-07-2024
Hai Phong
Port Klang
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Port Klang, Selangor, Malaysia
40'HQ Daily 5 Days
Direct
₫7,259,680
Detail:
THC ₫5,752,480 / Cont
BILL ₫1,256,000 / B/L
SEAL ₫251,200 / Cont
₫15,825,600 ₫23,085,280 25-07-2024
 • Book now
 • Contact
 • Chat now
 • Share
 • 19 Viewed

CÔNG TY TNHH LIÊN KẾT HOÀN HẢO (PERFECTLINK CO.,LTD)

Ref #102310 | 12-07-2024 16:44

country

Origin / Destination

Container Size/Type

ETD

Transit time

Surcharges

Freight cost

Total cost

Valid till

Hai Phong
Port Klang
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Port Klang, Selangor, Malaysia
20'GP Daily 13 Days
Transit
₫4,998,880
Detail:
THC ₫3,491,680 / Cont
BILL ₫1,256,000 / B/L
SEAL ₫251,200 / Cont
₫20,849,600 ₫25,848,480 25-07-2024
Hai Phong
Port Klang
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Port Klang, Selangor, Malaysia
40'GP Daily 13 Days
Transit
₫7,259,680
Detail:
THC ₫5,752,480 / Cont
BILL ₫1,256,000 / B/L
SEAL ₫251,200 / Cont
₫42,704,000 ₫49,963,680 25-07-2024
Hai Phong
Port Klang
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Port Klang, Selangor, Malaysia
40'HQ Daily 13 Days
Transit
₫7,259,680
Detail:
THC ₫5,752,480 / Cont
BILL ₫1,256,000 / B/L
SEAL ₫251,200 / Cont
₫42,704,000 ₫49,963,680 25-07-2024
 • Book now
 • Contact
 • Chat now
 • Share
 • 30 Viewed

CÔNG TY TNHH LIÊN KẾT HOÀN HẢO (PERFECTLINK CO.,LTD)

Ref #102309 | 12-07-2024 16:38

country

Origin / Destination

Container Size/Type

ETD

Transit time

Surcharges

Freight cost

Total cost

Valid till

Hai Phong
Port Klang
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Port Klang, Selangor, Malaysia
20'GP Daily 15 Days
Transit
₫4,998,880
Detail:
THC ₫3,491,680 / Cont
BILL ₫1,256,000 / B/L
SEAL ₫251,200 / Cont
₫8,792,000 ₫13,790,880 25-07-2024
Hai Phong
Port Klang
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Port Klang, Selangor, Malaysia
40'GP Daily 15 Days
Transit
₫7,259,680
Detail:
THC ₫5,752,480 / Cont
BILL ₫1,256,000 / B/L
SEAL ₫251,200 / Cont
₫17,584,000 ₫24,843,680 25-07-2024
Hai Phong
Port Klang
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Port Klang, Selangor, Malaysia
40'HQ Daily 15 Days
Transit
₫7,259,680
Detail:
THC ₫5,752,480 / Cont
BILL ₫1,256,000 / B/L
SEAL ₫251,200 / Cont
₫17,584,000 ₫24,843,680 25-07-2024
 • Book now
 • Contact
 • Chat now
 • Share
 • 20 Viewed

CÔNG TY TNHH LIÊN KẾT HOÀN HẢO (PERFECTLINK CO.,LTD)

Ref #102306 | 12-07-2024 16:37

country

Origin / Destination

Container Size/Type

ETD

Transit time

Surcharges

Freight cost

Total cost

Valid till

Hai Phong
St. Petersburg
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
St. Petersburg, Leningradskaja, Russia
20'GP Daily 20 Days
Direct
₫4,998,880
Detail:
THC ₫3,491,680 / Cont
BILL ₫1,256,000 / B/L
SEAL ₫251,200 / Cont
₫119,320,000 ₫124,318,880 25-07-2024
Hai Phong
St. Petersburg
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
St. Petersburg, Leningradskaja, Russia
40'GP Daily 20 Days
Direct
₫7,259,680
Detail:
THC ₫5,752,480 / Cont
BILL ₫1,256,000 / B/L
SEAL ₫251,200 / Cont
₫194,680,000 ₫201,939,680 25-07-2024
Hai Phong
St. Petersburg
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
St. Petersburg, Leningradskaja, Russia
40'HQ Daily 20 Days
Direct
₫7,259,680
Detail:
THC ₫5,752,480 / Cont
BILL ₫1,256,000 / B/L
SEAL ₫251,200 / Cont
₫194,680,000 ₫201,939,680 25-07-2024
 • Book now
 • Contact
 • Chat now
 • Share
 • 22 Viewed