CÔNG TY TNHH LIÊN KẾT HOÀN HẢO (PERFECTLINK CO.,LTD)

CÔNG TY TNHH LIÊN KẾT HOÀN HẢO (PERFECTLINK CO.,LTD)

Contact person: Ms. Ana Nguyen

Pos: Sales Marketing

Location: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Ref Origin / Destination ETD Transit time Freight cost Origin cost Destination cost Total cost Valid till Booking
98991 Xingang
> Hai Phong
Xingang, Xingang, Tianjin, China
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Thu/ Sun 22 Days
₫-1,274,200
/cbm
-
₫2,395,496
D/O ₫1,529,040 / Set
CFS ₫866,456 / CBM
₫1,121,296 15-05-2024
98990 Xiamen
> Hai Phong
Xiamen, Xiamen, Fujian, China
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Thu/ Sun 4 Days
₫-2,293,560
/cbm
-
₫2,268,076
D/O ₫1,529,040 / Set
CFS ₫739,036 / CBM
₫-25,484 15-05-2024
98989 Shenzhen
> Hai Phong
Shenzhen, Shenzhen, Guangdong, China
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Thu/ Sun 2 Days
₫-3,312,920
/cbm
-
₫2,268,076
D/O ₫1,529,040 / Set
CFS ₫739,036 / CBM
₫-1,044,844 15-05-2024
98988 Shanghai
> Hai Phong
Shanghai, Shanghai, Shanghai, China
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Thu/ Sun 7 Days
₫-2,166,140
/cbm
-
₫2,268,076
D/O ₫1,529,040 / Set
CFS ₫739,036 / CBM
₫101,936 15-05-2024
98987 Qingdao
> Hai Phong
Qingdao, Qingdao, Shandong, China
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Thu/ Sun 8 Days
₫-2,089,688
/cbm
-
₫2,319,044
D/O ₫1,529,040 / Set
CFS ₫790,004 / CBM
₫229,356 15-05-2024
98986 Ningbo
> Hai Phong
Ningbo, Ningbo, Zhejiang, China
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Thu/ Sun 8 Days
₫-2,726,788
/cbm
-
₫2,319,044
D/O ₫1,529,040 / Set
CFS ₫790,004 / CBM
₫-407,744 15-05-2024
98985 Nansha
> Hai Phong
Nansha, Guangzhou, Guangdong, China
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Thu/ Sun 3 Days
₫-3,312,920
/cbm
-
₫2,344,528
D/O ₫1,529,040 / Set
CFS ₫815,488 / CBM
₫-968,392 15-05-2024
98984 Dalian
> Hai Phong
Dalian, Dalian, Liaoning, China
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Thu/ Sun 13 Days
₫-509,680
/cbm
-
₫2,319,044
D/O ₫1,529,040 / Set
CFS ₫790,004 / CBM
₫1,809,364 15-05-2024
98983 Zhongshan
> Hai Phong
Zhongshan, Zhongshan, Guangdong, China
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Thu/ Sun 8 Days
₫-764,520
/cbm
-
₫2,395,496
D/O ₫1,529,040 / Set
CFS ₫866,456 / CBM
₫1,630,976 31-05-2024
98982 Yokohama
> Hai Phong
Yokohama, Kanagawa, Japan
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Thu/ Sun 9 Days
₫127,420
/cbm
-
₫2,293,560
D/O ₫1,529,040 / Set
CFS ₫764,520 / CBM
₫2,420,980 31-05-2024
  • Show