TC SHIPPING

TC SHIPPING

Người liên hệ: Ms. Nương Phạm Thị Xuân

Chức vụ: CONSOL MANAGER

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

TC SHIPPING

Người liên hệ: Ms. Nương Phạm Thị Xuân

Chức vụ: CONSOL MANAGER

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Giới thiệu

TC SHIPPING is Hochiminh‐located but we also have sub branches in Danang & Haiphong so we can operate & handle cargo in the whole country of Vietnam. Coming to TC SHIPPING CO., LTD, you can be sure that your shipments are being handled ...

Xem thêm >>
  • 6TH FLOOR, 191 TRUONG VAN BANG STREET, THANH MY LOI WARD, DISTRICT 2, HOCHIMINH CITY, VIETNAM
  • +848****** Hiện số
  • www.tc-shipping.com.vn
TC SHIPPING

TC SHIPPING

Ref #67178 | 28-03-2023 08:36

country

Dịch vụ vận chuyển | Ho Chi Minh - Inchon | Vietnam-South Korea (LCL)

Cảng đi / Cảng đến

Điều kiện giao nhận

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Cước vận chuyển

Phụ phí cảng đi

Phụ phí cảng đến

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Ho Chi Minh
Inchon
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Inchon, South Korea
CFS / CFS
Hàng thường
Thứ 4/ Thứ 6 5 Ngày
Đi thẳng
Cước vận chuyển đã được bao gồm
331.520₫
Chi tiết
THC 142.080₫ / CBM
CFS 189.440₫ / CBM
-
331.520₫ 30-04-2023
  • Liên hệ
  • Chat ngay
  • Chia sẻ
  • 9.717 Lượt xem