TC SHIPPING

TC SHIPPING

Người liên hệ: Ms. Nương Phạm Thị Xuân

Chức vụ: CONSOL MANAGER

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

TC SHIPPING

Người liên hệ: Ms. Nương Phạm Thị Xuân

Chức vụ: CONSOL MANAGER

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Giới thiệu

TC SHIPPING is Hochiminh‐located but we also have sub branches in Danang & Haiphong so we can operate & handle cargo in the whole country of Vietnam. Coming to TC SHIPPING CO., LTD, you can be sure that your shipments are being handled ...

Xem thêm >>
 • 6TH FLOOR, 191 TRUONG VAN BANG STREET, THANH MY LOI WARD, DISTRICT 2, HOCHIMINH CITY, VIETNAM
 • +848****** Hiện số
 • www.tc-shipping.com.vn

Cảng đi / Cảng đến

Điều kiện giao nhận

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Cước vận chuyển

Phụ phí cảng đi

Phụ phí cảng đến

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Hoc Mon
Singapore
Hoc Mon, Ho Chi Minh, Vietnam
Singapore, Singapore
CFS / CFS
Hàng thường
Thứ 2 2 Ngày
Đi thẳng
Refund 2.283.440
₫/cbm
372.300₫
Chi tiết
THC 173.740₫ / CBM
CFS 198.560₫ / CBM
-
Refund 1.911.140₫ 31-03-2024
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 60.762 Lượt xem

Cảng đi / Cảng đến

Điều kiện giao nhận

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Cước vận chuyển

Phụ phí cảng đi

Phụ phí cảng đến

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Ho Chi Minh (Cat Lai)
Singapore
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
Singapore, Singapore
CFS / CFS
Hàng thường
Thứ 6/ Chủ nhật 2 Ngày
Đi thẳng
Cước vận chuyển đã được bao gồm
315.000₫
Chi tiết
THC 126.000₫ / CBM
CFS 189.000₫ / CBM
Bill fee 0₫ / Set
-
315.000₫ 31-10-2023
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 42.085 Lượt xem

Cảng đi / Cảng đến

Điều kiện giao nhận

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Cước vận chuyển

Phụ phí cảng đi

Phụ phí cảng đến

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Ho Chi Minh
Inchon
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Inchon, South Korea
CFS / CFS
Hàng thường
Thứ 4/ Thứ 6 5 Ngày
Đi thẳng
Cước vận chuyển đã được bao gồm
331.520₫
Chi tiết
THC 142.080₫ / CBM
CFS 189.440₫ / CBM
-
331.520₫ 30-04-2023
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 9.712 Lượt xem

TC SHIPPING

28-03-2023 08:28

country
Ngày thành lập gian hàng: 28 Mar 2023