CTY TNHH TMDV VẬN TẢI HỢP TIẾN

CTY TNHH TMDV VẬN TẢI HỢP TIẾN

Người liên hệ: Ms. KIRSTEN LAM

Chức vụ: SALE MANAGER

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Đánh giá

CTY TNHH TMDV VẬN TẢI HỢP TIẾN

Người liên hệ: Ms. KIRSTEN LAM

Chức vụ: SALE MANAGER

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Đánh giá

Giới thiệu

Hợp Tiến Cargo đang là đại lý cấp 1 của những hãng hàng không lớn của trong nước như Vietnamairlines, Vietjet cargo, Bamboo, ...Với các đường bay Quốc Tế, Hợp Tiến Cargo có mạng lưới network phủ s...

Xem thêm >>

CTY TNHH TMDV VẬN TẢI HỢP TIẾN

Ref #88860 | 13-11-2023 17:15

country

Nơi đi / Nơi đến

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Cước vận chuyển

Phụ phí

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Ho Chi Minh (SGN)
Singapore (SIN)
Ho Chi Minh, Vietnam (SGN)
Singapore (SIN)
Thứ 2/ Thứ 5/ Thứ 6/ Chủ nhật 1 Ngày
Đi thẳng
76.502
₫/kg
247.088₫
Chi tiết
THC 1.471₫ / Kg
X-RAY 417₫ / Kg
AWB 122.600₫ / AWB
AMS 122.600₫ / AWB
Handling 0₫ / Shipment
VGM 0₫ / Shipment
323.590₫ 30-11-2023
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 138.748 Lượt xem

CTY TNHH TMDV VẬN TẢI HỢP TIẾN

Ref #88859 | 13-11-2023 17:13

country

Nơi đi / Nơi đến

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Cước vận chuyển

Phụ phí

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Ho Chi Minh (SGN)
Jakarta (CGK)
Ho Chi Minh, Vietnam (SGN)
Jakarta, Indonesia (CGK)
Hàng ngày 1 Ngày
Đi thẳng
134.860
₫/kg
369.688₫
Chi tiết
THC 1.471₫ / Kg
X-RAY 417₫ / Kg
AWB 122.600₫ / AWB
AMS 245.200₫ / AWB
Handling 0₫ / Shipment
VGM 0₫ / Shipment
504.548₫ 30-11-2023
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 1.076 Lượt xem

CTY TNHH TMDV VẬN TẢI HỢP TIẾN

Ref #81905 | 08-09-2023 17:26

country

Nơi đi / Nơi đến

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Cước vận chuyển

Phụ phí

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Ho Chi Minh (SGN)
Singapore (SIN)
Ho Chi Minh, Vietnam (SGN)
Singapore (SIN)
Hàng ngày 1 Ngày
Đi thẳng
103.390
₫/kg
364.463₫
Chi tiết
THC 0₫ / Kg
X-RAY 413₫ / Kg
AWB 121.350₫ / AWB
AMS 242.700₫ / AWB
Handling 0₫ / Shipment
VGM 0₫ / Shipment
467.853₫ 30-09-2023
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 108.849 Lượt xem

CTY TNHH TMDV VẬN TẢI HỢP TIẾN

Ref #81904 | 08-09-2023 17:25

country

Nơi đi / Nơi đến

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Cước vận chuyển

Phụ phí

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Ho Chi Minh (SGN)
Jakarta (CGK)
Ho Chi Minh, Vietnam (SGN)
Jakarta, Indonesia (CGK)
Hàng ngày 1 Ngày
Đi thẳng
133.485
₫/kg
364.463₫
Chi tiết
THC 0₫ / Kg
X-RAY 413₫ / Kg
AWB 121.350₫ / AWB
AMS 242.700₫ / AWB
Handling 0₫ / Shipment
VGM 0₫ / Shipment
497.948₫ 30-09-2023
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 852 Lượt xem

CTY TNHH TMDV VẬN TẢI HỢP TIẾN

Ref #70298 | 17-04-2023 10:29

country

Nơi đi / Nơi đến

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Cước vận chuyển

Phụ phí

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Ho Chi Minh (SGN)
Nanning (NNG)
Ho Chi Minh, Vietnam (SGN)
Nanning, Guangxi, China (NNG)
Hàng ngày 1 Ngày
Đi thẳng
160.684
₫/kg
354.852₫
Chi tiết
THC 0₫ / Kg
X-RAY 402₫ / Kg
AWB 118.150₫ / AWB
AMS 236.300₫ / AWB
Handling 0₫ / Shipment
VGM 0₫ / Shipment
515.536₫ 30-04-2023
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 146.970 Lượt xem

CTY TNHH TMDV VẬN TẢI HỢP TIẾN

Ref #69087 | 07-04-2023 12:02

country

Nơi đi / Nơi đến

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Cước vận chuyển

Phụ phí

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Ho Chi Minh (SGN)
Singapore (SIN)
Ho Chi Minh, Vietnam (SGN)
Singapore (SIN)
Hàng ngày 1 Ngày
Đi thẳng
118.100
₫/kg
283.842₫
Chi tiết
THC 0₫ / Kg
X-RAY 402₫ / Kg
AWB 118.100₫ / AWB
AMS 165.340₫ / AWB
Handling 0₫ / Shipment
VGM 0₫ / Shipment
401.942₫ 30-04-2023
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 53.423 Lượt xem

CTY TNHH TMDV VẬN TẢI HỢP TIẾN

Ref #68378 | 04-04-2023 12:03

country

Nơi đi / Nơi đến

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Cước vận chuyển

Phụ phí

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Ho Chi Minh (SGN)
Jakarta (CGK)
Ho Chi Minh, Vietnam (SGN)
Jakarta, Indonesia (CGK)
Chủ nhật 1 Ngày
Đi thẳng
130.075
₫/kg
355.152₫
Chi tiết
THC 0₫ / Kg
X-RAY 402₫ / Kg
AWB 118.250₫ / AWB
AMS 236.500₫ / AWB
Handling 0₫ / Shipment
VGM 0₫ / Shipment
485.227₫ 30-04-2023
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 20.728 Lượt xem

CTY TNHH TMDV VẬN TẢI HỢP TIẾN

03-04-2023 18:05

country
CHARTER SGN-CGK VIA 2Y8825

We, Hop Tien is pleased to announce that we will launch new charter ex SGN to CGK directly.

Please find attached Tariff Rates and Schedule as which are valid from 01st Apr 2023 until further notice.

We commit to offer you the best service at the most saving cost.

Should you need any further information, please feel free to contact us.

Thank you so much and looking forward to your support!

CTY TNHH TMDV VẬN TẢI HỢP TIẾN

03-04-2023 17:53

country
Ngày thành lập gian hàng: 03 Apr 2023