Panda Global Logistics

Panda Global Logistics

Contact person: Mr. Brian Quach

Pos: Sales Executive

Location: Bac Ninh, Bac Ninh, Vietnam

Review

Panda Global Logistics

Contact person: Mr. Brian Quach

Pos: Sales Executive

Location: Bac Ninh, Bac Ninh, Vietnam

Review

Introductions

Công ty vận chuyển hàng hóa quốc tế uy tín với hơn 30 năm trong ngành Panda Logistics được thành lập vào tháng 4 năm 1989, bắt đầu với hoạt động vận chuyển hoàng hóa quốc tế đường biển. Công...

See more >>
  • Căn LK 08, Khu đô thị Mạnh Đức, Đường Nguyên Phi Ỷ Lan, Phường Tân Hồng, Thị xã Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam
  • +84 389458210
  • https://phaata.com/100000000003471

Info contact

  • Căn LK 08, Khu đô thị Mạnh Đức, Đường Nguyên Phi Ỷ Lan, Phường Tân Hồng, Thị xã Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam
  • +84 389458210
  • https://phaata.com/100000000003471