Panda Global Logistics

Panda Global Logistics

Người liên hệ: Mr. Brian Quach

Chức vụ: Sales Executive

Địa điểm: Bac Ninh, Bac Ninh, Vietnam

Panda Global Logistics

Người liên hệ: Mr. Brian Quach

Chức vụ: Sales Executive

Địa điểm: Bac Ninh, Bac Ninh, Vietnam

Giới thiệu

Công ty vận chuyển hàng hóa quốc tế uy tín với hơn 30 năm trong ngành Panda Logistics được thành lập vào tháng 4 năm 1989, bắt đầu với hoạt động vận chuyển hoàng hóa quốc tế đường biển. Công...

Xem thêm >>
  • Căn LK 08, Khu đô thị Mạnh Đức, Đường Nguyên Phi Ỷ Lan, Phường Tân Hồng, Thị xã Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam
  • +843****** Hiện số
  • https://phaata.com/100000000003471

Thông tin liên hệ

  • Căn LK 08, Khu đô thị Mạnh Đức, Đường Nguyên Phi Ỷ Lan, Phường Tân Hồng, Thị xã Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam
  • +843****** Hiện số
  • https://phaata.com/100000000003471