Panda Global Logistics

Panda Global Logistics

Người liên hệ: Mr. Brian Quach

Chức vụ: Sales Executive

Địa điểm: Bac Ninh, Bac Ninh, Vietnam

Đánh giá

Panda Global Logistics

Người liên hệ: Mr. Brian Quach

Chức vụ: Sales Executive

Địa điểm: Bac Ninh, Bac Ninh, Vietnam

Đánh giá

Giới thiệu

Công ty vận chuyển hàng hóa quốc tế uy tín với hơn 30 năm trong ngành Panda Logistics được thành lập vào tháng 4 năm 1989, bắt đầu với hoạt động vận chuyển hoàng hóa quốc tế đường biển. Công...

Xem thêm >>
 • Căn LK 08, Khu đô thị Mạnh Đức, Đường Nguyên Phi Ỷ Lan, Phường Tân Hồng, Thị xã Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam
 • +84 389458210
 • https://phaata.com/100000000003471

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Ho Chi Minh (Cat Lai)
Dalian
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
Dalian, Dalian, Liaoning, China
20'GP Thứ 3/ Thứ 4 12 Ngày
Chuyển tải
1.964.000₫
Chi tiết
BILL 982.000₫ / Cont
SEAL 245.500₫ / Cont
TELEX 736.500₫ / Cont
1.227.500₫ 3.191.500₫ 30-09-2023
 • Bình luận
 • Chia sẻ

CHUYÊN VẬN CHUYỂN CONT NỘI ĐỊA(CONT KHÔ - LẠNH)⛴ Vận chuyển hàng hóa trọn gói bằng container đường biển kết hợp đường bộ(DOOR TO DOOR -CY DOOR), các tuyến nội địa trên toàn quốc (HCM đi các tỉnh miền Bắc,Trung và ngược lại)????Trucking Kéo xe container???? Vận chuyển CONT đường biển Nội Địa CY -CY ( HCM- HP-Quảng Nam-Đà Nẵng-Nghệ An-Quy Nhơn-Huế và ngược lại) Thời gian linh hoạt- Uy Tín- Chất Lượng.Call- ????(zalo):- Mr Thanh :0917 835 837

Panda Global Logistics

Ref #82867 | 20-09-2023 10:21

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Ho Chi Minh
Tuticorin
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Tuticorin, Tamil Nadu, India
20'GP Thứ 3/ Thứ 6 20 Ngày
Đi thẳng
5.401.000₫
Chi tiết
THC 3.191.500₫ / Cont
BILL 1.104.750₫ / Cont
SEAL 245.500₫ / Cont
TELEX 859.250₫ / Cont
15.466.500₫ 20.867.500₫ 26-09-2023
Ho Chi Minh
Tuticorin
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Tuticorin, Tamil Nadu, India
40'GP Thứ 3/ Thứ 6 20 Ngày
Đi thẳng
6.996.750₫
Chi tiết
THC 4.787.250₫ / Cont
BILL 1.104.750₫ / Cont
SEAL 245.500₫ / Cont
TELEX 859.250₫ / Cont
23.936.250₫ 30.933.000₫ 26-09-2023
Ho Chi Minh
Tuticorin
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Tuticorin, Tamil Nadu, India
40'HQ Thứ 3/ Thứ 6 20 Ngày
Đi thẳng
6.996.750₫
Chi tiết
THC 4.787.250₫ / Cont
BILL 1.104.750₫ / Cont
SEAL 245.500₫ / Cont
TELEX 859.250₫ / Cont
23.936.250₫ 30.933.000₫ 26-09-2023
 • Bình luận
 • Chia sẻ

Panda Global Logistics

Ref #82214 | 12-09-2023 16:24

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Ho Chi Minh
Valencia
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Valencia, Valencia, Comunidad Valenciana, Spain
20'GP Thứ 3/ Thứ 7 30 Ngày
Chuyển tải
5.943.700₫
Chi tiết
THC 3.153.800₫ / Cont
BILL 970.400₫ / Cont
SEAL 242.600₫ / Cont
TELEX 727.800₫ / Cont
ENS 849.100₫ / Cont
27.899.000₫ 33.842.700₫ 30-09-2023
Ho Chi Minh
Valencia
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Valencia, Valencia, Comunidad Valenciana, Spain
40'GP Thứ 3/ Thứ 7 30 Ngày
Chuyển tải
7.278.000₫
Chi tiết
THC 4.488.100₫ / Cont
BILL 970.400₫ / Cont
SEAL 242.600₫ / Cont
TELEX 727.800₫ / Cont
ENS 849.100₫ / Cont
44.881.000₫ 52.159.000₫ 30-09-2023
Ho Chi Minh
Valencia
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Valencia, Valencia, Comunidad Valenciana, Spain
40'HQ Thứ 3/ Thứ 7 30 Ngày
Chuyển tải
7.278.000₫
Chi tiết
THC 4.488.100₫ / Cont
BILL 970.400₫ / Cont
SEAL 242.600₫ / Cont
TELEX 727.800₫ / Cont
ENS 849.100₫ / Cont
44.881.000₫ 52.159.000₫ 30-09-2023
 • Bình luận
 • Chia sẻ

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Ho Chi Minh
New York
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
New York, New York, New York, United States
20'GP Chủ nhật 35 Ngày
Đi thẳng
6.354.700₫
Chi tiết
THC 3.237.300₫ / Cont
BILL 1.079.100₫ / Cont
SEAL 239.800₫ / Cont
TELEX 839.300₫ / Cont
AMS 959.200₫ / Cont
55.633.600₫ 61.988.300₫ 31-08-2023
Ho Chi Minh
New York
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
New York, New York, New York, United States
40'GP Chủ nhật 35 Ngày
Đi thẳng
8.153.200₫
Chi tiết
THC 5.035.800₫ / Cont
BILL 1.079.100₫ / Cont
SEAL 239.800₫ / Cont
TELEX 839.300₫ / Cont
AMS 959.200₫ / Cont
45.562.000₫ 53.715.200₫ 31-08-2023
Ho Chi Minh
New York
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
New York, New York, New York, United States
40'HQ Chủ nhật 35 Ngày
Đi thẳng
8.153.200₫
Chi tiết
THC 5.035.800₫ / Cont
BILL 1.079.100₫ / Cont
SEAL 239.800₫ / Cont
TELEX 839.300₫ / Cont
AMS 959.200₫ / Cont
45.562.000₫ 53.715.200₫ 31-08-2023
Ho Chi Minh
New York
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
New York, New York, New York, United States
45'HQ Chủ nhật 35 Ngày
Đi thẳng
9.352.200₫
Chi tiết
THC 6.234.800₫ / Cont
BILL 1.079.100₫ / Cont
SEAL 239.800₫ / Cont
TELEX 839.300₫ / Cont
AMS 959.200₫ / Cont
77.935.000₫ 87.287.200₫ 31-08-2023
 • Bình luận
 • Chia sẻ

Panda Global Logistics

Ref #80151 | 21-08-2023 15:10

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Ho Chi Minh
Oak
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Oak, Nuckolls, Nebraska, United States
20'GP Chủ nhật 29 Ngày
Đi thẳng
6.354.700₫
Chi tiết
THC 3.237.300₫ / Cont
BILL 1.079.100₫ / Cont
SEAL 239.800₫ / Cont
TELEX 839.300₫ / Cont
AMS 959.200₫ / Cont
37.768.500₫ 44.123.200₫ 31-08-2023
Ho Chi Minh
Oak
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Oak, Nuckolls, Nebraska, United States
40'GP Chủ nhật 29 Ngày
Đi thẳng
8.153.200₫
Chi tiết
THC 5.035.800₫ / Cont
BILL 1.079.100₫ / Cont
SEAL 239.800₫ / Cont
TELEX 839.300₫ / Cont
AMS 959.200₫ / Cont
45.322.200₫ 53.475.400₫ 31-08-2023
Ho Chi Minh
Oak
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Oak, Nuckolls, Nebraska, United States
40'HQ Chủ nhật 29 Ngày
Đi thẳng
8.153.200₫
Chi tiết
THC 5.035.800₫ / Cont
BILL 1.079.100₫ / Cont
SEAL 239.800₫ / Cont
TELEX 839.300₫ / Cont
AMS 959.200₫ / Cont
45.322.200₫ 53.475.400₫ 31-08-2023
Ho Chi Minh
Oak
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Oak, Nuckolls, Nebraska, United States
45'HQ Chủ nhật 29 Ngày
Đi thẳng
9.352.200₫
Chi tiết
THC 6.234.800₫ / Cont
BILL 1.079.100₫ / Cont
SEAL 239.800₫ / Cont
TELEX 839.300₫ / Cont
AMS 959.200₫ / Cont
51.557.000₫ 60.909.200₫ 31-08-2023
 • Bình luận
 • Chia sẻ

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Ho Chi Minh
Long Beach
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Long Beach, Nassau, New York, United States
20'GP Chủ nhật 29 Ngày
Đi thẳng
6.354.700₫
Chi tiết
THC 3.237.300₫ / Cont
BILL 1.079.100₫ / Cont
SEAL 239.800₫ / Cont
TELEX 839.300₫ / Cont
AMS 959.200₫ / Cont
37.768.500₫ 44.123.200₫ 31-08-2023
Ho Chi Minh
Long Beach
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Long Beach, Nassau, New York, United States
40'GP Chủ nhật 29 Ngày
Đi thẳng
8.153.200₫
Chi tiết
THC 5.035.800₫ / Cont
BILL 1.079.100₫ / Cont
SEAL 239.800₫ / Cont
TELEX 839.300₫ / Cont
AMS 959.200₫ / Cont
45.322.200₫ 53.475.400₫ 31-08-2023
Ho Chi Minh
Long Beach
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Long Beach, Nassau, New York, United States
40'HQ Chủ nhật 29 Ngày
Đi thẳng
8.153.200₫
Chi tiết
THC 5.035.800₫ / Cont
BILL 1.079.100₫ / Cont
SEAL 239.800₫ / Cont
TELEX 839.300₫ / Cont
AMS 959.200₫ / Cont
45.322.200₫ 53.475.400₫ 31-08-2023
Ho Chi Minh
Long Beach
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Long Beach, Nassau, New York, United States
45'HQ Chủ nhật 29 Ngày
Đi thẳng
9.352.200₫
Chi tiết
THC 6.234.800₫ / Cont
BILL 1.079.100₫ / Cont
SEAL 239.800₫ / Cont
TELEX 839.300₫ / Cont
AMS 959.200₫ / Cont
51.557.000₫ 60.909.200₫ 31-08-2023
 • Bình luận
 • Chia sẻ

Panda Global Logistics

Ref #79920 | 17-08-2023 11:36

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Ho Chi Minh
Valencia
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Valencia, Valencia, Comunidad Valenciana, Spain
20'GP Thứ 3 29 Ngày
Chuyển tải
5.909.400₫
Chi tiết
THC 3.015.000₫ / Cont
BILL 964.800₫ / Cont
SEAL 241.200₫ / Cont
TELEX 723.600₫ / Cont
ENS 964.800₫ / Cont
35.697.600₫ 41.607.000₫ 31-08-2023
Ho Chi Minh
Valencia
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Valencia, Valencia, Comunidad Valenciana, Spain
40'GP Thứ 3 29 Ngày
Chuyển tải
7.477.200₫
Chi tiết
THC 4.582.800₫ / Cont
BILL 964.800₫ / Cont
SEAL 241.200₫ / Cont
TELEX 723.600₫ / Cont
ENS 964.800₫ / Cont
56.682.000₫ 64.159.200₫ 31-08-2023
Ho Chi Minh
Valencia
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Valencia, Valencia, Comunidad Valenciana, Spain
40'HQ Thứ 3 29 Ngày
Chuyển tải
7.477.200₫
Chi tiết
THC 4.582.800₫ / Cont
BILL 964.800₫ / Cont
SEAL 241.200₫ / Cont
TELEX 723.600₫ / Cont
ENS 964.800₫ / Cont
56.682.000₫ 64.159.200₫ 31-08-2023
 • Bình luận
 • Chia sẻ

Panda Global Logistics

Ref #78808 | 31-07-2023 10:14

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Hai Phong
Leixoes
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Leixoes, Porto, Portugal
40'HQ Thứ 3 36 Ngày
Chuyển tải
6.075.375₫
Chi tiết
THC 4.288.500₫ / Cont
BILL 833.875₫ / Cont
SEAL 238.250₫ / Cont
TELEX 714.750₫ / Cont
51.700.250₫ 57.775.625₫ 14-08-2023
 • Bình luận
 • Chia sẻ

Panda Global Logistics

Ref #78694 | 28-07-2023 09:17

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Hai Phong
Nhava Sheva
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Nhava Sheva, Maharashtra, India
20'GP Thứ 4 23 Ngày
Chuyển tải
5.003.250₫
Chi tiết
THC 3.097.250₫ / Cont
BILL 953.000₫ / Cont
SEAL 238.250₫ / Cont
TELEX 714.750₫ / Cont
14.295.000₫ 19.298.250₫ 14-08-2023
Hai Phong
Nhava Sheva
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Nhava Sheva, Maharashtra, India
40'GP Thứ 4 23 Ngày
Chuyển tải
6.432.750₫
Chi tiết
THC 4.526.750₫ / Cont
BILL 953.000₫ / Cont
SEAL 238.250₫ / Cont
TELEX 714.750₫ / Cont
20.251.250₫ 26.684.000₫ 14-08-2023
Hai Phong
Nhava Sheva
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Nhava Sheva, Maharashtra, India
40'HQ Thứ 4 23 Ngày
Chuyển tải
6.432.750₫
Chi tiết
THC 4.526.750₫ / Cont
BILL 953.000₫ / Cont
SEAL 238.250₫ / Cont
TELEX 714.750₫ / Cont
20.251.250₫ 26.684.000₫ 14-08-2023
 • Bình luận
 • Chia sẻ

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Hai Phong
Long Beach
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Long Beach, Nassau, New York, United States
20'GP Thứ 6 20 Ngày
Chuyển tải
5.241.500₫
Chi tiết
THC 3.097.250₫ / Cont
BILL 1.072.125₫ / Cont
SEAL 238.250₫ / Cont
TELEX 833.875₫ / Cont
42.170.250₫ 47.411.750₫ 14-08-2023
Hai Phong
Long Beach
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Long Beach, Nassau, New York, United States
40'GP Thứ 6 20 Ngày
Chuyển tải
6.790.125₫
Chi tiết
THC 4.645.875₫ / Cont
BILL 1.072.125₫ / Cont
SEAL 238.250₫ / Cont
TELEX 833.875₫ / Cont
51.938.500₫ 58.728.625₫ 14-08-2023
Hai Phong
Long Beach
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Long Beach, Nassau, New York, United States
40'HQ Thứ 6 20 Ngày
Chuyển tải
6.790.125₫
Chi tiết
THC 4.645.875₫ / Cont
BILL 1.072.125₫ / Cont
SEAL 238.250₫ / Cont
TELEX 833.875₫ / Cont
51.938.500₫ 58.728.625₫ 14-08-2023
Hai Phong
Long Beach
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Long Beach, Nassau, New York, United States
45'HQ Thứ 6 20 Ngày
Chuyển tải
7.147.500₫
Chi tiết
THC 5.003.250₫ / Cont
BILL 1.072.125₫ / Cont
SEAL 238.250₫ / Cont
TELEX 833.875₫ / Cont
59.562.500₫ 66.710.000₫ 14-08-2023
 • Bình luận
 • Chia sẻ
Panda Global Logistics
Brian Quach (Panda Global Logistics)