Jupiter Pacific Forwarding

Jupiter Pacific Forwarding

Người liên hệ: Mr. Dương Trần

Chức vụ: Sales Support

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Jupiter Pacific Forwarding

Người liên hệ: Mr. Dương Trần

Chức vụ: Sales Support

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Giới thiệu

Jupiter Pacific Forwarding

Ref #90027 | 08-12-2023 12:06

country

Nơi đi / Nơi đến

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Cước vận chuyển

Phụ phí

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Ho Chi Minh (SGN)
Shenzhen (SZX)
Ho Chi Minh, Vietnam (SGN)
Shenzhen, Guangdong, China (SZX)
Hàng ngày 1 Ngày
Đi thẳng
10.998
₫/kg
856.964₫
Chi tiết
THC 1.149₫ / Kg
X-RAY 415₫ / Kg
AWB 244.400₫ / AWB
AMS 122.200₫ / AWB
Handling 244.400₫ / Shipment
FWB 122.200₫ / Kg
FHL 122.200₫ / Kg
867.962₫ 31-12-2023
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 132.282 Lượt xem

Nơi đi / Nơi đến

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Cước vận chuyển

Phụ phí

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Ho Chi Minh (SGN)
Singapore (SIN)
Ho Chi Minh, Vietnam (SGN)
Singapore (SIN)
Hàng ngày 1 Ngày
Đi thẳng
33.116
₫/kg
737.470₫
Chi tiết
THC 1.153₫ / Kg
X-RAY 417₫ / Kg
AWB 122.650₫ / AWB
AMS 245.300₫ / AWB
Handling 367.950₫ / Shipment
770.585₫ 01-10-2023
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 133.886 Lượt xem

Jupiter Pacific Forwarding

Ref #15131 | 07-08-2023 11:06

country
Nơi đi: Ho Chi Minh, Vietnam (SGN)
Nơi đến: Tokyo, Honshu, Japan (NRT)
Cước: 35.805₫/ KG
Hiệu lực đến: 31-08-2023
T/T: 1 Ngày
ETD:
Ghi chú: Air Cargo (contact direct to have more deal and promotion)
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 1.449 Lượt xem

Jupiter Pacific Forwarding

Ref #79549 | 14-08-2023 11:16

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Ho Chi Minh (Cat Lai)
Osaka
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
Osaka, Osaka, Japan
20'GP Thứ 4/ Thứ 6/ Thứ 7 8 Ngày
Đi thẳng
5.695.340₫
Chi tiết
THC 3.015.180₫ / Cont
SEAL 239.300₫ / Cont
AFS 670.040₫ / Cont
Bill 1.005.060₫ / Cont
Telex 765.760₫ / Cont
2.393.000₫ 8.088.340₫ 31-08-2023
Ho Chi Minh (Cat Lai)
Osaka
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
Osaka, Osaka, Japan
40'GP Thứ 4/ Thứ 6/ Thứ 7 8 Ngày
Đi thẳng
7.346.510₫
Chi tiết
THC 4.666.350₫ / Cont
SEAL 239.300₫ / Cont
AFS 670.040₫ / Cont
Bill 1.005.060₫ / Cont
Telex 765.760₫ / Cont
3.589.500₫ 10.936.010₫ 31-08-2023
Ho Chi Minh (Cat Lai)
Osaka
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
Osaka, Osaka, Japan
40'HQ Thứ 4/ Thứ 6/ Thứ 7 8 Ngày
Đi thẳng
7.346.510₫
Chi tiết
THC 4.666.350₫ / Cont
SEAL 239.300₫ / Cont
AFS 670.040₫ / Cont
Bill 1.005.060₫ / Cont
Telex 765.760₫ / Cont
3.589.500₫ 10.936.010₫ 31-08-2023
Ho Chi Minh (Cat Lai)
Osaka
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
Osaka, Osaka, Japan
45'HQ Thứ 4/ Thứ 6/ Thứ 7 8 Ngày
Đi thẳng
7.346.510₫
Chi tiết
THC 4.666.350₫ / Cont
SEAL 239.300₫ / Cont
AFS 670.040₫ / Cont
Bill 1.005.060₫ / Cont
Telex 765.760₫ / Cont
3.589.500₫ 10.936.010₫ 31-08-2023
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 8.190 Lượt xem

Nơi đi / Nơi đến

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Cước vận chuyển

Phụ phí

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Ho Chi Minh (SGN)
Hokitika (HKK)
Ho Chi Minh, Vietnam (SGN)
Hokitika, New Zealand (HKK)
Hàng ngày 1 Ngày
Đi thẳng
23.870
₫/kg
11.935₫
Chi tiết
FSC 9.548₫ / Kg
ISS 2.387₫ / Kg
35.805₫ 31-08-2023
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 5.978 Lượt xem

Nơi đi / Nơi đến

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Cước vận chuyển

Phụ phí

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Ho Chi Minh (SGN)
Hong Kong (HKG)
Ho Chi Minh, Vietnam (SGN)
Hong Kong (HKG)
Hàng ngày 2 Ngày
Đi thẳng
35.805
₫/kg
550.538₫
Chi tiết
THC 1.122₫ / Kg
X-RAY 406₫ / Kg
AWB 71.610₫ / AWB
AMS 0₫ / AWB
Handling 238.700₫ / Shipment
FWB 119.350₫ / AWB
FHL 119.350₫ / AWB
586.343₫ 31-08-2023
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 99.038 Lượt xem

Jupiter Pacific Forwarding

04-08-2023 16:58

country
Ngày thành lập gian hàng: 04 Aug 2023