SLB Global Logistcs

SLB Global Logistcs

Người liên hệ: Mr. HOÀNG ĐỖ

Chức vụ:

Địa điểm: An Hai, Hai Phong, Vietnam

SLB Global Logistcs

Người liên hệ: Mr. HOÀNG ĐỖ

Chức vụ:

Địa điểm: An Hai, Hai Phong, Vietnam

Giới thiệu

Chuyên cước biển Ấn Độ, US, EU

Xem thêm >>
 • Tầng 8 Tòa nhà Diamond, Số 7 Lô 8A Đường Lê Hồng Phong, Phường Đằng Giang, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam
 • +847****** Hiện số
 • http://slbglobal.com/

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Ho Chi Minh
Gdansk
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Gdansk, Pomorskie, Poland
20'GP Hàng ngày 27 Ngày
Đi thẳng
4.170.100₫
Chi tiết
THC 2.943.600₫ / Cont
BILL 981.200₫ / Cont
SEAL 245.300₫ / Cont
13.491.500₫ 17.661.600₫ 31-10-2023
Ho Chi Minh
Gdansk
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Gdansk, Pomorskie, Poland
40'GP Hàng ngày 27 Ngày
Đi thẳng
5.641.900₫
Chi tiết
THC 4.415.400₫ / Cont
BILL 981.200₫ / Cont
SEAL 245.300₫ / Cont
22.077.000₫ 27.718.900₫ 31-10-2023
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 2.399 Lượt xem

SLB Global Logistcs

Ref #15240 | 21-08-2023 11:07

country
Nơi đi: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Nơi đến: Nhava Sheva, Maharashtra, India
Cước: 18.240.000₫/ 40GP
Hiệu lực đến: 05-09-2023
T/T: 15 Ngày
ETD: Hàng tuần
Ghi chú: Feel free contact us 0703065420
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 173 Lượt xem

SLB Global Logistcs

Ref #15239 | 21-08-2023 11:06

country
Nơi đi: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Nơi đến: Nhava Sheva, Maharashtra, India
Cước: 8.640.000₫/ 20GP
Hiệu lực đến: 05-09-2023
T/T: 15 Ngày
ETD: Hàng tuần
Ghi chú: Feel free contact us 0703065420
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 131 Lượt xem

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Ho Chi Minh
Nhava Sheva
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Nhava Sheva, Maharashtra, India
20'GP Thứ 3 25 Ngày
Đi thẳng
4.080.000₫
Chi tiết
THC 2.880.000₫ / Cont
BILL 960.000₫ / Cont
SEAL 240.000₫ / Cont
8.640.000₫ 12.720.000₫ 05-09-2023
Ho Chi Minh
Nhava Sheva
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Nhava Sheva, Maharashtra, India
40'GP Thứ 3 25 Ngày
Đi thẳng
5.520.000₫
Chi tiết
THC 4.320.000₫ / Cont
BILL 960.000₫ / Cont
SEAL 240.000₫ / Cont
18.240.000₫ 23.760.000₫ 05-09-2023
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 5.801 Lượt xem

SLB Global Logistcs

Ref #15235 | 19-08-2023 10:26

country
Nơi đi: Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
Nơi đến: Nhava Sheva, Maharashtra, India
Cước: 18.240.000₫/ 40GP
Hiệu lực đến: 27-08-2023
T/T: 15 Ngày
ETD: Hàng tuần
Ghi chú: zalo 0703065420
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 76 Lượt xem

SLB Global Logistcs

Ref #15234 | 19-08-2023 10:25

country
Nơi đi: Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
Nơi đến: Nhava Sheva, Maharashtra, India
Cước: 8.640.000₫/ 20GP
Hiệu lực đến: 27-08-2023
T/T: 15 Ngày
ETD: Hàng tuần
Ghi chú: zalo 0703065420
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 58 Lượt xem

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Ho Chi Minh (Cat Lai)
London
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
London, London, England, United Kingdom
20'GP Thứ 2 20 Ngày
Đi thẳng
4.920.000₫
Chi tiết
THC 2.880.000₫ / Cont
BILL 960.000₫ / Cont
SEAL 240.000₫ / Cont
AMS 840.000₫ / Cont
17.520.000₫ 22.440.000₫ 31-08-2023
Ho Chi Minh (Cat Lai)
London
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
London, London, England, United Kingdom
40'GP Thứ 2 20 Ngày
Đi thẳng
6.360.000₫
Chi tiết
THC 4.320.000₫ / Cont
BILL 960.000₫ / Cont
SEAL 240.000₫ / Cont
AMS 840.000₫ / Cont
32.400.000₫ 38.760.000₫ 31-08-2023
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 12.849 Lượt xem

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Ho Chi Minh (Cat Lai)
Rotterdam
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
20'GP Thứ 2 20 Ngày
Đi thẳng
4.920.000₫
Chi tiết
THC 2.880.000₫ / Cont
BILL 960.000₫ / Cont
SEAL 240.000₫ / Cont
AMS 840.000₫ / Cont
17.520.000₫ 22.440.000₫ 31-08-2023
Ho Chi Minh (Cat Lai)
Rotterdam
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
40'GP Thứ 2 20 Ngày
Đi thẳng
6.360.000₫
Chi tiết
THC 4.320.000₫ / Cont
BILL 960.000₫ / Cont
SEAL 240.000₫ / Cont
AMS 840.000₫ / Cont
32.400.000₫ 38.760.000₫ 31-08-2023
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 713 Lượt xem

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Ho Chi Minh (Cat Lai)
Daman
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
Daman, Daman & Diu, India
20'GP Thứ 3 21 Ngày
Đi thẳng
4.080.000₫
Chi tiết
THC 2.880.000₫ / Cont
BILL 960.000₫ / Cont
SEAL 240.000₫ / Cont
18.480.000₫ 22.560.000₫ 27-08-2023
Ho Chi Minh (Cat Lai)
Daman
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
Daman, Daman & Diu, India
40'GP Thứ 3 21 Ngày
Đi thẳng
5.520.000₫
Chi tiết
THC 4.320.000₫ / Cont
BILL 960.000₫ / Cont
SEAL 240.000₫ / Cont
20.640.000₫ 26.160.000₫ 27-08-2023
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 81 Lượt xem

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Ho Chi Minh (Cat Lai)
Jebel Ali
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
Jebel Ali, Dubai, United Arab Emirates
20'GP Thứ 3 20 Ngày
Đi thẳng
4.080.000₫
Chi tiết
THC 2.880.000₫ / Cont
BILL 960.000₫ / Cont
SEAL 240.000₫ / Cont
13.680.000₫ 17.760.000₫ 27-08-2023
Ho Chi Minh (Cat Lai)
Jebel Ali
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
Jebel Ali, Dubai, United Arab Emirates
40'GP Thứ 3 20 Ngày
Đi thẳng
5.520.000₫
Chi tiết
THC 4.320.000₫ / Cont
BILL 960.000₫ / Cont
SEAL 240.000₫ / Cont
19.440.000₫ 24.960.000₫ 27-08-2023
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 1.694 Lượt xem