CÔNG TY TNHH MELODY LOGISTICS

CÔNG TY TNHH MELODY LOGISTICS

Người liên hệ: Mr. Tam Nguyen

Chức vụ: Chuyên viên tư vấn dịch vụ

Địa điểm: An Hai, Hai Phong, Vietnam

Đánh giá

CÔNG TY TNHH MELODY LOGISTICS

Người liên hệ: Mr. Tam Nguyen

Chức vụ: Chuyên viên tư vấn dịch vụ

Địa điểm: An Hai, Hai Phong, Vietnam

Đánh giá

Giới thiệu

CÔNG TY TNHH MELODY LOGISTICS

Ref #82818 | 19-09-2023 17:06

country

Cảng đi / Cảng đến

Điều kiện giao nhận

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Cước vận chuyển

Phụ phí cảng đi

Phụ phí cảng đến

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Ho Chi Minh (Cat Lai)
Chennai
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
Chennai, Tamil Nadu, India
CY / CY
Chủ nhật 7 Ngày
Đi thẳng
-122.650₫
/cbm
1.103.850₫
Chi tiết
THC 147.180₫ / CBM
CFS 220.770₫ / CBM
Bill fee 735.900₫ / Set
-
981.200₫ 30-10-2023
 • Bình luận
 • Chia sẻ

CÔNG TY TNHH MELODY LOGISTICS

Ref #81880 | 08-09-2023 11:01

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Lianyungang
Ho Chi Minh (Cat Lai)
Lianyungang, Jiangsu, China
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
20'GP Thứ 3 12 Ngày
Đi thẳng
5.454.000₫
Chi tiết
THC 2.908.800₫ / Cont
DO 848.400₫ / B/L
Clean 242.400₫ / Cont
CIC 1.212.000₫ / Cont
Handling 242.400₫ / Cont
7.272.000₫ 12.726.000₫ 30-09-2023
Lianyungang
Ho Chi Minh (Cat Lai)
Lianyungang, Jiangsu, China
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
40'GP Thứ 3 12 Ngày
Đi thẳng
0₫
Phụ phí đã được bao gồm
9.211.200₫ 9.211.200₫ 30-09-2023
 • Bình luận
 • Chia sẻ

CÔNG TY TNHH MELODY LOGISTICS

Ref #81665 | 07-09-2023 08:58

country

Cảng đi / Cảng đến

Điều kiện giao nhận

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Cước vận chuyển

Phụ phí cảng đi

Phụ phí cảng đến

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Nhava Sheva
Ho Chi Minh (Cat Lai)
Nhava Sheva, Maharashtra, India
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
CY / CY
Thứ 3 20 Ngày
Đi thẳng
121.100₫
/cbm
-
1.453.200₫
Handling charge 847.700₫ / Shipment
D/O 605.500₫ / Set
1.574.300₫ 30-09-2023
 • Bình luận
 • Chia sẻ

CÔNG TY TNHH MELODY LOGISTICS

Ref #81662 | 07-09-2023 08:51

country

Cảng đi / Cảng đến

Điều kiện giao nhận

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Cước vận chuyển

Phụ phí cảng đi

Phụ phí cảng đến

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Houston
Ho Chi Minh (Cat Lai)
Houston, Texas, Missouri, United States
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
CY / CY
Hàng thường
Thứ 3 40 Ngày
Đi thẳng
2.300.900₫
/cbm
4.938.458₫
Chi tiết
THC 2.300.900₫ / CBM
CFS 363.300₫ / CBM
Bill fee 1.816.500₫ / Set
Fuel surcharge 457.758₫ / CBM
1.453.200₫
Handling charge 847.700₫ / Shipment
D/O 605.500₫ / Set
8.692.558₫ 30-09-2023
 • Bình luận
 • Chia sẻ

CÔNG TY TNHH MELODY LOGISTICS

Ref #81578 | 06-09-2023 10:40

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Hai Phong
Toronto
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Toronto, Ontario, Canada
40'GP Thứ 3/ Thứ 5 45 Ngày
Đi thẳng
0₫
Phụ phí đã được bao gồm
118.776.000₫ 118.776.000₫ 14-09-2023
 • Bình luận
 • Chia sẻ

CÔNG TY TNHH MELODY LOGISTICS

Ref #81496 | 05-09-2023 14:48

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Hai An
Qingdao
Hai An, Hai Phong, Vietnam
Qingdao, Qingdao, Shandong, China
20'GP Hàng ngày 5 Ngày
Đi thẳng
0₫
Phụ phí đã được bao gồm
24.240₫ 24.240₫ 30-09-2023
Hai An
Qingdao
Hai An, Hai Phong, Vietnam
Qingdao, Qingdao, Shandong, China
40'GP Hàng ngày 5 Ngày
Đi thẳng
0₫
Phụ phí đã được bao gồm
24.240₫ 24.240₫ 30-09-2023
Hai An
Qingdao
Hai An, Hai Phong, Vietnam
Qingdao, Qingdao, Shandong, China
40'HQ Hàng ngày 5 Ngày
Đi thẳng
0₫
Phụ phí đã được bao gồm
24.240₫ 24.240₫ 30-09-2023
 • Bình luận
 • Chia sẻ

Các bạn cần báo giá inbox cho mình hoặc zalo : 0978811082 nhé. cảm ơn các bác

CÔNG TY TNHH MELODY LOGISTICS

Ref #81491 | 05-09-2023 14:30

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Hai Phong
Sydney
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Sydney, New South Wales, Australia
20'GP Thứ 3/ Thứ 6 7 Ngày
Đi thẳng
0₫
Phụ phí đã được bao gồm
5.332.800₫ 5.332.800₫ 30-09-2023
Hai Phong
Sydney
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Sydney, New South Wales, Australia
40'GP Thứ 3/ Thứ 6 7 Ngày
Đi thẳng
0₫
Phụ phí đã được bao gồm
10.665.600₫ 10.665.600₫ 30-09-2023
Hai Phong
Sydney
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Sydney, New South Wales, Australia
40'HQ Thứ 3/ Thứ 6 7 Ngày
Đi thẳng
0₫
Phụ phí đã được bao gồm
10.665.600₫ 10.665.600₫ 30-09-2023
 • Bình luận
 • Chia sẻ

CÔNG TY TNHH MELODY LOGISTICS

05-09-2023 14:16

country
Ngày thành lập gian hàng: 05 Sep 2023
CÔNG TY TNHH MELODY LOGISTICS
Tam Nguyen (CÔNG TY TNHH MELODY LOGISTICS)