USPTI (VIET NAM) CO., LTD

USPTI (VIET NAM) CO., LTD

Người liên hệ: Mr. Thế Hậu Nguyễn

Chức vụ: Nhân viên

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

USPTI (VIET NAM) CO., LTD

Người liên hệ: Mr. Thế Hậu Nguyễn

Chức vụ: Nhân viên

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Giới thiệu

Our 4 "Rs" Promise to take the Right Cargo to the Right Place at the Right Time for the Right Price

Xem thêm >>
 • 6th Floor, The Landmark Tower, No. 5B Ton Duc Thang Street, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam
 • +848****** Hiện số
 • https://phaata.com/100000000003634

USPTI (VIET NAM) CO., LTD

Ref #102321 | 12-07-2024 23:02

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Ho Chi Minh
Long Beach
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Long Beach, Los Angeles, California, United States
20'GP Thứ 7 23 Ngày
Đi thẳng
5.983.100₫
Chi tiết
THC 3.691.700₫ / Cont
BILL 1.145.700₫ / B/L
SEAL 254.600₫ / Cont
AMS 891.100₫ / B/L
129.846.000₫ 135.829.100₫ 31-07-2024
Ho Chi Minh
Long Beach
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Long Beach, Los Angeles, California, United States
40'GP Thứ 7 23 Ngày
Đi thẳng
7.638.000₫
Chi tiết
THC 5.346.600₫ / Cont
BILL 1.145.700₫ / B/L
SEAL 254.600₫ / Cont
AMS 891.100₫ / B/L
162.944.000₫ 170.582.000₫ 31-07-2024
 • Lấy booking
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 13.217 Lượt xem

USPTI (VIET NAM) CO., LTD

Ref #102163 | 10-07-2024 17:49

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Ho Chi Minh
Long Beach
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Long Beach, Los Angeles, California, United States
20'GP Thứ 7 25 Ngày
Đi thẳng
5.982.630₫
Chi tiết
THC 3.691.410₫ / Cont
BILL 1.145.610₫ / B/L
SEAL 254.580₫ / Cont
AMS 891.030₫ / B/L
137.473.200₫ 143.455.830₫ 31-07-2024
Ho Chi Minh
Long Beach
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Long Beach, Los Angeles, California, United States
40'GP Thứ 7 25 Ngày
Đi thẳng
7.510.110₫
Chi tiết
THC 5.218.890₫ / Cont
BILL 1.145.610₫ / B/L
SEAL 254.580₫ / Cont
AMS 891.030₫ / B/L
173.114.400₫ 180.624.510₫ 31-07-2024
 • Lấy booking
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 7.590 Lượt xem

USPTI (VIET NAM) CO., LTD

Ref #102080 | 09-07-2024 15:28

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Ho Chi Minh
Los Angeles
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Los Angeles, Los Angeles, California, United States
20'GP Thứ 7 25 Ngày
Đi thẳng
5.982.630₫
Chi tiết
THC 3.691.410₫ / Cont
BILL 1.145.610₫ / B/L
SEAL 254.580₫ / Cont
AMS 891.030₫ / B/L
145.110.600₫ 151.093.230₫ 31-07-2024
Ho Chi Minh
Los Angeles
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Los Angeles, Los Angeles, California, United States
40'GP Thứ 7 25 Ngày
Đi thẳng
7.510.110₫
Chi tiết
THC 5.218.890₫ / Cont
BILL 1.145.610₫ / B/L
SEAL 254.580₫ / Cont
AMS 891.030₫ / B/L
180.751.800₫ 188.261.910₫ 31-07-2024
 • Lấy booking
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 3.859 Lượt xem

USPTI (VIET NAM) CO., LTD

Ref #101721 | 08-07-2024 11:45

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Ho Chi Minh
Los Angeles
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Los Angeles, Los Angeles, California, United States
20'GP Chủ nhật 23 Ngày
Đi thẳng
4.964.310₫
Chi tiết
THC 3.564.120₫ / Cont
BILL 1.145.610₫ / B/L
SEAL 254.580₫ / Cont
154.020.900₫ 158.985.210₫ 14-07-2024
Ho Chi Minh
Los Angeles
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Los Angeles, Los Angeles, California, United States
40'GP Chủ nhật 23 Ngày
Đi thẳng
6.619.080₫
Chi tiết
THC 5.218.890₫ / Cont
BILL 1.145.610₫ / B/L
SEAL 254.580₫ / Cont
192.207.900₫ 198.826.980₫ 14-07-2024
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 8.249 Lượt xem

USPTI (VIET NAM) CO., LTD

Ref #100865 | 18-06-2024 16:47

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Hai Phong
Los Angeles
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Los Angeles, Los Angeles, California, United States
20'GP Thứ 5 30 Ngày
Đi thẳng
5.858.330₫
Chi tiết
THC 3.693.295₫ / Cont
BILL 1.018.840₫ / B/L
SEAL 254.710₫ / Cont
AMS 891.485₫ / Cont
149.260.060₫ 155.118.390₫ 30-06-2024
Hai Phong
Los Angeles
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Los Angeles, Los Angeles, California, United States
40'GP Thứ 5 30 Ngày
Đi thẳng
7.513.945₫
Chi tiết
THC 5.348.910₫ / Cont
BILL 1.018.840₫ / B/L
SEAL 254.710₫ / Cont
AMS 891.485₫ / Cont
185.938.300₫ 193.452.245₫ 30-06-2024
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 7.240 Lượt xem

USPTI (VIET NAM) CO., LTD

Ref #17491 | 18-06-2024 14:42

country
Nơi đi: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Nơi đến: Los Angeles, Los Angeles, California, United States
Cước: 180.844.100₫/ 40GP
Hiệu lực đến: 30-06-2024
T/T: 30 Ngày
ETD:
Ghi chú: NHIỀU BOOKING ON HAND GIÁ TỐT TỪ HCM/HPH - USEC & USWC
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 508 Lượt xem

USPTI (VIET NAM) CO., LTD

Ref #100856 | 18-06-2024 14:40

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Ho Chi Minh
Los Angeles
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Los Angeles, Los Angeles, California, United States
20'GP Chủ nhật 25 Ngày
Đi thẳng
5.985.685₫
Chi tiết
THC 3.693.295₫ / Cont
BILL 1.146.195₫ / B/L
SEAL 254.710₫ / Cont
AMS 891.485₫ / B/L
145.184.700₫ 151.170.385₫ 30-06-2024
Ho Chi Minh
Los Angeles
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Los Angeles, Los Angeles, California, United States
40'GP Chủ nhật 25 Ngày
Đi thẳng
7.768.655₫
Chi tiết
THC 5.476.265₫ / Cont
BILL 1.146.195₫ / B/L
SEAL 254.710₫ / Cont
AMS 891.485₫ / B/L
180.844.100₫ 188.612.755₫ 30-06-2024
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 499 Lượt xem

USPTI (VIET NAM) CO., LTD

Ref #17378 | 03-06-2024 11:57

country
Nơi đi: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Nơi đến: New York, New York, New York, United States
Cước: 183.412.800₫/ 40HQ
Hiệu lực đến: 14-06-2024
T/T: 30 Ngày
ETD:
Ghi chú: NHIỀU BOOKING ON HAND GIÁ TỐT TỪ HCM/HPH - USEC & USWC
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 451 Lượt xem

USPTI (VIET NAM) CO., LTD

Ref #100194 | 03-06-2024 11:55

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Ho Chi Minh
New York
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
New York, New York, New York, United States
20'GP Thứ 6/ Chủ nhật 30 Ngày
Đi thẳng
5.986.390₫
Chi tiết
THC 3.693.730₫ / Cont
BILL 1.146.330₫ / B/L
SEAL 254.740₫ / Cont
AMS 891.590₫ / B/L
147.239.720₫ 153.226.110₫ 14-06-2024
Ho Chi Minh
New York
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
New York, New York, New York, United States
40'GP Thứ 6/ Chủ nhật 30 Ngày
Đi thẳng
5.349.540₫
Chi tiết
THC 5.349.540₫ / Cont
183.412.800₫ 188.762.340₫ 14-06-2024
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 3.973 Lượt xem

USPTI (VIET NAM) CO., LTD

Ref #100205 | 03-06-2024 13:48

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Ho Chi Minh
Los Angeles
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Los Angeles, Los Angeles, California, United States
20'GP Thứ 2/ Chủ nhật 25 Ngày
Đi thẳng
5.859.020₫
Chi tiết
THC 3.566.360₫ / Cont
BILL 1.146.330₫ / B/L
SEAL 254.740₫ / Cont
AMS 891.590₫ / B/L
126.096.300₫ 131.955.320₫ 14-06-2024
Ho Chi Minh
Los Angeles
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Los Angeles, Los Angeles, California, United States
40'GP Thứ 2/ Chủ nhật 25 Ngày
Đi thẳng
7.642.200₫
Chi tiết
THC 5.349.540₫ / Cont
BILL 1.146.330₫ / B/L
SEAL 254.740₫ / Cont
AMS 891.590₫ / B/L
157.938.800₫ 165.581.000₫ 14-06-2024
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 4.874 Lượt xem