USPTI (VIET NAM) CO., LTD

USPTI (VIET NAM) CO., LTD

Người liên hệ: Mr. Thế Hậu Nguyễn

Chức vụ: Nhân viên

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Đánh giá

USPTI (VIET NAM) CO., LTD

Người liên hệ: Mr. Thế Hậu Nguyễn

Chức vụ: Nhân viên

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Đánh giá

Giới thiệu

Our 4 "Rs" Promise to take the Right Cargo to the Right Place at the Right Time for the Right Price

Xem thêm >>
USPTI (VIET NAM) CO., LTD

USPTI (VIET NAM) CO., LTD

Ref #15438 | 14-09-2023 09:10

country

WHL Hot Promation - WC drop // HCM/LAX : 40 GP'

Nơi đi: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Nơi đến: Los Angeles, Los Angeles, California, United States
Cước: 34.048.000₫/40GP
Hiệu lực đến: 23-09-2023
T/T: 32 Ngày
ETD: 25-09-2023
Ghi chú: THC : 195 USD // BILLL : 45 USD // AMS : 40 USD // Seal : 10 USD // Telax : 35 USD
  • Bình luận
  • Chia sẻ
USPTI (VIET NAM) CO., LTD
Thế Hậu Nguyễn (USPTI (VIET NAM) CO., LTD)