TNHH DỊCH VỤ VẬN TẢI BIỂN VESTAL

TNHH DỊCH VỤ VẬN TẢI BIỂN VESTAL

Người liên hệ: Ms. Sally Thư

Chức vụ: Sales LCL Deparment

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

TNHH DỊCH VỤ VẬN TẢI BIỂN VESTAL

Người liên hệ: Ms. Sally Thư

Chức vụ: Sales LCL Deparment

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Giới thiệu

Vestal Shipping - Master Consol chuyên tuyến Colombo, Chennai, Nhava Sheva, Karachi, Inchon, Shanghai,...

Xem thêm >>

TNHH DỊCH VỤ VẬN TẢI BIỂN VESTAL

Ref #99406 | 21-05-2024 11:00

country

Cảng đi / Cảng đến

Điều kiện giao nhận

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Cước vận chuyển

Phụ phí cảng đi

Phụ phí cảng đến

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Ho Chi Minh (Cat Lai)
Colombo
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
Colombo, Western, Sri Lanka
CFS / CFS
Hàng thường
Thứ 3 10 Ngày
Đi thẳng
1.018.000
₫/cbm
610.800₫
Chi tiết
THC 178.150₫ / CBM
CFS 229.050₫ / CBM
LSS 203.600₫ / CBM
-
1.628.800₫ 31-05-2024
 • Lấy booking
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 34.394 Lượt xem

TNHH DỊCH VỤ VẬN TẢI BIỂN VESTAL

Ref #17131 | 07-05-2024 10:32

country
Nơi đi: Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
Nơi đến: Colombo, Western, Sri Lanka
Cước: 381.855₫/ CBM
Hiệu lực đến: 31-05-2024
T/T: 7 Ngày
ETD: Sun
Ghi chú: DIRECT SERVICE
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 149 Lượt xem

TNHH DỊCH VỤ VẬN TẢI BIỂN VESTAL

Ref #95289 | 05-03-2024 11:32

country

Cảng đi / Cảng đến

Điều kiện giao nhận

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Cước vận chuyển

Phụ phí cảng đi

Phụ phí cảng đến

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Ho Chi Minh (Cat Lai)
Colombo
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
Colombo, Western, Sri Lanka
CFS / CFS
Hàng thường
Chủ nhật 7 Ngày
Đi thẳng
496.800
₫/cbm
1.068.120₫
Chi tiết
THC 149.040₫ / CBM
CFS 223.560₫ / CBM
Bill fee 496.800₫ / Set
Fuel surcharge 198.720₫ / CBM
-
1.564.920₫ 15-03-2024
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 55.360 Lượt xem

TNHH DỊCH VỤ VẬN TẢI BIỂN VESTAL

Ref #94265 | 25-01-2024 09:20

country

Cảng đi / Cảng đến

Điều kiện giao nhận

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Cước vận chuyển

Phụ phí cảng đi

Phụ phí cảng đến

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Hai Phong
Chennai
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Chennai, Tamil Nadu, India
CFS / CFS
Thứ 3 15 Ngày
Đi thẳng
74.310
₫/cbm
1.015.570₫
Chi tiết
THC 173.390₫ / CBM
CFS 173.390₫ / CBM
Bill fee 495.400₫ / Set
Fuel surcharge 173.390₫ / CBM
-
1.089.880₫ 31-01-2024
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 88.163 Lượt xem

TNHH DỊCH VỤ VẬN TẢI BIỂN VESTAL

Ref #91437 | 15-12-2023 11:29

country

Cảng đi / Cảng đến

Điều kiện giao nhận

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Cước vận chuyển

Phụ phí cảng đi

Phụ phí cảng đến

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Ho Chi Minh
Chittagong
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Chittagong, Chittagong, Bangladesh
CFS / CFS
Hàng thường
Thứ 2 6 Ngày
Đi thẳng
244.300
₫/cbm
1.050.490₫
Chi tiết
THC 146.580₫ / CBM
CFS 219.870₫ / CBM
Bill fee 488.600₫ / Set
Fuel surcharge 195.440₫ / CBM
-
1.294.790₫ 31-12-2023
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 22.916 Lượt xem

TNHH DỊCH VỤ VẬN TẢI BIỂN VESTAL

Ref #91427 | 15-12-2023 11:20

country

Cảng đi / Cảng đến

Điều kiện giao nhận

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Cước vận chuyển

Phụ phí cảng đi

Phụ phí cảng đến

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Ho Chi Minh
Colombo
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Colombo, Western, Sri Lanka
CFS / CFS
Hàng thường
Chủ nhật 7 Ngày
Đi thẳng
366.450
₫/cbm
1.050.490₫
Chi tiết
THC 146.580₫ / CBM
CFS 219.870₫ / CBM
Bill fee 488.600₫ / Set
Fuel surcharge 195.440₫ / CBM
-
1.416.940₫ 31-12-2023
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 234 Lượt xem

TNHH DỊCH VỤ VẬN TẢI BIỂN VESTAL

Ref #89643 | 30-11-2023 10:03

country

Cảng đi / Cảng đến

Điều kiện giao nhận

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Cước vận chuyển

Phụ phí cảng đi

Phụ phí cảng đến

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Ho Chi Minh
Bangkok
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Bangkok, Krung Thep Mahanakhon, Thailand
CFS / CFS
Chủ nhật 3 Ngày
Đi thẳng
Cước vận chuyển đã được bao gồm
1.294.790₫
Chi tiết
THC 146.580₫ / CBM
CFS 219.870₫ / CBM
Fuel surcharge 122.150₫ / CBM
EBS 73.290₫ / CBM
RR 244.300₫ / CBM
BILL FEE 488.600₫ / Set
-
1.294.790₫ 31-12-2023
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 20.828 Lượt xem

TNHH DỊCH VỤ VẬN TẢI BIỂN VESTAL

Ref #15899 | 20-11-2023 10:58

country
Nơi đi: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Nơi đến: Chennai, Tamil Nadu, India
Cước: 7.338.000₫/ 20GP
Hiệu lực đến: 30-11-2023
T/T: 10 Ngày
ETD: SUN
Ghi chú: SERVICE DIRECT
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 145 Lượt xem

TNHH DỊCH VỤ VẬN TẢI BIỂN VESTAL

Ref #88835 | 13-11-2023 09:56

country

Cảng đi / Cảng đến

Điều kiện giao nhận

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Cước vận chuyển

Phụ phí cảng đi

Phụ phí cảng đến

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Hai Phong
Inchon
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Inchon, South Korea
CFS / CFS
Thứ 4/ Chủ nhật 6 Ngày
Đi thẳng
Refund 1.959.200
₫/cbm
1.248.990₫
Chi tiết
THC 171.430₫ / CBM
CFS 171.430₫ / CBM
Fuel surcharge 171.430₫ / CBM
GRI 734.700₫ / CBM
-
Refund 710.210₫ 30-11-2023
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 56.511 Lượt xem

TNHH DỊCH VỤ VẬN TẢI BIỂN VESTAL

Ref #86663 | 31-10-2023 09:15

country

Cảng đi / Cảng đến

Điều kiện giao nhận

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Cước vận chuyển

Phụ phí cảng đi

Phụ phí cảng đến

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Ho Chi Minh
Chennai
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Chennai, Tamil Nadu, India
CFS / CFS
Chủ nhật 7 Ngày
Đi thẳng
Refund 123.650
₫/cbm
568.790₫
Chi tiết
THC 148.380₫ / CBM
CFS 222.570₫ / CBM
Fuel surcharge 197.840₫ / CBM
-
445.140₫ 30-11-2023
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 40.438 Lượt xem