TNHH DỊCH VỤ VẬN TẢI BIỂN VESTAL

TNHH DỊCH VỤ VẬN TẢI BIỂN VESTAL

Người liên hệ: Ms. Sally Thư

Chức vụ: Sales LCL Deparment

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Đánh giá

TNHH DỊCH VỤ VẬN TẢI BIỂN VESTAL

Người liên hệ: Ms. Sally Thư

Chức vụ: Sales LCL Deparment

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Đánh giá

Giới thiệu

Vestal Shipping - Master Consol chuyên tuyến Colombo, Chennai, Nhava Sheva, Karachi, Inchon, Shanghai,...

Xem thêm >>

TNHH DỊCH VỤ VẬN TẢI BIỂN VESTAL

Ref #89643 | 30-11-2023 10:03

country

Cảng đi / Cảng đến

Điều kiện giao nhận

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Cước vận chuyển

Phụ phí cảng đi

Phụ phí cảng đến

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Ho Chi Minh
Bangkok
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Bangkok, Krung Thep Mahanakhon, Thailand
CFS / CFS
Chủ nhật 3 Ngày
Đi thẳng
Cước vận chuyển đã được bao gồm
1.294.790₫
Chi tiết
THC 146.580₫ / CBM
CFS 219.870₫ / CBM
Fuel surcharge 122.150₫ / CBM
EBS 73.290₫ / CBM
RR 244.300₫ / CBM
BILL FEE 488.600₫ / Set
-
1.294.790₫ 31-12-2023
 • Bình luận
 • Chia sẻ

TNHH DỊCH VỤ VẬN TẢI BIỂN VESTAL

Ref #15899 | 20-11-2023 10:58

country
Nơi đi: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Nơi đến: Chennai, Tamil Nadu, India
Cước: 7.338.000₫/ 20GP
Hiệu lực đến: 30-11-2023
T/T: 10 Ngày
ETD: SUN
Ghi chú: SERVICE DIRECT
 • Bình luận
 • Chia sẻ

TNHH DỊCH VỤ VẬN TẢI BIỂN VESTAL

Ref #88835 | 13-11-2023 09:56

country

Cảng đi / Cảng đến

Điều kiện giao nhận

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Cước vận chuyển

Phụ phí cảng đi

Phụ phí cảng đến

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Hai Phong
Inchon
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Inchon, South Korea
CFS / CFS
Thứ 4/ Chủ nhật 6 Ngày
Đi thẳng
-1.959.200₫
/cbm
1.248.990₫
Chi tiết
THC 171.430₫ / CBM
CFS 171.430₫ / CBM
Fuel surcharge 171.430₫ / CBM
GRI 734.700₫ / CBM
-
-710.210₫ 30-11-2023
 • Bình luận
 • Chia sẻ

TNHH DỊCH VỤ VẬN TẢI BIỂN VESTAL

Ref #86663 | 31-10-2023 09:15

country

Cảng đi / Cảng đến

Điều kiện giao nhận

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Cước vận chuyển

Phụ phí cảng đi

Phụ phí cảng đến

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Ho Chi Minh
Chennai
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Chennai, Tamil Nadu, India
CFS / CFS
Chủ nhật 7 Ngày
Đi thẳng
-123.650₫
/cbm
568.790₫
Chi tiết
THC 148.380₫ / CBM
CFS 222.570₫ / CBM
Fuel surcharge 197.840₫ / CBM
-
445.140₫ 30-11-2023
 • Bình luận
 • Chia sẻ

TNHH DỊCH VỤ VẬN TẢI BIỂN VESTAL

Ref #86376 | 25-10-2023 11:39

country

Cảng đi / Cảng đến

Điều kiện giao nhận

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Cước vận chuyển

Phụ phí cảng đi

Phụ phí cảng đến

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Ho Chi Minh
Phnom Penh
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Phnom Penh, Phnum Penh, Cambodia
CFS / CFS
Thứ 7 2 Ngày
Đi thẳng
-123.450₫
/cbm
691.320₫
Chi tiết
THC 148.140₫ / CBM
CFS 222.210₫ / CBM
EBS 123.450₫ / CBM
LSS 74.070₫ / CBM
RR 123.450₫ / CBM
-
567.870₫ 31-10-2023
 • Bình luận
 • Chia sẻ

TNHH DỊCH VỤ VẬN TẢI BIỂN VESTAL

Ref #85977 | 16-10-2023 14:59

country

Cảng đi / Cảng đến

Điều kiện giao nhận

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Cước vận chuyển

Phụ phí cảng đi

Phụ phí cảng đến

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Ho Chi Minh
Colombo
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Colombo, Western, Sri Lanka
CFS / CFS
Chủ nhật 7 Ngày
Đi thẳng
123.075₫
/cbm
566.145₫
Chi tiết
THC 147.690₫ / CBM
CFS 221.535₫ / CBM
LSS 196.920₫ / CBM
-
689.220₫ 31-10-2023
 • Bình luận
 • Chia sẻ

TNHH DỊCH VỤ VẬN TẢI BIỂN VESTAL

Ref #85263 | 09-10-2023 11:43

country

Cảng đi / Cảng đến

Điều kiện giao nhận

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Cước vận chuyển

Phụ phí cảng đi

Phụ phí cảng đến

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Ho Chi Minh
Nhava Sheva
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Nhava Sheva, Maharashtra, India
CFS / CFS
Thứ 5/ Thứ 7 15 Ngày
Đi thẳng
-122.725₫
/cbm
564.535₫
Chi tiết
THC 147.270₫ / CBM
CFS 220.905₫ / CBM
LSS 196.360₫ / CBM
-
441.810₫ 31-10-2023
 • Bình luận
 • Chia sẻ

TNHH DỊCH VỤ VẬN TẢI BIỂN VESTAL

Ref #84764 | 06-10-2023 14:20

country

Cảng đi / Cảng đến

Điều kiện giao nhận

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Cước vận chuyển

Phụ phí cảng đi

Phụ phí cảng đến

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Hai Phong
Jebel Ali
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Jebel Ali, Dubai, United Arab Emirates
CFS / CFS
Thứ 6 30 Ngày
Đi thẳng
245.000₫
/cbm
514.500₫
Chi tiết
THC 171.500₫ / CBM
CFS 171.500₫ / CBM
LSS 171.500₫ / CBM
-
759.500₫ 31-10-2023
 • Bình luận
 • Chia sẻ

TNHH DỊCH VỤ VẬN TẢI BIỂN VESTAL

Ref #83581 | 03-10-2023 14:03

country

Cảng đi / Cảng đến

Điều kiện giao nhận

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Cước vận chuyển

Phụ phí cảng đi

Phụ phí cảng đến

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Hai Phong
Chittagong
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Chittagong, Chittagong, Bangladesh
CFS / CFS
Thứ 4 9 Ngày
Đi thẳng
-3.192.800₫
/cbm
1.252.560₫
Chi tiết
THC 171.920₫ / CBM
CFS 171.920₫ / CBM
LSS 171.920₫ / CBM
GRI 736.800₫ / CBM
-
-1.940.240₫ 31-10-2023
 • Bình luận
 • Chia sẻ

TNHH DỊCH VỤ VẬN TẢI BIỂN VESTAL

Ref #83580 | 03-10-2023 13:42

country

Cảng đi / Cảng đến

Điều kiện giao nhận

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Cước vận chuyển

Phụ phí cảng đi

Phụ phí cảng đến

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Tác vụ

Hai Phong
Chennai
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Chennai, Tamil Nadu, India
CFS / CFS
Thứ 3 15 Ngày
Đi thẳng
-122.800₫
/cbm
515.760₫
Chi tiết
THC 171.920₫ / CBM
CFS 171.920₫ / CBM
LSS 171.920₫ / CBM
-
392.960₫ 31-10-2023
 • Bình luận
 • Chia sẻ