Asia Express Container Line (Vietna

Asia Express Container Line (Vietna

Người liên hệ: Ms. Liu wen

Chức vụ:

Địa điểm: An Hai, Hai Phong, Vietnam

Đánh giá

Asia Express Container Line (Vietna

Người liên hệ: Ms. Liu wen

Chức vụ:

Địa điểm: An Hai, Hai Phong, Vietnam

Đánh giá

Giới thiệu

Asia Express Container Line (Vietna

Ref #94938 | 23-02-2024 11:23

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Ho Chi Minh
Shanghai
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Shanghai, Shanghai, Shanghai, China
40'HQ Thứ 2/ Thứ 3/ Thứ 4/ Thứ 5/ Thứ 6/ Thứ 7/ Chủ nhật 7 Ngày
Đi thẳng
0₫
Phụ phí đã được bao gồm
494.500₫ 494.500₫ 31-03-2024
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 21.287 Lượt xem

Asia Express Container Line (Vietna

Ref #94937 | 23-02-2024 11:22

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Ho Chi Minh
Qingdao
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Qingdao, Qingdao, Shandong, China
40'HQ Thứ 2/ Thứ 3/ Thứ 4/ Thứ 5/ Thứ 6/ Thứ 7/ Chủ nhật 7 Ngày
Đi thẳng
0₫
Phụ phí đã được bao gồm
494.500₫ 494.500₫ 31-03-2024
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 140 Lượt xem

Asia Express Container Line (Vietna

Ref #94935 | 23-02-2024 11:14

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Ho Chi Minh
Ningbo
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Ningbo, Ningbo, Zhejiang, China
40'HQ Thứ 2/ Thứ 3/ Thứ 4/ Thứ 5/ Thứ 6/ Thứ 7/ Chủ nhật 7 Ngày
Đi thẳng
0₫
Phụ phí đã được bao gồm
494.000₫ 494.000₫ 31-03-2024
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 45 Lượt xem

Asia Express Container Line (Vietna

13-11-2023 10:06

country
Ngày thành lập gian hàng: 13 Nov 2023