Asia Express Container Line (Vietna

Asia Express Container Line (Vietna

Người liên hệ: Ms. Liu wen

Chức vụ:

Địa điểm: An Hai, Hai Phong, Vietnam

Đánh giá

Asia Express Container Line (Vietna

Người liên hệ: Ms. Liu wen

Chức vụ:

Địa điểm: An Hai, Hai Phong, Vietnam

Đánh giá

Giới thiệu

Asia Express Container Line (Vietna

Asia Express Container Line (Vietna

country

Dịch vụ vận chuyển | - | - (FCL)

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

  • Lấy booking
  • Liên hệ
  • Chat ngay
  • Chia sẻ