PANDA GLOBAL LOGISTICS CO.,LTD

PANDA GLOBAL LOGISTICS CO.,LTD

Người liên hệ: Ms. Trinh Ngo

Chức vụ:

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

PANDA GLOBAL LOGISTICS CO.,LTD

Người liên hệ: Ms. Trinh Ngo

Chức vụ:

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Giới thiệu

Chúng tôi cung cấp các dịch vụ như dịch vụ vận chuyển nội địa, xuất khẩu hàng hóa đường biển, xuất khẩu hàng hóa đường hàng không, nhập khẩu hàng hóa đường hàng không, nhập khẩu hàng ...

Xem thêm >>

Thông tin liên hệ

  • 4th Floor, HDTC Building, 36 Bui Thi Xuan St, District 1, Ho Chi Minh City, Viet Nam
  • +849****** Hiện số
  • PANDA GLOBAL LOGISTICS CO.,LTD