PANDA GLOBAL LOGISTICS CO.,LTD

Giới thiệu

Chúng tôi cung cấp các dịch vụ như dịch vụ vận chuyển nội địa, xuất khẩu hàng hóa đường biển, xuất khẩu hàng hóa đường hàng không, nhập khẩu hàng hóa đường hàng không, nhập khẩu hàng ...

Xem thêm >>

PANDA GLOBAL LOGISTICS CO.,LTD

Ref #97478 | 15-04-2024 13:43

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Hai Phong
Jawal nehru
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Jawal nehru, India
20'GP Hàng ngày 12 Ngày
Chuyển tải
5.672.250₫
Chi tiết
THC 3.529.400₫ / Cont
BILL 1.008.400₫ / B/L
SEAL 252.100₫ / Cont
TELEX 882.350₫ / B/L
17.647.000₫ 23.319.250₫ 30-04-2024
 • Lấy booking
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 2.272 Lượt xem

PANDA GLOBAL LOGISTICS CO.,LTD

Ref #97469 | 15-04-2024 11:04

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Hai Phong
Toronto
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Toronto, Ontario, Canada
40'HQ Hàng ngày 40 Ngày
Chuyển tải
8.697.450₫
Chi tiết
THC 5.546.200₫ / Cont
BILL 1.008.400₫ / B/L
SEAL 252.100₫ / Cont
TELEX 882.350₫ / B/L
AMS 1.008.400₫ / B/L
108.403.000₫ 117.100.450₫ 30-04-2024
 • Lấy booking
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 3.612 Lượt xem

PANDA GLOBAL LOGISTICS CO.,LTD

Ref #97416 | 13-04-2024 09:30

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Hai Phong
Incheon
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Incheon, Inchon, South Korea
20'GP Hàng ngày 5 Ngày
Đi thẳng
8.938.900₫
Chi tiết
THC 3.525.200₫ / Cont
BILL 1.007.200₫ / B/L
SEAL 251.800₫ / Cont
TELEX 881.300₫ / B/L
LSS 3.273.400₫ / Cont
3.777.000₫ 12.715.900₫ 30-04-2024
 • Lấy booking
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 8.195 Lượt xem

PANDA GLOBAL LOGISTICS CO.,LTD

Ref #97397 | 12-04-2024 17:12

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Shanghai
Ho Chi Minh (Cat Lai)
Shanghai, Shanghai, Shanghai, China
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
40'HQ Hàng ngày 5 Ngày
Đi thẳng
10.873.440₫
Chi tiết
THC 5.537.400₫ / Cont
CIC 2.517.000₫ / Cont
DO 1.006.800₫ / B/L
EMC 402.720₫ / Cont
CCF 402.720₫ / Cont
THỦ TỤC HẢI QUAN 1.006.800₫ / B/L
11.074.800₫ 21.948.240₫ 30-04-2024
 • Lấy booking
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 5.891 Lượt xem

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Hai Phong (Hai Phong Port)
Miami
Hai Phong (Hai Phong Port), Hai Phong, Vietnam
Miami, Miami-Dade, Florida, United States
20'GP Hàng ngày 53 Ngày
Chuyển tải
8.683.650₫
Chi tiết
THC 5.537.400₫ / Cont
BILL 1.006.800₫ / B/L
SEAL 251.700₫ / Cont
TELEX 880.950₫ / B/L
AMS 1.006.800₫ / B/L
78.027.000₫ 86.710.650₫ 30-04-2024
 • Lấy booking
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 1.330 Lượt xem

PANDA GLOBAL LOGISTICS CO.,LTD

Ref #97377 | 12-04-2024 14:10

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Hai Phong
Toronto
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Toronto, Ontario, Canada
40'HQ Hàng ngày 41 Ngày
Chuyển tải
8.683.650₫
Chi tiết
THC 5.537.400₫ / Cont
BILL 1.006.800₫ / B/L
SEAL 251.700₫ / Cont
TELEX 880.950₫ / B/L
AMS 1.006.800₫ / B/L
137.176.500₫ 145.860.150₫ 30-04-2024
 • Lấy booking
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 55 Lượt xem

PANDA GLOBAL LOGISTICS CO.,LTD

Ref #97251 | 10-04-2024 10:25

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Ho Chi Minh (Cat Lai)
Melbourne
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
Melbourne, Victoria, Australia
20'GP Hàng ngày 25 Ngày
Chuyển tải
7.664.650₫
Chi tiết
THC 3.518.200₫ / Cont
BILL 1.005.200₫ / Cont
SEAL 251.300₫ / Cont
TELEX 879.550₫ / B/L
CO 1.005.200₫ / B/L
THỦ TỤC HẢI QUAN 1.005.200₫ / B/L
16.334.500₫ 23.999.150₫ 15-04-2024
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 2.725 Lượt xem

PANDA GLOBAL LOGISTICS CO.,LTD

Ref #97072 | 06-04-2024 21:45

country

Cảng đi / Cảng đến

Điều kiện giao nhận

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Cước vận chuyển

Phụ phí cảng đi

Phụ phí cảng đến

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Hai Phong (Hai Phong Port)
Shekou
Hai Phong (Hai Phong Port), Hai Phong, Vietnam
Shekou, Shenzhen, Guangdong, China
CY / CY
Thứ 4 4 Ngày
Đi thẳng
24.970
₫/cbm
1.897.720₫
Chi tiết
THC 199.760₫ / CBM
CFS 199.760₫ / CBM
Bill fee 624.250₫ / Set
LSS 174.790₫ / CBM
GRI 249.700₫ / CBM
Fumi 449.460₫ / Set
-
1.922.690₫ 30-04-2024
 • Lấy booking
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 19.918 Lượt xem

PANDA GLOBAL LOGISTICS CO.,LTD

Ref #96756 | 01-04-2024 11:44

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Port Klang
Ho Chi Minh
Port Klang, Selangor, Malaysia
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
20'GP Hàng ngày 4 Ngày
Đi thẳng
5.643.220₫
Chi tiết
THC 3.495.800₫ / Cont
DO 998.800₫ / B/L
EMC 199.760₫ / Cont
CCF 199.760₫ / Cont
HDL 749.100₫ / B/L
499.400₫ 6.142.620₫ 30-04-2024
 • Lấy booking
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 54 Lượt xem

PANDA GLOBAL LOGISTICS CO.,LTD

Ref #96746 | 01-04-2024 10:43

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Port Klang
Hai Phong
Port Klang, Selangor, Malaysia
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
20'GP Hàng ngày 5 Ngày
Đi thẳng
8.190.160₫
Chi tiết
THC 3.495.800₫ / Cont
CIC 2.497.000₫ / Cont
EMC 249.700₫ / Cont
CCF 199.760₫ / Cont
DO 998.800₫ / B/L
HDL 749.100₫ / B/L
749.100₫ 8.939.260₫ 30-04-2024
 • Lấy booking
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 1.879 Lượt xem