Interchains JSC

Interchains JSC

Người liên hệ: Mr. Huy Cam

Chức vụ: Business Development Executive

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Interchains JSC

Người liên hệ: Mr. Huy Cam

Chức vụ: Business Development Executive

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Giới thiệu

Interchains là một đơn vị hoạt động chuyên nghiệp trong lĩnh vực vận chuyển hàng hóa bằng đường hàng không và đường biển. Với mạng lưới rộng khắp và kinh nghiệm chuyên sâu, chúng tôi cung c...

Xem thêm >>

Interchains JSC

Ref #17028 | 19-04-2024 22:59

country
Nơi đi: Ho Chi Minh, Vietnam (SGN)
Nơi đến: New York City, New York, United States (JFK)
Cước: 124.656₫/ KG
Hiệu lực đến: 27-04-2024
T/T: 12 Ngày
ETD: 26/04
Ghi chú: Vui lòng liên hệ qua email: huy.cam@interchains.vn để biết thêm chi tiết
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 198 Lượt xem

Nơi đi / Nơi đến

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Cước vận chuyển

Phụ phí

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Ho Chi Minh (SGN)
Los Angeles (LAX)
Ho Chi Minh, Vietnam (SGN)
Los Angeles, California, United States (LAX)
Hàng ngày 5 Ngày
Đi thẳng
112.365
₫/kg
501.897₫
Chi tiết
THC 499₫ / Kg
X-RAY 499₫ / Kg
AWB 249.700₫ / AWB
AMS 249.700₫ / AWB
Handling 1.498₫ / Kg
614.262₫ 13-04-2024
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 1.035 Lượt xem

Nơi đi / Nơi đến

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Cước vận chuyển

Phụ phí

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Ho Chi Minh (SGN)
Xiamen (XMN)
Ho Chi Minh, Vietnam (SGN)
Xiamen, Fujian, China (XMN)
Hàng ngày 1 Ngày
Đi thẳng
19.976
₫/kg
500.898₫
Chi tiết
THC 499₫ / Kg
X-RAY 499₫ / Kg
AWB 249.700₫ / AWB
AMS 249.700₫ / AWB
Handling 499₫ / Kg
520.874₫ 13-04-2024
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 66.279 Lượt xem

Nơi đi / Nơi đến

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Cước vận chuyển

Phụ phí

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Ho Chi Minh (SGN)
Shanghai (PVG)
Ho Chi Minh, Vietnam (SGN)
Shanghai, China (PVG)
Hàng ngày 2 Ngày
Đi thẳng
37.275
₫/kg
497.472₫
Chi tiết
THC 0₫ / Kg
X-RAY 472₫ / Kg
AWB 248.500₫ / AWB
AMS 248.500₫ / AWB
Handling 0₫ / Shipment
VGM 0₫ / Shipment
534.747₫ 03-03-2024
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 138.116 Lượt xem

Nơi đi / Nơi đến

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Cước vận chuyển

Phụ phí

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Ho Chi Minh (SGN)
Chicago (ORD)
Ho Chi Minh, Vietnam (SGN)
Chicago, Illinois, United States (ORD)
Hàng ngày 2 Ngày
Đi thẳng
121.765
₫/kg
497.472₫
Chi tiết
THC 0₫ / Kg
X-RAY 472₫ / Kg
AWB 248.500₫ / AWB
AMS 248.500₫ / AWB
Handling 0₫ / Shipment
VGM 0₫ / Shipment
619.237₫ 03-03-2024
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 1.220 Lượt xem

Nơi đi / Nơi đến

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Cước vận chuyển

Phụ phí

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Ho Chi Minh (SGN)
Miami (MIA)
Ho Chi Minh, Vietnam (SGN)
Miami, Florida, United States (MIA)
Hàng ngày 2 Ngày
Đi thẳng
160.283
₫/kg
497.472₫
Chi tiết
THC 0₫ / Kg
X-RAY 472₫ / Kg
AWB 248.500₫ / AWB
AMS 248.500₫ / AWB
Handling 0₫ / Shipment
VGM 0₫ / Shipment
657.755₫ 29-02-2024
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 835 Lượt xem

Nơi đi / Nơi đến

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Cước vận chuyển

Phụ phí

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Ho Chi Minh (SGN)
Los Angeles (LAX)
Ho Chi Minh, Vietnam (SGN)
Los Angeles, California, United States (LAX)
Hàng ngày 2 Ngày
Đi thẳng
135.433
₫/kg
497.472₫
Chi tiết
THC 0₫ / Kg
X-RAY 472₫ / Kg
AWB 248.500₫ / AWB
AMS 248.500₫ / AWB
Handling 0₫ / Shipment
VGM 0₫ / Shipment
632.905₫ 29-02-2024
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 855 Lượt xem

Interchains JSC

22-02-2024 09:18

country
Ngày thành lập gian hàng: 22 Feb 2024