Interchains JSC

Interchains JSC

Người liên hệ: Mr. Huy Cam

Chức vụ: Business Development Executive

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Interchains JSC

Người liên hệ: Mr. Huy Cam

Chức vụ: Business Development Executive

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Giới thiệu

Interchains là một đơn vị hoạt động chuyên nghiệp trong lĩnh vực vận chuyển hàng hóa bằng đường hàng không và đường biển. Với mạng lưới rộng khắp và kinh nghiệm chuyên sâu, chúng tôi cung c...

Xem thêm >>

Thông tin liên hệ

  • 46 Cửu Long, phường 2, quận Tân Bình
  • +840****** Hiện số
  • https://phaata.com/100000000003887