Interchains JSC

Interchains JSC

Contact person: Mr. Huy Cam

Pos: Business Development Executive

Location: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Interchains JSC

Contact person: Mr. Huy Cam

Pos: Business Development Executive

Location: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Introductions

Interchains là một đơn vị hoạt động chuyên nghiệp trong lĩnh vực vận chuyển hàng hóa bằng đường hàng không và đường biển. Với mạng lưới rộng khắp và kinh nghiệm chuyên sâu, chúng tôi cung c...

See more >>
Interchains JSC

Interchains JSC

Ref #17028 | 19-04-2024 22:59

country

BOOKING ON HAND

Origin: Ho Chi Minh, Vietnam (SGN)
Destination: New York City, New York, United States (JFK)
Freight cost: ₫124,656/KG
Expiry date: 27-04-2024
T/T: 12 Days
ETD: 26/04
Notes: Vui lòng liên hệ qua email: huy.cam@interchains.vn để biết thêm chi tiết
  • Contact
  • Chat now
  • Share
  • 202 Viewed