Interchains JSC

Introductions

Interchains là một đơn vị hoạt động chuyên nghiệp trong lĩnh vực vận chuyển hàng hóa bằng đường hàng không và đường biển. Với mạng lưới rộng khắp và kinh nghiệm chuyên sâu, chúng tôi cung c...

See more >>

Interchains JSC

Ref #17028 | 19-04-2024 22:59

country
Origin: Ho Chi Minh, Vietnam (SGN)
Destination: New York City, New York, United States (JFK)
Freight cost: ₫124,656/ KG
Expiry date: 27-04-2024
T/T: 12 Days
ETD: 26/04
Notes: Vui lòng liên hệ qua email: huy.cam@interchains.vn để biết thêm chi tiết
 • Contact
 • Chat now
 • Share
 • 9 Viewed

Origin Destination

ETD

Transit time

Freight cost

Surcharges

Estimated total cost

Valid till

Ho Chi Minh (SGN)
Los Angeles (LAX)
Ho Chi Minh, Vietnam (SGN)
Los Angeles, California, United States (LAX)
Daily 5 Days
Direct
112,365
₫/kg
₫501,897
Detail:
THC ₫499 / Kg
X-RAY ₫499 / Kg
AWB ₫249,700 / AWB
AMS ₫249,700 / AWB
Handling ₫1,498 / Kg
₫614,262 13-04-2024
 • Contact
 • Chat now
 • Share
 • 814 Viewed

Origin Destination

ETD

Transit time

Freight cost

Surcharges

Estimated total cost

Valid till

Ho Chi Minh (SGN)
Xiamen (XMN)
Ho Chi Minh, Vietnam (SGN)
Xiamen, Fujian, China (XMN)
Daily 1 Days
Direct
19,976
₫/kg
₫500,898
Detail:
THC ₫499 / Kg
X-RAY ₫499 / Kg
AWB ₫249,700 / AWB
AMS ₫249,700 / AWB
Handling ₫499 / Kg
₫520,874 13-04-2024
 • Contact
 • Chat now
 • Share
 • 62,075 Viewed

Origin Destination

ETD

Transit time

Freight cost

Surcharges

Estimated total cost

Valid till

Ho Chi Minh (SGN)
Shanghai (PVG)
Ho Chi Minh, Vietnam (SGN)
Shanghai, China (PVG)
Daily 2 Days
Direct
37,275
₫/kg
₫497,472
Detail:
THC ₫0 / Kg
X-RAY ₫472 / Kg
AWB ₫248,500 / AWB
AMS ₫248,500 / AWB
Handling ₫0 / Shipment
VGM ₫0 / Shipment
₫534,747 03-03-2024
 • Contact
 • Chat now
 • Share
 • 138,032 Viewed

Origin Destination

ETD

Transit time

Freight cost

Surcharges

Estimated total cost

Valid till

Ho Chi Minh (SGN)
Chicago (ORD)
Ho Chi Minh, Vietnam (SGN)
Chicago, Illinois, United States (ORD)
Daily 2 Days
Direct
121,765
₫/kg
₫497,472
Detail:
THC ₫0 / Kg
X-RAY ₫472 / Kg
AWB ₫248,500 / AWB
AMS ₫248,500 / AWB
Handling ₫0 / Shipment
VGM ₫0 / Shipment
₫619,237 03-03-2024
 • Contact
 • Chat now
 • Share
 • 1,136 Viewed

Origin Destination

ETD

Transit time

Freight cost

Surcharges

Estimated total cost

Valid till

Ho Chi Minh (SGN)
Miami (MIA)
Ho Chi Minh, Vietnam (SGN)
Miami, Florida, United States (MIA)
Daily 2 Days
Direct
160,283
₫/kg
₫497,472
Detail:
THC ₫0 / Kg
X-RAY ₫472 / Kg
AWB ₫248,500 / AWB
AMS ₫248,500 / AWB
Handling ₫0 / Shipment
VGM ₫0 / Shipment
₫657,755 29-02-2024
 • Contact
 • Chat now
 • Share
 • 761 Viewed

Origin Destination

ETD

Transit time

Freight cost

Surcharges

Estimated total cost

Valid till

Ho Chi Minh (SGN)
Los Angeles (LAX)
Ho Chi Minh, Vietnam (SGN)
Los Angeles, California, United States (LAX)
Daily 2 Days
Direct
135,433
₫/kg
₫497,472
Detail:
THC ₫0 / Kg
X-RAY ₫472 / Kg
AWB ₫248,500 / AWB
AMS ₫248,500 / AWB
Handling ₫0 / Shipment
VGM ₫0 / Shipment
₫632,905 29-02-2024
 • Contact
 • Chat now
 • Share
 • 718 Viewed

Interchains JSC

22-02-2024 09:18

country
Estore Establishment Date : 22 Feb 2024