Interchains JSC

Interchains JSC

Contact person: Mr. Huy Cam

Pos: Business Development Executive

Location: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Interchains JSC

Contact person: Mr. Huy Cam

Pos: Business Development Executive

Location: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Introductions

Interchains là một đơn vị hoạt động chuyên nghiệp trong lĩnh vực vận chuyển hàng hóa bằng đường hàng không và đường biển. Với mạng lưới rộng khắp và kinh nghiệm chuyên sâu, chúng tôi cung c...

See more >>
Interchains JSC

Interchains JSC

Ref #95048 | 26-02-2024 22:05

country

Shipping service | Ho Chi Minh(SGN) - Miami(MIA) | Vietnam-United States (Air)

Origin Destination

ETD

Transit time

Freight cost

Surcharges

Estimated total cost

Valid till

Ho Chi Minh (SGN)
Miami (MIA)
Ho Chi Minh, Vietnam (SGN)
Miami, Florida, United States (MIA)
Daily 2 Days
Direct
160,283
₫/kg
₫497,472
Detail:
THC ₫0 / Kg
X-RAY ₫472 / Kg
AWB ₫248,500 / AWB
AMS ₫248,500 / AWB
Handling ₫0 / Shipment
VGM ₫0 / Shipment
₫657,755 29-02-2024
  • Contact
  • Chat now
  • Share
  • 838 Viewed