Interchains JSC

Interchains JSC

Contact person: Mr. Huy Cam

Pos: Business Development Executive

Location: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Interchains JSC

Contact person: Mr. Huy Cam

Pos: Business Development Executive

Location: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Introductions

Interchains là một đơn vị hoạt động chuyên nghiệp trong lĩnh vực vận chuyển hàng hóa bằng đường hàng không và đường biển. Với mạng lưới rộng khắp và kinh nghiệm chuyên sâu, chúng tôi cung c...

See more >>
Interchains JSC

Interchains JSC

Ref #96794 | 01-04-2024 21:17

country

Shipping service | Ho Chi Minh(SGN) - Xiamen(XMN) | Vietnam-China (Air)

Origin Destination

ETD

Transit time

Freight cost

Surcharges

Estimated total cost

Valid till

Ho Chi Minh (SGN)
Xiamen (XMN)
Ho Chi Minh, Vietnam (SGN)
Xiamen, Fujian, China (XMN)
Daily 1 Days
Direct
19,976
₫/kg
₫500,898
Detail:
THC ₫499 / Kg
X-RAY ₫499 / Kg
AWB ₫249,700 / AWB
AMS ₫249,700 / AWB
Handling ₫499 / Kg
₫520,874 13-04-2024
  • Contact
  • Chat now
  • Share
  • 66,287 Viewed