CDEK

CDEK

Người liên hệ: Mr. XUÂN THIÊN PHẠM

Chức vụ: Trưởng Phòng Kinh Doanh

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

CDEK

Người liên hệ: Mr. XUÂN THIÊN PHẠM

Chức vụ: Trưởng Phòng Kinh Doanh

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Giới thiệu


Thông tin liên hệ

  • 778/37, Nguyễn Kiệm, Phường 4, Quận Phú Nhuận
  • +840****** Hiện số
  • https://cdek.vn/vi/contacts