CDEK

CDEK

Người liên hệ: Mr. XUÂN THIÊN PHẠM

Chức vụ: Trưởng Phòng Kinh Doanh

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

CDEK

Người liên hệ: Mr. XUÂN THIÊN PHẠM

Chức vụ: Trưởng Phòng Kinh Doanh

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Giới thiệu

Cảng đi / Cảng đến

Điều kiện giao nhận

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Cước vận chuyển

Phụ phí cảng đi

Phụ phí cảng đến

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Ho Chi Minh
Moscow
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Moscow, Moskovskaja, Russia
CY / CY
Hàng ngày 40 Ngày
Đi thẳng
14.365.816
₫/cbm
0
Chi tiết
THC 0₫ / CBM
AMS 0₫ / Set
CFS 0₫ / CBM
Bill fee 0₫ / Set
Fuel surcharge 0₫ / CBM
0
DDC 0₫ / CBM
Handling charge 0₫ / Shipment
Warehouse charge 0₫ / CBM
D/O 0₫ / Set
14.365.816₫ 30-04-2024
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 51.051 Lượt xem

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Ho Chi Minh
Saint Petersburg
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Saint Petersburg, Leningradskaja, Russia
20'GP Hàng ngày 40 Ngày
Đi thẳng
13.821.500₫
Chi tiết
THC 12.565.000₫ / Cont
BILL 1.256.500₫ / Cont
103.033.000₫ 116.854.500₫ 30-04-2024
Ho Chi Minh
Saint Petersburg
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Saint Petersburg, Leningradskaja, Russia
40'GP Hàng ngày 40 Ngày
Đi thẳng
16.334.500₫
Chi tiết
THC 15.078.000₫ / Cont
BILL 1.256.500₫ / Cont
145.754.000₫ 162.088.500₫ 30-04-2024
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 5.680 Lượt xem

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Ho Chi Minh
Novorossiysk
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Novorossiysk, Krasnodarskij, Russia
20'GP Hàng ngày 40 Ngày
Đi thẳng
13.821.500₫
Chi tiết
THC 12.565.000₫ / Cont
BILL 1.256.500₫ / Cont
103.033.000₫ 116.854.500₫ 30-04-2024
Ho Chi Minh
Novorossiysk
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Novorossiysk, Krasnodarskij, Russia
40'GP Hàng ngày 40 Ngày
Đi thẳng
16.334.500₫
Chi tiết
THC 15.078.000₫ / Cont
BILL 1.256.500₫ / Cont
145.754.000₫ 162.088.500₫ 30-04-2024
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 110 Lượt xem

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Ho Chi Minh
Vladivostock
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Vladivostock, Primorskij, Russia
20'GP Hàng ngày 40 Ngày
Đi thẳng
13.821.500₫
Chi tiết
THC 12.565.000₫ / Cont
BILL 1.256.500₫ / Cont
55.286.000₫ 69.107.500₫ 30-04-2024
Ho Chi Minh
Vladivostock
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Vladivostock, Primorskij, Russia
40'GP Hàng ngày 40 Ngày
Đi thẳng
16.334.500₫
Chi tiết
THC 15.078.000₫ / Cont
BILL 1.256.500₫ / Cont
65.338.000₫ 81.672.500₫ 30-04-2024
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 47 Lượt xem

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Hai Phong
Saint Petersburg
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Saint Petersburg, Leningradskaja, Russia
20'GP Hàng ngày 40 Ngày
Đi thẳng
13.821.500₫
Chi tiết
THC 12.565.000₫ / Cont
BILL 1.256.500₫ / Cont
103.033.000₫ 116.854.500₫ 30-04-2024
Hai Phong
Saint Petersburg
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Saint Petersburg, Leningradskaja, Russia
40'GP Hàng ngày 40 Ngày
Đi thẳng
16.334.500₫
Chi tiết
THC 15.078.000₫ / Cont
BILL 1.256.500₫ / Cont
145.754.000₫ 162.088.500₫ 30-04-2024
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 44 Lượt xem

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Hai Phong
Novorossiysk
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Novorossiysk, Krasnodarskij, Russia
20'GP Hàng ngày 40 Ngày
Đi thẳng
13.821.500₫
Chi tiết
THC 12.565.000₫ / Cont
BILL 1.256.500₫ / Cont
103.033.000₫ 116.854.500₫ 30-04-2024
Hai Phong
Novorossiysk
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Novorossiysk, Krasnodarskij, Russia
40'GP Hàng ngày 40 Ngày
Đi thẳng
16.334.500₫
Chi tiết
THC 15.078.000₫ / Cont
BILL 1.256.500₫ / Cont
145.754.000₫ 162.088.500₫ 30-04-2024
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 39 Lượt xem

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Hai Phong
Vladivostock
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Vladivostock, Primorskij, Russia
20'GP Hàng ngày 40 Ngày
Đi thẳng
13.821.500₫
Chi tiết
THC 12.565.000₫ / Cont
BILL 1.256.500₫ / Cont
55.286.000₫ 69.107.500₫ 30-04-2024
Hai Phong
Vladivostock
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Vladivostock, Primorskij, Russia
40'GP Hàng ngày 40 Ngày
Đi thẳng
16.334.500₫
Chi tiết
THC 15.078.000₫ / Cont
BILL 1.256.500₫ / Cont
65.338.000₫ 81.672.500₫ 30-04-2024
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 4 Lượt xem

CDEK

22-02-2024 15:10

country
Ngày thành lập gian hàng: 22 Feb 2024