IFB INTERNATIONAL FREIGHTBRIDGE VIETNAM

IFB INTERNATIONAL FREIGHTBRIDGE VIETNAM

Người liên hệ: Ms. Arin Pham

Chức vụ: Sales Executive

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Đánh giá

IFB INTERNATIONAL FREIGHTBRIDGE VIETNAM

Người liên hệ: Ms. Arin Pham

Chức vụ: Sales Executive

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Đánh giá

Giới thiệu

Your Reliable Global Logistics Partner - With 44 years of experience, we’ve built a strong global network to get your goods transported safely and reliably.

Xem thêm >>

IFB INTERNATIONAL FREIGHTBRIDGE VIETNAM

Ref #96501 | 27-03-2024 16:42

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Ho Chi Minh
Felixstowe
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Felixstowe, Suffolk, England, United Kingdom
20'GP Hàng ngày 30 Ngày
Đi thẳng
4.016.950₫
Chi tiết
THC 2.994.000₫ / Cont
BILL 873.250₫ / B/L
SEAL 149.700₫ / Cont
44.910.000₫ 48.926.950₫ 30-04-2024
Ho Chi Minh
Felixstowe
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Felixstowe, Suffolk, England, United Kingdom
40'GP Hàng ngày 30 Ngày
Đi thẳng
5.988.000₫
Chi tiết
THC 4.740.500₫ / Cont
BILL 998.000₫ / B/L
SEAL 249.500₫ / Cont
72.355.000₫ 78.343.000₫ 30-04-2024
Ho Chi Minh
Felixstowe
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Felixstowe, Suffolk, England, United Kingdom
40'HQ Hàng ngày 30 Ngày
Đi thẳng
5.988.000₫
Chi tiết
THC 4.740.500₫ / Cont
BILL 998.000₫ / B/L
SEAL 249.500₫ / Cont
72.355.000₫ 78.343.000₫ 30-04-2024
 • Lấy booking
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 6.562 Lượt xem

IFB INTERNATIONAL FREIGHTBRIDGE VIETNAM

Ref #97239 | 10-04-2024 09:16

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Ho Chi Minh
Rotterdam
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
20'GP Hàng ngày 30 Ngày
Đi thẳng
4.045.930₫
Chi tiết
THC 3.015.600₫ / Cont
BILL 879.550₫ / Cont
SEAL 150.780₫ / Cont
45.234.000₫ 49.279.930₫ 30-04-2024
Ho Chi Minh
Rotterdam
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
40'GP Hàng ngày 30 Ngày
Đi thẳng
6.031.200₫
Chi tiết
THC 4.774.700₫ / Cont
BILL 1.005.200₫ / Cont
SEAL 251.300₫ / Cont
72.877.000₫ 78.908.200₫ 30-04-2024
Ho Chi Minh
Rotterdam
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
40'HQ Hàng ngày 30 Ngày
Đi thẳng
6.031.200₫
Chi tiết
THC 4.774.700₫ / Cont
BILL 1.005.200₫ / Cont
SEAL 251.300₫ / Cont
72.877.000₫ 78.908.200₫ 30-04-2024
 • Lấy booking
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 275 Lượt xem

IFB INTERNATIONAL FREIGHTBRIDGE VIETNAM

Ref #96501 | 27-03-2024 16:42

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Ho Chi Minh
Felixstowe
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Felixstowe, Suffolk, England, United Kingdom
20'GP Hàng ngày 30 Ngày
Đi thẳng
4.016.950₫
Chi tiết
THC 2.994.000₫ / Cont
BILL 873.250₫ / B/L
SEAL 149.700₫ / Cont
44.910.000₫ 48.926.950₫ 30-04-2024
Ho Chi Minh
Felixstowe
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Felixstowe, Suffolk, England, United Kingdom
40'GP Hàng ngày 30 Ngày
Đi thẳng
5.988.000₫
Chi tiết
THC 4.740.500₫ / Cont
BILL 998.000₫ / B/L
SEAL 249.500₫ / Cont
72.355.000₫ 78.343.000₫ 30-04-2024
Ho Chi Minh
Felixstowe
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Felixstowe, Suffolk, England, United Kingdom
40'HQ Hàng ngày 30 Ngày
Đi thẳng
5.988.000₫
Chi tiết
THC 4.740.500₫ / Cont
BILL 998.000₫ / B/L
SEAL 249.500₫ / Cont
72.355.000₫ 78.343.000₫ 30-04-2024
 • Lấy booking
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 6.562 Lượt xem

IFB INTERNATIONAL FREIGHTBRIDGE VIETNAM

Ref #96337 | 26-03-2024 14:22

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Ho Chi Minh
Southampton
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Southampton, Southampton, England, United Kingdom
20'GP Hàng ngày 30 Ngày
Đi thẳng
0₫
Phụ phí đã được bao gồm
43.697.500₫ 43.697.500₫ 15-04-2024
Ho Chi Minh
Southampton
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Southampton, Southampton, England, United Kingdom
40'GP Hàng ngày 30 Ngày
Đi thẳng
0₫
Phụ phí đã được bao gồm
83.649.500₫ 83.649.500₫ 15-04-2024
Ho Chi Minh
Southampton
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Southampton, Southampton, England, United Kingdom
40'HQ Hàng ngày 30 Ngày
Đi thẳng
0₫
Phụ phí đã được bao gồm
83.649.500₫ 83.649.500₫ 15-04-2024
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 21 Lượt xem

IFB INTERNATIONAL FREIGHTBRIDGE VIETNAM

Ref #96568 | 28-03-2024 16:54

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Ho Chi Minh
Cape Town
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Cape Town, Western Cape, South Africa
20'GP Hàng ngày 25 Ngày
Đi thẳng
4.020.170₫
Chi tiết
THC 2.996.400₫ / Cont
BILL 873.950₫ / B/L
SEAL 149.820₫ / Cont
36.206.500₫ 40.226.670₫ 30-04-2024
Ho Chi Minh
Cape Town
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Cape Town, Western Cape, South Africa
40'GP Hàng ngày 25 Ngày
Đi thẳng
5.992.800₫
Chi tiết
THC 4.744.300₫ / Cont
BILL 998.800₫ / B/L
SEAL 249.700₫ / Cont
61.176.500₫ 67.169.300₫ 30-04-2024
Ho Chi Minh
Cape Town
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Cape Town, Western Cape, South Africa
40'HQ Hàng ngày 25 Ngày
Đi thẳng
5.992.800₫
Chi tiết
THC 4.744.300₫ / Cont
BILL 998.800₫ / B/L
SEAL 249.700₫ / Cont
61.176.500₫ 67.169.300₫ 30-04-2024
 • Lấy booking
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 3.785 Lượt xem

IFB INTERNATIONAL FREIGHTBRIDGE VIETNAM

Ref #96564 | 28-03-2024 16:47

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Ho Chi Minh
Tuticorin
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Tuticorin, Tamil Nadu, India
20'GP Hàng ngày 15 Ngày
Đi thẳng
4.020.170₫
Chi tiết
THC 2.996.400₫ / Cont
BILL 873.950₫ / B/L
SEAL 149.820₫ / Cont
16.230.500₫ 20.250.670₫ 30-04-2024
Ho Chi Minh
Tuticorin
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Tuticorin, Tamil Nadu, India
40'GP Hàng ngày 15 Ngày
Đi thẳng
5.992.800₫
Chi tiết
THC 4.744.300₫ / Cont
BILL 998.800₫ / B/L
SEAL 249.700₫ / Cont
27.467.000₫ 33.459.800₫ 30-04-2024
Ho Chi Minh
Tuticorin
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Tuticorin, Tamil Nadu, India
40'HQ Hàng ngày 15 Ngày
Đi thẳng
5.992.800₫
Chi tiết
THC 4.744.300₫ / Cont
BILL 998.800₫ / B/L
SEAL 249.700₫ / Cont
27.467.000₫ 33.459.800₫ 30-04-2024
 • Lấy booking
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 84 Lượt xem

IFB INTERNATIONAL FREIGHTBRIDGE VIETNAM

Ref #96563 | 28-03-2024 16:46

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Ho Chi Minh
Vizag
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Vizag, Andhra Pradesh, India
20'GP Hàng ngày 15 Ngày
Đi thẳng
4.020.170₫
Chi tiết
THC 2.996.400₫ / Cont
BILL 873.950₫ / B/L
SEAL 149.820₫ / Cont
12.485.000₫ 16.505.170₫ 30-04-2024
Ho Chi Minh
Vizag
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Vizag, Andhra Pradesh, India
40'GP Hàng ngày 15 Ngày
Đi thẳng
5.992.800₫
Chi tiết
THC 4.744.300₫ / Cont
BILL 998.800₫ / B/L
SEAL 249.700₫ / Cont
19.976.000₫ 25.968.800₫ 30-04-2024
Ho Chi Minh
Vizag
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Vizag, Andhra Pradesh, India
40'HQ Hàng ngày 15 Ngày
Đi thẳng
5.992.800₫
Chi tiết
THC 4.744.300₫ / Cont
BILL 998.800₫ / B/L
SEAL 249.700₫ / Cont
19.976.000₫ 25.968.800₫ 30-04-2024
 • Lấy booking
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 49 Lượt xem

IFB INTERNATIONAL FREIGHTBRIDGE VIETNAM

Ref #96562 | 28-03-2024 16:46

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Ho Chi Minh
Kattupalli
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Kattupalli, Tamil Nadu, India
20'GP Hàng ngày 15 Ngày
Đi thẳng
4.020.170₫
Chi tiết
THC 2.996.400₫ / Cont
BILL 873.950₫ / B/L
SEAL 149.820₫ / Cont
12.485.000₫ 16.505.170₫ 30-04-2024
Ho Chi Minh
Kattupalli
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Kattupalli, Tamil Nadu, India
40'GP Hàng ngày 15 Ngày
Đi thẳng
5.992.800₫
Chi tiết
THC 4.744.300₫ / Cont
BILL 998.800₫ / B/L
SEAL 249.700₫ / Cont
19.976.000₫ 25.968.800₫ 30-04-2024
Ho Chi Minh
Kattupalli
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Kattupalli, Tamil Nadu, India
40'HQ Hàng ngày 15 Ngày
Đi thẳng
5.992.800₫
Chi tiết
THC 4.744.300₫ / Cont
BILL 998.800₫ / B/L
SEAL 249.700₫ / Cont
19.976.000₫ 25.968.800₫ 30-04-2024
 • Lấy booking
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 56 Lượt xem

IFB INTERNATIONAL FREIGHTBRIDGE VIETNAM

Ref #96561 | 28-03-2024 16:45

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Ho Chi Minh
Chennai
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Chennai, Tamil Nadu, India
20'GP Hàng ngày 15 Ngày
Đi thẳng
4.020.170₫
Chi tiết
THC 2.996.400₫ / Cont
BILL 873.950₫ / B/L
SEAL 149.820₫ / Cont
12.485.000₫ 16.505.170₫ 30-04-2024
Ho Chi Minh
Chennai
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Chennai, Tamil Nadu, India
40'GP Hàng ngày 15 Ngày
Đi thẳng
5.992.800₫
Chi tiết
THC 4.744.300₫ / Cont
BILL 998.800₫ / B/L
SEAL 249.700₫ / Cont
19.976.000₫ 25.968.800₫ 30-04-2024
Ho Chi Minh
Chennai
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Chennai, Tamil Nadu, India
40'HQ Hàng ngày 15 Ngày
Đi thẳng
5.992.800₫
Chi tiết
THC 4.744.300₫ / Cont
BILL 998.800₫ / B/L
SEAL 249.700₫ / Cont
19.976.000₫ 25.968.800₫ 30-04-2024
 • Lấy booking
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 109 Lượt xem

IFB INTERNATIONAL FREIGHTBRIDGE VIETNAM

Ref #96560 | 28-03-2024 16:43

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Ho Chi Minh
Nhava Sheva
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Nhava Sheva, Maharashtra, India
20'GP Hàng ngày 15 Ngày
Đi thẳng
4.020.170₫
Chi tiết
THC 2.996.400₫ / Cont
BILL 873.950₫ / B/L
SEAL 149.820₫ / Cont
12.485.000₫ 16.505.170₫ 30-04-2024
Ho Chi Minh
Nhava Sheva
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Nhava Sheva, Maharashtra, India
40'GP Hàng ngày 15 Ngày
Đi thẳng
5.992.800₫
Chi tiết
THC 4.744.300₫ / Cont
BILL 998.800₫ / B/L
SEAL 249.700₫ / Cont
19.976.000₫ 25.968.800₫ 30-04-2024
Ho Chi Minh
Nhava Sheva
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Nhava Sheva, Maharashtra, India
40'HQ Hàng ngày 15 Ngày
Đi thẳng
5.992.800₫
Chi tiết
THC 4.744.300₫ / Cont
BILL 998.800₫ / B/L
SEAL 249.700₫ / Cont
19.976.000₫ 25.968.800₫ 30-04-2024
 • Lấy booking
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 127 Lượt xem

IFB INTERNATIONAL FREIGHTBRIDGE VIETNAM

Ref #96559 | 28-03-2024 16:06

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Ho Chi Minh
Colombo
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Colombo, Western, Sri Lanka
20'GP Hàng ngày 20 Ngày
Đi thẳng
4.020.170₫
Chi tiết
THC 2.996.400₫ / Cont
BILL 873.950₫ / B/L
SEAL 149.820₫ / Cont
26.218.500₫ 30.238.670₫ 30-04-2024
Ho Chi Minh
Colombo
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Colombo, Western, Sri Lanka
40'GP Hàng ngày 20 Ngày
Đi thẳng
5.992.800₫
Chi tiết
THC 4.744.300₫ / Cont
BILL 998.800₫ / B/L
SEAL 249.700₫ / Cont
33.709.500₫ 39.702.300₫ 30-04-2024
Ho Chi Minh
Colombo
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Colombo, Western, Sri Lanka
40'HQ Hàng ngày 20 Ngày
Đi thẳng
5.992.800₫
Chi tiết
THC 4.744.300₫ / Cont
BILL 998.800₫ / B/L
SEAL 249.700₫ / Cont
33.709.500₫ 39.702.300₫ 30-04-2024
 • Lấy booking
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 85 Lượt xem