CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ LOGISTICS BẢO VẬN

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ LOGISTICS BẢO VẬN

Người liên hệ: Mr. Nguyễn Đức Mạnh

Chức vụ: Business Development Executor

Địa điểm: Ha Noi, Ha Noi, Vietnam

Ref Cảng đi / Cảng đến Loại container Ngày khởi hành Thời gian vận chuyển Phụ phí Cước vận chuyển Tổng chi phí Thời hạn giá Booking