Hừng Đông Logistics

Hừng Đông Logistics

Người liên hệ: Mr. Stephen Huy Nong

Chức vụ: Đại diện Kinh Doanh

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Hừng Đông Logistics

Người liên hệ: Mr. Stephen Huy Nong

Chức vụ: Đại diện Kinh Doanh

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Giới thiệu

BEST FCL TO EUROPE/MIDDLE EAST/INDIA/CHINA/RED SEA

Xem thêm >>
  • 4 Nguyễn Đình Chiểu, ĐaKao, Quận 1
  • +849****** Hiện số
  • hungdong.com.vn

Thông tin liên hệ

  • 4 Nguyễn Đình Chiểu, ĐaKao, Quận 1
  • +849****** Hiện số
  • hungdong.com.vn