Hừng Đông Logistics

Hừng Đông Logistics

Người liên hệ: Mr. Stephen Huy Nong

Chức vụ: Đại diện Kinh Doanh

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Hừng Đông Logistics

Người liên hệ: Mr. Stephen Huy Nong

Chức vụ: Đại diện Kinh Doanh

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Giới thiệu

BEST FCL TO EUROPE/MIDDLE EAST/INDIA/CHINA/RED SEA

Xem thêm >>
 • 4 Nguyễn Đình Chiểu, ĐaKao, Quận 1
 • +849****** Hiện số
 • hungdong.com.vn

Hừng Đông Logistics

Ref #97727 | 23-04-2024 14:36

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Ho Chi Minh
Yangon
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Yangon, Yangon, Myanmar
20'GP Hàng ngày 5 Ngày
Đi thẳng
0₫
Phụ phí đã được bao gồm
636.000₫ 636.000₫ 31-05-2024
Ho Chi Minh
Yangon
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Yangon, Yangon, Myanmar
40'GP Hàng ngày 5 Ngày
Đi thẳng
0₫
Phụ phí đã được bao gồm
1.017.600₫ 1.017.600₫ 31-05-2024
Ho Chi Minh
Yangon
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Yangon, Yangon, Myanmar
40'HQ Hàng ngày 5 Ngày
Đi thẳng
0₫
Phụ phí đã được bao gồm
1.017.600₫ 1.017.600₫ 31-05-2024
 • Lấy booking
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 70 Lượt xem

Hừng Đông Logistics

Ref #97726 | 23-04-2024 14:32

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Hai Phong
Karachi
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Karachi, Sindh, Pakistan
20'GP Hàng ngày 20 Ngày
Đi thẳng
4.579.200₫
Chi tiết
THC 3.307.200₫ / Cont
BILL 1.017.600₫ / Cont
SEAL 254.400₫ / Cont
19.080.000₫ 23.659.200₫ 31-05-2024
Hai Phong
Karachi
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Karachi, Sindh, Pakistan
40'GP Hàng ngày 20 Ngày
Đi thẳng
6.360.000₫
Chi tiết
THC 5.088.000₫ / Cont
BILL 1.017.600₫ / Cont
SEAL 254.400₫ / Cont
29.256.000₫ 35.616.000₫ 31-05-2024
Hai Phong
Karachi
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Karachi, Sindh, Pakistan
40'HQ Hàng ngày 20 Ngày
Đi thẳng
6.360.000₫
Chi tiết
THC 5.088.000₫ / Cont
BILL 1.017.600₫ / Cont
SEAL 254.400₫ / Cont
29.256.000₫ 35.616.000₫ 31-05-2024
 • Lấy booking
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 11.680 Lượt xem

Hừng Đông Logistics

Ref #97587 | 17-04-2024 16:21

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Ho Chi Minh
Le Havre
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Le Havre, Seine Maritime, Haute Normandie, France
20'RF Hàng ngày 30 Ngày
Đi thẳng
7.123.200₫
Chi tiết
THC 7.123.200₫ / Cont
50.880.000₫ 58.003.200₫ 31-05-2024
Ho Chi Minh
Le Havre
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Le Havre, Seine Maritime, Haute Normandie, France
40'RF Hàng ngày 30 Ngày
Đi thẳng
7.123.200₫
Chi tiết
THC 7.123.200₫ / Cont
86.496.000₫ 93.619.200₫ 31-05-2024
Ho Chi Minh
Le Havre
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Le Havre, Seine Maritime, Haute Normandie, France
40'RQ Hàng ngày 30 Ngày
Đi thẳng
7.123.200₫
Chi tiết
THC 7.123.200₫ / Cont
86.496.000₫ 93.619.200₫ 31-05-2024
 • Lấy booking
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 10.454 Lượt xem

Hừng Đông Logistics

Ref #97556 | 17-04-2024 08:33

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Ho Chi Minh
Hamad
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Hamad, Doha, Qatar
20'RF Hàng ngày 20 Ngày
Đi thẳng
1.260.500₫
Chi tiết
BILL 1.008.400₫ / Cont
SEAL 252.100₫ / Cont
47.899.000₫ 49.159.500₫ 31-05-2024
Ho Chi Minh
Hamad
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Hamad, Doha, Qatar
40'RF Hàng ngày 20 Ngày
Đi thẳng
1.260.500₫
Chi tiết
BILL 1.008.400₫ / Cont
SEAL 252.100₫ / Cont
70.588.000₫ 71.848.500₫ 31-05-2024
Ho Chi Minh
Hamad
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Hamad, Doha, Qatar
40'RQ Hàng ngày 20 Ngày
Đi thẳng
1.260.500₫
Chi tiết
BILL 1.008.400₫ / Cont
SEAL 252.100₫ / Cont
70.588.000₫ 71.848.500₫ 31-05-2024
 • Lấy booking
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 3.237 Lượt xem

Hừng Đông Logistics

Ref #97555 | 17-04-2024 08:30

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Ho Chi Minh
Hong Kong
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Hong Kong, Hong Kong
20'GP Hàng ngày 5 Ngày
Đi thẳng
1.008.400₫
Chi tiết
BILL 1.008.400₫ / Cont
5.042.000₫ 6.050.400₫ 31-05-2024
Ho Chi Minh
Hong Kong
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Hong Kong, Hong Kong
40'GP Hàng ngày 5 Ngày
Đi thẳng
1.008.400₫
Chi tiết
BILL 1.008.400₫ / Cont
9.075.600₫ 10.084.000₫ 31-05-2024
Ho Chi Minh
Hong Kong
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Hong Kong, Hong Kong
40'HQ Hàng ngày 5 Ngày
Đi thẳng
1.008.400₫
Chi tiết
BILL 1.008.400₫ / Cont
9.075.600₫ 10.084.000₫ 31-05-2024
 • Lấy booking
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 239 Lượt xem

Hừng Đông Logistics

Ref #97554 | 17-04-2024 08:29

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Ho Chi Minh
Rotterdam
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
20'RF Hàng ngày 25 Ngày
Đi thẳng
6.302.500₫
Chi tiết
THC 5.042.000₫ / Cont
BILL 1.008.400₫ / Cont
SEAL 252.100₫ / Cont
50.420.000₫ 56.722.500₫ 31-05-2024
Ho Chi Minh
Rotterdam
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
40'RF Hàng ngày 25 Ngày
Đi thẳng
8.319.300₫
Chi tiết
THC 7.058.800₫ / Cont
BILL 1.008.400₫ / Cont
SEAL 252.100₫ / Cont
88.235.000₫ 96.554.300₫ 31-05-2024
Ho Chi Minh
Rotterdam
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
40'RQ Hàng ngày 25 Ngày
Đi thẳng
8.319.300₫
Chi tiết
THC 7.058.800₫ / Cont
BILL 1.008.400₫ / Cont
SEAL 252.100₫ / Cont
88.235.000₫ 96.554.300₫ 31-05-2024
 • Lấy booking
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 121 Lượt xem

Hừng Đông Logistics

Ref #97539 | 16-04-2024 14:04

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Ho Chi Minh
Manila
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Manila, Metro Manila, Philippines
20'GP Hàng ngày 2 Ngày
Đi thẳng
0₫
Phụ phí đã được bao gồm
756.300₫ 756.300₫ 31-05-2024
Ho Chi Minh
Manila
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Manila, Metro Manila, Philippines
40'GP Hàng ngày 2 Ngày
Đi thẳng
0₫
Phụ phí đã được bao gồm
1.764.700₫ 1.764.700₫ 31-05-2024
Ho Chi Minh
Manila
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Manila, Metro Manila, Philippines
40'HQ Hàng ngày 2 Ngày
Đi thẳng
0₫
Phụ phí đã được bao gồm
1.764.700₫ 1.764.700₫ 31-05-2024
 • Lấy booking
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 52 Lượt xem

Hừng Đông Logistics

Ref #97538 | 16-04-2024 14:03

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Ho Chi Minh
Port Klang
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Port Klang, Selangor, Malaysia
20'GP Hàng ngày 2 Ngày
Đi thẳng
0₫
Phụ phí đã được bao gồm
2.521.000₫ 2.521.000₫ 31-05-2024
Ho Chi Minh
Port Klang
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Port Klang, Selangor, Malaysia
40'GP Hàng ngày 2 Ngày
Đi thẳng
0₫
Phụ phí đã được bao gồm
4.285.700₫ 4.285.700₫ 31-05-2024
Ho Chi Minh
Port Klang
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Port Klang, Selangor, Malaysia
40'HQ Hàng ngày 2 Ngày
Đi thẳng
0₫
Phụ phí đã được bao gồm
4.285.700₫ 4.285.700₫ 31-05-2024
 • Lấy booking
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 62 Lượt xem

Hừng Đông Logistics

Ref #97537 | 16-04-2024 13:58

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Ho Chi Minh
Bangkok
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Bangkok, Krung Thep Mahanakhon, Thailand
20'GP Hàng ngày 2 Ngày
Đi thẳng
252.100₫
Chi tiết
SEAL 252.100₫ / Cont
756.300₫ 1.008.400₫ 31-05-2024
Ho Chi Minh
Bangkok
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Bangkok, Krung Thep Mahanakhon, Thailand
40'GP Hàng ngày 2 Ngày
Đi thẳng
252.100₫
Chi tiết
SEAL 252.100₫ / Cont
1.260.500₫ 1.512.600₫ 31-05-2024
Ho Chi Minh
Bangkok
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Bangkok, Krung Thep Mahanakhon, Thailand
40'HQ Hàng ngày 2 Ngày
Đi thẳng
252.100₫
Chi tiết
SEAL 252.100₫ / Cont
1.260.500₫ 1.512.600₫ 31-05-2024
 • Lấy booking
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 5.405 Lượt xem

Hừng Đông Logistics

Ref #97353 | 11-04-2024 16:53

country

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Ho Chi Minh
Port Sudan
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Port Sudan, Sudan
20'GP Hàng ngày 30 Ngày
Đi thẳng
3.775.500₫
Chi tiết
THC 2.517.000₫ / Cont
BILL 1.006.800₫ / Cont
SEAL 251.700₫ / Cont
138.435.000₫ 142.210.500₫ 18-07-2024
Ho Chi Minh
Port Sudan
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Port Sudan, Sudan
40'GP Hàng ngày 30 Ngày
Đi thẳng
5.034.000₫
Chi tiết
THC 3.775.500₫ / Cont
BILL 1.006.800₫ / Cont
SEAL 251.700₫ / Cont
213.945.000₫ 218.979.000₫ 18-07-2024
Ho Chi Minh
Port Sudan
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Port Sudan, Sudan
40'HQ Hàng ngày 30 Ngày
Đi thẳng
5.034.000₫
Chi tiết
THC 3.775.500₫ / Cont
BILL 1.006.800₫ / Cont
SEAL 251.700₫ / Cont
213.945.000₫ 218.979.000₫ 18-07-2024
 • Lấy booking
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 3.746 Lượt xem