3W Logistics

3W Logistics

Contact person: Ms. Hazel Thai

Pos: Sales Specialist

Location: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

3W Logistics

Contact person: Ms. Hazel Thai

Pos: Sales Specialist

Location: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Introductions

3W Logistics đã có hơn 10 năm kinh nghiệm làm việc với các hãng tàu vận chuyển container đường biển, vận tải hàng không, vận tải đường bộ, và cung cấp các dịch vụ Logistics nên có được giá c...

See more >>
3W Logistics

3W Logistics

Ref #97608 | 19-04-2024 10:47

country

Shipping service | Ho Chi Minh - Montreal | Vietnam-Canada (LCL)

Origin / Destination

Service mode & cargo type

ETD

Transit time

Freight cost

Origin cost

Destination cost

Total cost

Valid till

Ho Chi Minh
Montreal
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Montreal, Quebec, Canada
CY / CY
Daily 39 Days
Direct
3,052,800
₫/cbm
₫585,120
Detail:
THC ₫228,960 / CBM
CFS ₫228,960 / CBM
Fuel surcharge ₫127,200 / CBM
₫2,009,760
DDC ₫228,960 / CBM
Handling charge ₫636,000 / Set
E-manifest ₫1,144,800 / Set
₫5,647,680 30-04-2024
  • Contact
  • Chat now
  • Share
  • 79,358 Viewed