3W Logistics

3W Logistics

Người liên hệ: Ms. Hazel Thai

Chức vụ: Sales Specialist

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

3W Logistics

Người liên hệ: Ms. Hazel Thai

Chức vụ: Sales Specialist

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Giới thiệu

3W Logistics đã có hơn 10 năm kinh nghiệm làm việc với các hãng tàu vận chuyển container đường biển, vận tải hàng không, vận tải đường bộ, và cung cấp các dịch vụ Logistics nên có được giá c...

Xem thêm >>

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Ho Chi Minh
Mombasa
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Mombasa, Kenya
20'GP Hàng ngày 15 Ngày
Chuyển tải
4.964.895₫
Chi tiết
THC 3.564.540₫ / Cont
BILL 1.145.745₫ / Cont
SEAL 254.610₫ / Cont
49.648.950₫ 54.613.845₫ 31-05-2024
 • Lấy booking
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 1.373 Lượt xem

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Ho Chi Minh
Mombasa
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Mombasa, Kenya
40'HQ Hàng ngày 15 Ngày
Chuyển tải
6.747.165₫
Chi tiết
THC 5.346.810₫ / Cont
BILL 1.145.745₫ / Cont
SEAL 254.610₫ / Cont
82.748.250₫ 89.495.415₫ 31-05-2024
 • Lấy booking
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 59 Lượt xem

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Ho Chi Minh
Yangon
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Yangon, Yangon, Myanmar
40'HQ Hàng ngày 7 Ngày
Đi thẳng
6.619.860₫
Chi tiết
THC 5.346.810₫ / Cont
BILL 1.018.440₫ / Cont
SEAL 254.610₫ / Cont
16.549.650₫ 23.169.510₫ 31-05-2024
 • Lấy booking
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 1.263 Lượt xem

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Ho Chi Minh
Riyadh
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Riyadh, Ar Riyad, Saudi Arabia
40'HQ Hàng ngày 29 Ngày
Chuyển tải
6.619.860₫
Chi tiết
THC 5.346.810₫ / Cont
BILL 1.018.440₫ / Cont
SEAL 254.610₫ / Cont
67.471.650₫ 74.091.510₫ 31-05-2024
 • Lấy booking
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 76 Lượt xem

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Hai Phong
Visakhapatnam
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Visakhapatnam, Andhra Pradesh, India
40'HQ Hàng ngày 25 Ngày
Đi thẳng
6.365.250₫
Chi tiết
THC 5.092.200₫ / Cont
BILL 1.018.440₫ / Cont
SEAL 254.610₫ / Cont
24.187.950₫ 30.553.200₫ 31-05-2024
 • Lấy booking
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 458 Lượt xem

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Hai Phong
Incheon
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Incheon, Inchon, South Korea
20'GP Hàng ngày 7 Ngày
Chuyển tải
4.964.895₫
Chi tiết
THC 3.564.540₫ / Cont
BILL 1.145.745₫ / Cont
SEAL 254.610₫ / Cont
3.055.320₫ 8.020.215₫ 31-05-2024
 • Lấy booking
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 55 Lượt xem

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Ho Chi Minh
Qinzhou
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Qinzhou, Qinzhou, Guangxi, China
40'HQ Hàng ngày 5 Ngày
Đi thẳng
6.618.820₫
Chi tiết
THC 5.345.970₫ / Cont
BILL 1.018.280₫ / Cont
SEAL 254.570₫ / Cont
7.382.530₫ 14.001.350₫ 31-05-2024
 • Lấy booking
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 102 Lượt xem

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Hai Phong
Chennai
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Chennai, Tamil Nadu, India
20'GP Hàng ngày 24 Ngày
Đi thẳng
4.964.115₫
Chi tiết
THC 3.563.980₫ / Cont
BILL 1.145.565₫ / Cont
SEAL 254.570₫ / Cont
16.419.765₫ 21.383.880₫ 31-05-2024
 • Lấy booking
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 71 Lượt xem

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Hai Phong
Nhava Sheva
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Nhava Sheva, Maharashtra, India
20'GP Thứ 3 22 Ngày
Đi thẳng
4.964.115₫
Chi tiết
THC 3.563.980₫ / Cont
BILL 1.145.565₫ / Cont
SEAL 254.570₫ / Cont
25.202.430₫ 30.166.545₫ 31-05-2024
 • Lấy booking
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 1.635 Lượt xem

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Ho Chi Minh
Xingang
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Xingang, Xingang, Tianjin, China
20'GP Hàng ngày 10 Ngày
Chuyển tải
4.964.115₫
Chi tiết
THC 3.563.980₫ / Cont
BILL 1.145.565₫ / Cont
SEAL 254.570₫ / Cont
2.291.130₫ 7.255.245₫ 15-05-2024
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 74 Lượt xem