3W Logistics

3W Logistics

Contact person: Ms. Hazel Thai

Pos: Sales Specialist

Location: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

3W Logistics

Contact person: Ms. Hazel Thai

Pos: Sales Specialist

Location: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Introductions

3W Logistics đã có hơn 10 năm kinh nghiệm làm việc với các hãng tàu vận chuyển container đường biển, vận tải hàng không, vận tải đường bộ, và cung cấp các dịch vụ Logistics nên có được giá c...

See more >>

3W Logistics

Ref #98744 | 10-05-2024 09:23

country

Origin / Destination

Container Size/Type

ETD

Transit time

Surcharges

Freight cost

Total cost

Valid till

Ho Chi Minh
Mombasa
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Mombasa, Kenya
20'GP Daily 15 Days
Transit
₫4,964,895
Detail:
THC ₫3,564,540 / Cont
BILL ₫1,145,745 / Cont
SEAL ₫254,610 / Cont
₫49,648,950 ₫54,613,845 31-05-2024
 • Contact
 • Chat now
 • Share
 • 1,416 Viewed

3W Logistics

Ref #98742 | 10-05-2024 09:22

country

Origin / Destination

Container Size/Type

ETD

Transit time

Surcharges

Freight cost

Total cost

Valid till

Ho Chi Minh
Mombasa
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Mombasa, Kenya
40'HQ Daily 15 Days
Transit
₫6,747,165
Detail:
THC ₫5,346,810 / Cont
BILL ₫1,145,745 / Cont
SEAL ₫254,610 / Cont
₫82,748,250 ₫89,495,415 31-05-2024
 • Contact
 • Chat now
 • Share
 • 98 Viewed

3W Logistics

Ref #98699 | 09-05-2024 10:58

country

Origin / Destination

Container Size/Type

ETD

Transit time

Surcharges

Freight cost

Total cost

Valid till

Ho Chi Minh
Yangon
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Yangon, Yangon, Myanmar
40'HQ Daily 7 Days
Direct
₫6,619,860
Detail:
THC ₫5,346,810 / Cont
BILL ₫1,018,440 / Cont
SEAL ₫254,610 / Cont
₫16,549,650 ₫23,169,510 31-05-2024
 • Contact
 • Chat now
 • Share
 • 1,288 Viewed

Origin / Destination

Container Size/Type

ETD

Transit time

Surcharges

Freight cost

Total cost

Valid till

Ho Chi Minh
Riyadh
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Riyadh, Ar Riyad, Saudi Arabia
40'HQ Daily 29 Days
Transit
₫6,619,860
Detail:
THC ₫5,346,810 / Cont
BILL ₫1,018,440 / Cont
SEAL ₫254,610 / Cont
₫67,471,650 ₫74,091,510 31-05-2024
 • Contact
 • Chat now
 • Share
 • 154 Viewed

Origin / Destination

Container Size/Type

ETD

Transit time

Surcharges

Freight cost

Total cost

Valid till

Hai Phong
Visakhapatnam
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Visakhapatnam, Andhra Pradesh, India
40'HQ Daily 25 Days
Direct
₫6,365,250
Detail:
THC ₫5,092,200 / Cont
BILL ₫1,018,440 / Cont
SEAL ₫254,610 / Cont
₫24,187,950 ₫30,553,200 31-05-2024
 • Contact
 • Chat now
 • Share
 • 481 Viewed

Origin / Destination

Container Size/Type

ETD

Transit time

Surcharges

Freight cost

Total cost

Valid till

Hai Phong
Incheon
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Incheon, Inchon, South Korea
20'GP Daily 7 Days
Transit
₫4,964,895
Detail:
THC ₫3,564,540 / Cont
BILL ₫1,145,745 / Cont
SEAL ₫254,610 / Cont
₫3,055,320 ₫8,020,215 31-05-2024
 • Contact
 • Chat now
 • Share
 • 69 Viewed

3W Logistics

Ref #98352 | 07-05-2024 14:47

country

Origin / Destination

Container Size/Type

ETD

Transit time

Surcharges

Freight cost

Total cost

Valid till

Ho Chi Minh
Qinzhou
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Qinzhou, Qinzhou, Guangxi, China
40'HQ Daily 5 Days
Direct
₫6,618,820
Detail:
THC ₫5,345,970 / Cont
BILL ₫1,018,280 / Cont
SEAL ₫254,570 / Cont
₫7,382,530 ₫14,001,350 31-05-2024
 • Contact
 • Chat now
 • Share
 • 231 Viewed

3W Logistics

Ref #98348 | 07-05-2024 14:29

country

Origin / Destination

Container Size/Type

ETD

Transit time

Surcharges

Freight cost

Total cost

Valid till

Hai Phong
Chennai
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Chennai, Tamil Nadu, India
20'GP Daily 24 Days
Direct
₫4,964,115
Detail:
THC ₫3,563,980 / Cont
BILL ₫1,145,565 / Cont
SEAL ₫254,570 / Cont
₫16,419,765 ₫21,383,880 31-05-2024
 • Contact
 • Chat now
 • Share
 • 167 Viewed

3W Logistics

Ref #98281 | 06-05-2024 16:40

country

Origin / Destination

Container Size/Type

ETD

Transit time

Surcharges

Freight cost

Total cost

Valid till

Hai Phong
Nhava Sheva
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Nhava Sheva, Maharashtra, India
20'GP Tue 22 Days
Direct
₫4,964,115
Detail:
THC ₫3,563,980 / Cont
BILL ₫1,145,565 / Cont
SEAL ₫254,570 / Cont
₫25,202,430 ₫30,166,545 31-05-2024
 • Contact
 • Chat now
 • Share
 • 1,714 Viewed

3W Logistics

Ref #98278 | 06-05-2024 16:35

country

Origin / Destination

Container Size/Type

ETD

Transit time

Surcharges

Freight cost

Total cost

Valid till

Ho Chi Minh
Xingang
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Xingang, Xingang, Tianjin, China
20'GP Daily 10 Days
Transit
₫4,964,115
Detail:
THC ₫3,563,980 / Cont
BILL ₫1,145,565 / Cont
SEAL ₫254,570 / Cont
₫2,291,130 ₫7,255,245 15-05-2024
 • Contact
 • Chat now
 • Share
 • 119 Viewed