3W Logistics

Introductions

3W Logistics đã có hơn 10 năm kinh nghiệm làm việc với các hãng tàu vận chuyển container đường biển, vận tải hàng không, vận tải đường bộ, và cung cấp các dịch vụ Logistics nên có được giá c...

See more >>

3W Logistics

Ref #97608 | 19-04-2024 10:47

country

Origin / Destination

Service mode & cargo type

ETD

Transit time

Freight cost

Origin cost

Destination cost

Total cost

Valid till

Ho Chi Minh
Montreal
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Montreal, Quebec, Canada
CY / CY
Daily 39 Days
Direct
3,052,800
₫/cbm
₫585,120
Detail:
THC ₫228,960 / CBM
CFS ₫228,960 / CBM
Fuel surcharge ₫127,200 / CBM
₫2,009,760
DDC ₫228,960 / CBM
Handling charge ₫636,000 / Set
E-manifest ₫1,144,800 / Set
₫5,647,680 30-04-2024
 • Book now
 • Contact
 • Chat now
 • Share
 • 9,785 Viewed

Origin / Destination

Container Size/Type

ETD

Transit time

Surcharges

Freight cost

Total cost

Valid till

Shanghai
Ho Chi Minh (Cat Lai)
Shanghai, Shanghai, Shanghai, China
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
40'HQ Daily 6 Days
Direct
₫6,554,600
Detail:
THC ₫5,294,100 / Cont
BILL ₫1,008,400 / Cont
SEAL ₫252,100 / Cont
₫10,840,300 ₫17,394,900 30-04-2024
 • Book now
 • Contact
 • Chat now
 • Share
 • 23 Viewed

Origin / Destination

Container Size/Type

ETD

Transit time

Surcharges

Freight cost

Total cost

Valid till

Shanghai
Ho Chi Minh (Cat Lai)
Shanghai, Shanghai, Shanghai, China
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
40'HQ Daily 6 Days
Direct
₫6,554,600
Detail:
THC ₫5,294,100 / Cont
BILL ₫1,008,400 / Cont
SEAL ₫252,100 / Cont
₫10,840,300 ₫17,394,900 30-04-2024
 • Book now
 • Contact
 • Chat now
 • Share
 • 20 Viewed

Origin / Destination

Container Size/Type

ETD

Transit time

Surcharges

Freight cost

Total cost

Valid till

Hai Phong
Incheon
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Incheon, Inchon, South Korea
20'GP Daily 11 Days
Direct
₫4,789,900
Detail:
THC ₫3,529,400 / Cont
BILL ₫1,008,400 / Cont
SEAL ₫252,100 / Cont
₫2,521,000 ₫7,310,900 30-04-2024
 • Book now
 • Contact
 • Chat now
 • Share
 • 1,224 Viewed

Origin / Destination

Container Size/Type

ETD

Transit time

Surcharges

Freight cost

Total cost

Valid till

Hai Phong
Incheon
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Incheon, Inchon, South Korea
40'GP Daily 11 Days
Direct
₫6,554,600
Detail:
THC ₫5,294,100 / Cont
BILL ₫1,008,400 / Cont
SEAL ₫252,100 / Cont
₫4,537,800 ₫11,092,400 30-04-2024
Hai Phong
Incheon
Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Incheon, Inchon, South Korea
40'HQ Daily 11 Days
Direct
₫6,554,600
Detail:
THC ₫5,294,100 / Cont
BILL ₫1,008,400 / Cont
SEAL ₫252,100 / Cont
₫4,537,800 ₫11,092,400 30-04-2024
 • Book now
 • Contact
 • Chat now
 • Share
 • 51 Viewed

3W Logistics

Ref #97289 | 10-04-2024 15:14

country

Origin / Destination

Service mode & cargo type

ETD

Transit time

Freight cost

Origin cost

Destination cost

Total cost

Valid till

Da Nang
Hakata
Da Nang, Da Nang, Vietnam
Hakata, Fukuoka, Japan
CY / CY
Daily 20 Days
Transit
1,306,760
₫/cbm
₫527,730
Detail:
THC ₫175,910 / CBM
CFS ₫175,910 / CBM
EBS ₫175,910 / CBM
-
₫1,834,490 15-04-2024
 • Contact
 • Chat now
 • Share
 • 42,686 Viewed

Origin / Destination

Container Size/Type

ETD

Transit time

Surcharges

Freight cost

Total cost

Valid till

Long An
Jebel Ali
Long An, Long An, Vietnam
Jebel Ali, Dubai, United Arab Emirates
40'RF Daily 24 Days
Transit
₫22,868,300
Detail:
THC ₫6,785,100 / Cont
BILL ₫1,005,200 / Cont
SEAL ₫251,300 / Cont
Trucking: Long An - Cát Lái ₫12,565,000 / Cont
Giấy chứng nhận xuất xứ (C/O) ₫1,005,200 / Cont
Thủ tục hải quan ₫1,256,500 / Cont
₫47,495,700 ₫70,364,000 30-04-2024
 • Book now
 • Contact
 • Chat now
 • Share
 • 1,993 Viewed

Origin / Destination

Container Size/Type

ETD

Transit time

Surcharges

Freight cost

Total cost

Valid till

Ho Chi Minh (Cat Lai)
Melbourne
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
Melbourne, Victoria, Australia
20'GP Thu/ Sun 22 Days
Transit
₫7,036,400
Detail:
THC ₫3,518,200 / Cont
BILL ₫1,005,200 / Cont
SEAL ₫251,300 / Cont
Giấy chứng nhận xuất xứ (C/O) ₫1,005,200 / Cont
Thủ tục hải quan ₫1,256,500 / Cont
₫12,062,400 ₫19,098,800 30-04-2024
 • Book now
 • Contact
 • Chat now
 • Share
 • 87 Viewed

3W Logistics

Ref #97083 | 08-04-2024 09:25

country

Origin / Destination

Container Size/Type

ETD

Transit time

Surcharges

Freight cost

Total cost

Valid till

Ho Chi Minh
Pipavav
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Pipavav, Gujarat, India
40'GP Daily 27 Days
Direct
₫6,492,200
Detail:
THC ₫5,243,700 / Cont
BILL ₫998,800 / Cont
SEAL ₫249,700 / Cont
₫23,721,500 ₫30,213,700 30-04-2024
 • Book now
 • Contact
 • Chat now
 • Share
 • 10,337 Viewed

Origin / Destination

Container Size/Type

ETD

Transit time

Surcharges

Freight cost

Total cost

Valid till

Ho Chi Minh
Incheon
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Incheon, Inchon, South Korea
40'GP Daily 18 Days
Direct
₫7,241,300
Detail:
THC ₫5,992,800 / Cont
BILL ₫998,800 / Cont
SEAL ₫249,700 / Cont
₫2,996,400 ₫10,237,700 15-04-2024
 • Contact
 • Chat now
 • Share
 • 2,183 Viewed