BNN Holdings ( BNN Transportation & Trading Co., Ltd)

BNN Holdings ( BNN Transportation & Trading Co., Ltd)

Người liên hệ: Mr. Eden Thinh

Chức vụ: Sale AirFreight Executive

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

BNN Holdings ( BNN Transportation & Trading Co., Ltd)

Người liên hệ: Mr. Eden Thinh

Chức vụ: Sale AirFreight Executive

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Giới thiệu

Chuyên cung cấp các dịch vụ cước airfreight,express và các dịch vụ liên quan về hàng Air

Xem thêm >>

BNN Holdings ( BNN Transportation & Trading Co., Ltd)

Ref #98206 | 04-05-2024 16:18

country

Nơi đi / Nơi đến

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Cước vận chuyển

Phụ phí

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Ho Chi Minh (SGN)
Melbourne (MEL)
Ho Chi Minh, Vietnam (SGN)
Melbourne, Victoria, Australia (MEL)
Hàng ngày 1 Ngày
Đi thẳng
132.382
₫/kg
255.013₫
Chi tiết
THC 0₫ / Kg
X-RAY 433₫ / Kg
AWB 127.290₫ / AWB
AMS 127.290₫ / AWB
Handling 0₫ / Shipment
VGM 0₫ / Shipment
387.394₫ 12-06-2024
 • Lấy booking
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 49.477 Lượt xem

BNN Holdings ( BNN Transportation & Trading Co., Ltd)

Ref #97834 | 24-04-2024 15:21

country

Nơi đi / Nơi đến

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Cước vận chuyển

Phụ phí

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Ho Chi Minh (SGN)
Hanoi (HAN)
Ho Chi Minh, Vietnam (SGN)
Hanoi, Vietnam (HAN)
Hàng ngày 1 Ngày
Đi thẳng
25.488
₫/kg
76.464₫
Chi tiết
THC 0₫ / Kg
X-RAY 0₫ / Kg
AWB 76.464₫ / AWB
AMS 0₫ / AWB
Handling 0₫ / Shipment
VGM 0₫ / Shipment
101.952₫ 01-06-2024
 • Lấy booking
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 21.114 Lượt xem

BNN Holdings ( BNN Transportation & Trading Co., Ltd)

Ref #97728 | 23-04-2024 14:39

country

Nơi đi / Nơi đến

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Cước vận chuyển

Phụ phí

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Ho Chi Minh (SGN)
Brisbane (BNE)
Ho Chi Minh, Vietnam (SGN)
Brisbane, Queensland, Australia (BNE)
Hàng ngày 1 Ngày
Đi thẳng
139.920
₫/kg
382.032₫
Chi tiết
THC 0₫ / Kg
X-RAY 432₫ / Kg
AWB 127.200₫ / AWB
AMS 254.400₫ / AWB
Handling 0₫ / Shipment
VGM 0₫ / Shipment
521.952₫ 01-06-2024
 • Lấy booking
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 5.500 Lượt xem

BNN Holdings ( BNN Transportation & Trading Co., Ltd)

Ref #97581 | 17-04-2024 15:05

country

Nơi đi / Nơi đến

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Cước vận chuyển

Phụ phí

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Ho Chi Minh (SGN)
Da Nang (DAD)
Ho Chi Minh, Vietnam (SGN)
Da Nang, Vietnam (DAD)
Hàng ngày 1 Ngày
Đi thẳng
12.720
₫/kg
76.752₫
Chi tiết
THC 0₫ / Kg
X-RAY 432₫ / Kg
AWB 76.320₫ / AWB
AMS 0₫ / AWB
Handling 0₫ / Shipment
VGM 0₫ / Shipment
89.472₫ 01-06-2024
 • Lấy booking
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 27.091 Lượt xem

BNN Holdings ( BNN Transportation & Trading Co., Ltd)

Ref #97552 | 16-04-2024 16:45

country

Nơi đi / Nơi đến

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Cước vận chuyển

Phụ phí

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Ho Chi Minh (SGN)
Denpasar (Bali) (DPS)
Ho Chi Minh, Vietnam (SGN)
Denpasar (Bali), Indonesia (DPS)
Hàng ngày 1 Ngày
Đi thẳng
128.571
₫/kg
252.529₫
Chi tiết
THC 0₫ / Kg
X-RAY 429₫ / Kg
AWB 126.050₫ / AWB
AMS 126.050₫ / AWB
Handling 0₫ / Shipment
VGM 0₫ / Shipment
381.100₫ 30-06-2024
 • Lấy booking
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 4.633 Lượt xem

BNN Holdings ( BNN Transportation & Trading Co., Ltd)

Ref #97551 | 16-04-2024 16:41

country

Nơi đi / Nơi đến

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Cước vận chuyển

Phụ phí

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Ho Chi Minh (SGN)
Busan (PUS)
Ho Chi Minh, Vietnam (SGN)
Busan, South Korea (PUS)
Hàng ngày 1 Ngày
Đi thẳng
128.571
₫/kg
252.529₫
Chi tiết
THC 0₫ / Kg
X-RAY 429₫ / Kg
AWB 126.050₫ / AWB
AMS 126.050₫ / AWB
Handling 0₫ / Shipment
VGM 0₫ / Shipment
381.100₫ 30-06-2024
 • Lấy booking
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 773 Lượt xem

BNN Holdings ( BNN Transportation & Trading Co., Ltd)

Ref #97550 | 16-04-2024 16:39

country

Nơi đi / Nơi đến

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Cước vận chuyển

Phụ phí

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Ho Chi Minh (SGN)
Osaka (KIX)
Ho Chi Minh, Vietnam (SGN)
Osaka, Honshu, Japan (KIX)
Hàng ngày 1 Ngày
Đi thẳng
126.050
₫/kg
252.529₫
Chi tiết
THC 0₫ / Kg
X-RAY 429₫ / Kg
AWB 126.050₫ / AWB
AMS 126.050₫ / AWB
Handling 0₫ / Shipment
VGM 0₫ / Shipment
378.579₫ 31-05-2024
 • Lấy booking
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 686 Lượt xem

BNN Holdings ( BNN Transportation & Trading Co., Ltd)

Ref #97516 | 16-04-2024 09:02

country

Nơi đi / Nơi đến

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Cước vận chuyển

Phụ phí

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Ho Chi Minh (SGN)
Hanoi (HAN)
Ho Chi Minh, Vietnam (SGN)
Hanoi, Vietnam (HAN)
Hàng ngày 1 Ngày
Đi thẳng
18.403
₫/kg
76.059₫
Chi tiết
THC 0₫ / Kg
X-RAY 429₫ / Kg
AWB 75.630₫ / AWB
AMS 0₫ / AWB
Handling 0₫ / Shipment
VGM 0₫ / Shipment
94.462₫ 31-05-2024
 • Lấy booking
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 3.804 Lượt xem

BNN Holdings ( BNN Transportation & Trading Co., Ltd)

Ref #97476 | 15-04-2024 11:35

country

Nơi đi / Nơi đến

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Cước vận chuyển

Phụ phí

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Ho Chi Minh (SGN)
Taoyuan (TPE)
Ho Chi Minh, Vietnam (SGN)
Taoyuan, Taiwan (TPE)
Hàng ngày 1 Ngày
Đi thẳng
42.857
₫/kg
378.579₫
Chi tiết
THC 0₫ / Kg
X-RAY 429₫ / Kg
AWB 126.050₫ / AWB
AMS 252.100₫ / AWB
Handling 0₫ / Shipment
VGM 0₫ / Shipment
421.436₫ 30-04-2024
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 4.985 Lượt xem

BNN Holdings ( BNN Transportation & Trading Co., Ltd)

Ref #97475 | 15-04-2024 11:23

country

Nơi đi / Nơi đến

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Cước vận chuyển

Phụ phí

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Ho Chi Minh (SGN)
Seoul (ICN)
Ho Chi Minh, Vietnam (SGN)
Seoul, South Korea (ICN)
Hàng ngày 1 Ngày
Đi thẳng
52.941
₫/kg
378.579₫
Chi tiết
THC 0₫ / Kg
X-RAY 429₫ / Kg
AWB 126.050₫ / AWB
AMS 252.100₫ / AWB
Handling 0₫ / Shipment
VGM 0₫ / Shipment
431.520₫ 30-04-2024
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 519 Lượt xem