QA Shipping

QA Shipping

Người liên hệ: Ms. Truong Tinh

Chức vụ: Nhân viên kinh doanh

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

QA Shipping

Người liên hệ: Ms. Truong Tinh

Chức vụ: Nhân viên kinh doanh

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Giới thiệu

LOGISTICS & TRANSPORT AGENT

Xem thêm >>

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Qingdao
Ho Chi Minh (Cat Lai)
Qingdao, Qingdao, Shandong, China
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
20'GP Hàng ngày 10 Ngày
Đi thẳng
6.110.640₫
Chi tiết
THC 3.437.235₫ / Cont
DO 1.145.745₫ / Cont
CIC 1.273.050₫ / Cont
CLEANING 254.610₫ / Cont
20.368.800₫ 26.479.440₫ 30-05-2024
Qingdao
Ho Chi Minh (Cat Lai)
Qingdao, Qingdao, Shandong, China
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
40'GP Hàng ngày 10 Ngày
Đi thẳng
7.510.995₫
Chi tiết
THC 4.837.590₫ / Cont
DO 1.145.745₫ / Cont
CIC 1.273.050₫ / Cont
CLEANING 254.610₫ / Cont
20.368.800₫ 27.879.795₫ 30-05-2024
 • Lấy booking
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 5.092 Lượt xem

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Ho Chi Minh
Vancouver
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Vancouver, British Columbia, Canada
20'GP Hàng ngày 30 Ngày
Chuyển tải
6.491.790₫
Chi tiết
THC 3.309.540₫ / Cont
BILL 1.145.610₫ / B/L
SEAL 254.580₫ / Cont
AMS 891.030₫ / B/L
TELEX 891.030₫ / B/L
81.338.310₫ 87.830.100₫ 15-05-2024
Ho Chi Minh
Vancouver
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Vancouver, British Columbia, Canada
40'GP Hàng ngày 30 Ngày
Chuyển tải
8.019.270₫
Chi tiết
THC 4.837.020₫ / Cont
BILL 1.145.610₫ / B/L
SEAL 254.580₫ / Cont
AMS 891.030₫ / B/L
TELEX 891.030₫ / B/L
103.232.190₫ 111.251.460₫ 15-05-2024
Ho Chi Minh
Vancouver
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Vancouver, British Columbia, Canada
40'HQ Hàng ngày 30 Ngày
Chuyển tải
8.019.270₫
Chi tiết
THC 4.837.020₫ / Cont
BILL 1.145.610₫ / B/L
SEAL 254.580₫ / Cont
AMS 891.030₫ / B/L
TELEX 891.030₫ / B/L
103.232.190₫ 111.251.460₫ 15-05-2024
Ho Chi Minh
Vancouver
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Vancouver, British Columbia, Canada
45'HQ Hàng ngày 30 Ngày
Chuyển tải
51.577.908₫
Chi tiết
THC 48.395.658₫ / Cont
BILL 1.145.610₫ / B/L
SEAL 254.580₫ / Cont
AMS 891.030₫ / B/L
TELEX 891.030₫ / B/L
128.944.770₫ 180.522.678₫ 15-05-2024
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 3.490 Lượt xem

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Qingdao
Ho Chi Minh (Cat Lai)
Qingdao, Qingdao, Shandong, China
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
20'GP Thứ 2/ Thứ 3/ Thứ 4/ Thứ 5/ Thứ 6/ Thứ 7/ Chủ nhật 7 Ngày
Đi thẳng
6.360.000₫
Chi tiết
DO 763.200₫ / B/L
THC 4.070.400₫ / Cont
CIC 1.272.000₫ / Cont
CLEAN FEE 254.400₫ / Cont
17.808.000₫ 24.168.000₫ 30-04-2024
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 12.443 Lượt xem

QA Shipping

22-04-2024 08:51

country
Ngày thành lập gian hàng: 22 Apr 2024