QA Shipping

QA Shipping

Người liên hệ: Mr. Phúc Phạm

Chức vụ: Sales

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

QA Shipping

Người liên hệ: Mr. Phúc Phạm

Chức vụ: Sales

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Giới thiệu

Với hơn 10 năm kinh nghiệm chuyên sâu trong lĩnh vực xuất nhập khẩu và logistics, QA Shipping tự tin mang đến các dịch vụ uy tín sau: Vận chuyển hàng hóa xuất nhập khẩu bằng đường biển...

Xem thêm >>
  • 4.29, Tầng 5, Khu Officetel, Tòa nhà Lavita Charm, Số 46 Ðuờng số 1, Phuờng Truờng Thọ, Thành phố Thủ Ðức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
  • +840****** Hiện số
  • https://phaata.com/100000000004043

Thông tin liên hệ

  • 4.29, Tầng 5, Khu Officetel, Tòa nhà Lavita Charm, Số 46 Ðuờng số 1, Phuờng Truờng Thọ, Thành phố Thủ Ðức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
  • +840****** Hiện số
  • https://phaata.com/100000000004043