QA Shipping

QA Shipping

Người liên hệ: Mr. Phúc Phạm

Chức vụ: Sales

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

QA Shipping

Người liên hệ: Mr. Phúc Phạm

Chức vụ: Sales

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Giới thiệu

Với hơn 10 năm kinh nghiệm chuyên sâu trong lĩnh vực xuất nhập khẩu và logistics, QA Shipping tự tin mang đến các dịch vụ uy tín sau: Vận chuyển hàng hóa xuất nhập khẩu bằng đường biển...

Xem thêm >>
 • 4.29, Tầng 5, Khu Officetel, Tòa nhà Lavita Charm, Số 46 Ðuờng số 1, Phuờng Truờng Thọ, Thành phố Thủ Ðức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
 • +840****** Hiện số
 • https://phaata.com/100000000004043

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Ho Chi Minh (Cat Lai)
New York
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
New York, New York, New York, United States
20'GP Hàng ngày 34 Ngày
Đi thẳng
6.497.910₫
Chi tiết
THC 3.440.070₫ / Cont
BILL 1.019.280₫ / Cont
SEAL 254.820₫ / Cont
AMS 891.870₫ / Cont
TLX 891.870₫ / Cont
132.506.400₫ 139.004.310₫ 31-05-2024
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 4.961 Lượt xem

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Busan
Ho Chi Minh
Busan, Busan, South Korea
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
20'GP Hàng ngày 5 Ngày
Đi thẳng
3.946.455₫
Chi tiết
THC 3.437.235₫ / Cont
DO 254.610₫ / Cont
LSS 254.610₫ / Cont
5.856.030₫ 9.802.485₫ 31-05-2024
Busan
Ho Chi Minh
Busan, Busan, South Korea
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
40'GP Hàng ngày 5 Ngày
Đi thẳng
5.092.200₫
Chi tiết
THC 4.582.980₫ / Cont
DO 254.610₫ / Cont
LSS 254.610₫ / Cont
11.202.840₫ 16.295.040₫ 31-05-2024
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 3.149 Lượt xem

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Ho Chi Minh
Karachi
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Karachi, Sindh, Pakistan
20'GP Hàng ngày 15 Ngày
Đi thẳng
4.837.590₫
Chi tiết
THC 3.437.235₫ / Cont
BILL 1.145.745₫ / Cont
SEAL 254.610₫ / Cont
21.641.850₫ 26.479.440₫ 31-05-2024
Ho Chi Minh
Karachi
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Karachi, Sindh, Pakistan
40'GP Hàng ngày 15 Ngày
Đi thẳng
5.983.335₫
Chi tiết
THC 4.582.980₫ / Cont
BILL 1.145.745₫ / Cont
SEAL 254.610₫ / Cont
30.553.200₫ 36.536.535₫ 31-05-2024
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 1.585 Lượt xem

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Ho Chi Minh
Xiamen
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Xiamen, Xiamen, Fujian, China
20'GP Hàng ngày 17 Ngày
Đi thẳng
1.654.705₫
Chi tiết
BILL 1.145.565₫ / Cont
SEAL 254.570₫ / Cont
TLX 254.570₫ / Cont
1.781.990₫ 3.436.695₫ 31-05-2024
Ho Chi Minh
Xiamen
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Xiamen, Xiamen, Fujian, China
40'GP Hàng ngày 17 Ngày
Đi thẳng
1.654.705₫
Chi tiết
BILL 1.145.565₫ / Cont
SEAL 254.570₫ / Cont
TLX 254.570₫ / Cont
4.327.690₫ 5.982.395₫ 31-05-2024
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 871 Lượt xem

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Ho Chi Minh
Port Klang
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Port Klang, Selangor, Malaysia
20'GP Hàng ngày 9 Ngày
Đi thẳng
1.654.705₫
Chi tiết
BILL 1.145.565₫ / Cont
SEAL 254.570₫ / Cont
TLX 254.570₫ / Cont
2.545.700₫ 4.200.405₫ 31-05-2024
Ho Chi Minh
Port Klang
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Port Klang, Selangor, Malaysia
40'GP Hàng ngày 9 Ngày
Đi thẳng
1.654.705₫
Chi tiết
BILL 1.145.565₫ / Cont
SEAL 254.570₫ / Cont
TLX 254.570₫ / Cont
3.818.550₫ 5.473.255₫ 31-05-2024
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 169 Lượt xem

Cảng đi / Cảng đến

Điều kiện giao nhận

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Cước vận chuyển

Phụ phí cảng đi

Phụ phí cảng đến

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Shanghai
Ho Chi Minh
Shanghai, Shanghai, Shanghai, China
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
CY / CY
Hàng thường
Hàng ngày 7 Ngày
Đi thẳng
Refund 1.272.850
₫/cbm
-
1.680.162₫
D/O 636.425₫ / Set
THC 712.796₫ / CBM
EBS 330.941₫ / CBM
407.312₫ 31-05-2024
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 57.653 Lượt xem

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Ho Chi Minh
Xiamen
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Xiamen, Xiamen, Fujian, China
20'GP Hàng ngày 4 Ngày
Đi thẳng
4.964.115₫
Chi tiết
THC 3.436.695₫ / Cont
BILL 1.145.565₫ / Cont
SEAL 381.855₫ / Cont
1.781.990₫ 6.746.105₫ 31-05-2024
Ho Chi Minh
Xiamen
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Xiamen, Xiamen, Fujian, China
40'GP Hàng ngày 4 Ngày
Đi thẳng
6.109.680₫
Chi tiết
THC 4.582.260₫ / Cont
BILL 1.145.565₫ / Cont
SEAL 381.855₫ / Cont
4.073.120₫ 10.182.800₫ 31-05-2024
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 422 Lượt xem

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Ho Chi Minh
Qingdao
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Qingdao, Qingdao, Shandong, China
20'GP Hàng ngày 9 Ngày
Đi thẳng
4.836.830₫
Chi tiết
THC 3.436.695₫ / Cont
BILL 1.145.565₫ / Cont
SEAL 254.570₫ / Cont
636.425₫ 5.473.255₫ 31-05-2024
Ho Chi Minh
Qingdao
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Qingdao, Qingdao, Shandong, China
40'GP Hàng ngày 9 Ngày
Đi thẳng
5.982.395₫
Chi tiết
THC 4.582.260₫ / Cont
BILL 1.145.565₫ / Cont
SEAL 254.570₫ / Cont
1.145.565₫ 7.127.960₫ 31-05-2024
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 202 Lượt xem

QA Shipping

07-05-2024 09:00

country
Ngày thành lập gian hàng: 07 May 2024