VIETNAM MAXWIDE LOGISTICS CO LTD

VIETNAM MAXWIDE LOGISTICS CO LTD

Người liên hệ: Ms. Hillary Lê

Chức vụ: Sales

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

VIETNAM MAXWIDE LOGISTICS CO LTD

Người liên hệ: Ms. Hillary Lê

Chức vụ: Sales

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Giới thiệu

TẬP ĐOÀN MAXWIDE trụ sở chính tại QINGDAO, CHINA thành lập vào năm 2008 và chi nhánh văn phòng VIỆT NAM được mới thành lập tháng 3.2023 đến nay MAXWIDE đã mở rộng được mạng lưới chi nhánh tại: Q...

Xem thêm >>

VIETNAM MAXWIDE LOGISTICS CO LTD

Ref #17687 | 10-07-2024 16:41

country
Nơi đi: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Nơi đến: Long Beach, Los Angeles, California, United States
Cước: 168.022.800₫/ 40HQ
Hiệu lực đến: 21-07-2024
T/T: 23 Ngày
ETD: 21 Jul
Ghi chú: Liên hệ phone/ZALO: 0907 506 407
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 42 Lượt xem

VIETNAM MAXWIDE LOGISTICS CO LTD

Ref #17685 | 10-07-2024 16:36

country
Nơi đi: Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Nơi đến: Savannah, California, United States
Cước: 180.751.800₫/ 20GP
Hiệu lực đến: 31-07-2024
T/T: 23 Ngày
ETD: 17 Jul
Ghi chú: Liên hệ phone/ZALO: 0907 506 407
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 44 Lượt xem

VIETNAM MAXWIDE LOGISTICS CO LTD

Ref #17667 | 09-07-2024 17:29

country
Nơi đi: Hai Phong (Dinh Vu Port), Hai Phong, Vietnam
Nơi đến: Los Angeles, Los Angeles, California, United States
Cước: 176.933.100₫/ 40HQ
Hiệu lực đến: 31-07-2024
T/T: 22 Ngày
ETD: 17 Jul
Ghi chú: Liên hệ phone/ZALO: 0907 506 407
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 38 Lượt xem

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Ho Chi Minh
Houston
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Houston, Texas, Missouri, United States
40'HQ Hàng ngày 23 Ngày
Đi thẳng
6.746.370₫
Chi tiết
THC 5.346.180₫ / Cont
BILL 1.145.610₫ / Cont
SEAL 254.580₫ / Cont
246.942.600₫ 253.688.970₫ 20-07-2024
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 1.874 Lượt xem

VIETNAM MAXWIDE LOGISTICS CO LTD

Ref #17664 | 09-07-2024 11:04

country
Nơi đi: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Nơi đến: Houston, Harris, Texas, United States
Cước: 246.942.600₫/ 40HQ
Hiệu lực đến: 20-07-2024
T/T: 23 Ngày
ETD: 20 Jul
Ghi chú: Liên hệ phone/ZALO: 0907 506 407
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 45 Lượt xem

VIETNAM MAXWIDE LOGISTICS CO LTD

Ref #17660 | 08-07-2024 17:14

country
Nơi đi: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Nơi đến: Los Angeles, Los Angeles, California, United States
Cước: 188.389.200₫/ 40HQ
Hiệu lực đến: 17-07-2024
T/T: 22 Ngày
ETD: 17 Jul
Ghi chú: Liên hệ phone/ZALO: 0907 506 407
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 26 Lượt xem

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Ho Chi Minh
Los Angeles
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Los Angeles, Los Angeles, California, United States
20'GP Hàng ngày 25 Ngày
Đi thẳng
4.964.310₫
Chi tiết
THC 3.564.120₫ / Cont
BILL 1.145.610₫ / Cont
SEAL 254.580₫ / Cont
151.475.100₫ 156.439.410₫ 11-07-2024
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 18.941 Lượt xem

VIETNAM MAXWIDE LOGISTICS CO LTD

Ref #17648 | 05-07-2024 17:48

country
Nơi đi: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Nơi đến: Los Angeles, Los Angeles, California, United States
Cước: 151.475.100₫/ 20GP
Hiệu lực đến: 11-07-2024
T/T: 25 Ngày
ETD: 11 Jul
Ghi chú: HCM-LAX/LGB, OF: 5950/20DC +LCC. SI: 8 Jul. Liên hệ: 0907 506 407
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 71 Lượt xem

Cảng đi / Cảng đến

Loại container

Ngày khởi hành

Thời gian vận chuyển

Phụ phí

Cước vận chuyển

Tổng chi phí

Thời hạn giá

Ho Chi Minh
Houston
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Houston, Texas, Missouri, United States
40'HQ Hàng ngày 30 Ngày
Đi thẳng
6.746.370₫
Chi tiết
THC 5.346.180₫ / Cont
BILL 1.145.610₫ / Cont
SEAL 254.580₫ / Cont
236.759.400₫ 243.505.770₫ 14-07-2024
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 88 Lượt xem

VIETNAM MAXWIDE LOGISTICS CO LTD

Ref #17647 | 05-07-2024 16:26

country
Nơi đi: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Nơi đến: Houston, Texas, Missouri, United States
Cước: 236.759.400₫/ 40HQ
Hiệu lực đến: 14-07-2024
T/T: 30 Ngày
ETD: 13 Jul
Ghi chú: etd 13 Jul, 1F
 • Liên hệ
 • Chat ngay
 • Chia sẻ
 • 50 Lượt xem