VIETNAM MAXWIDE LOGISTICS CO LTD

VIETNAM MAXWIDE LOGISTICS CO LTD

Contact person: Ms. Hillary Lê

Pos: Sales

Location: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

VIETNAM MAXWIDE LOGISTICS CO LTD

Contact person: Ms. Hillary Lê

Pos: Sales

Location: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

Introductions

TẬP ĐOÀN MAXWIDE trụ sở chính tại QINGDAO, CHINA thành lập vào năm 2008 và chi nhánh văn phòng VIỆT NAM được mới thành lập tháng 3.2023 đến nay MAXWIDE đã mở rộng được mạng lưới chi nhánh tại: Q...

See more >>

VIETNAM MAXWIDE LOGISTICS CO LTD

Ref #17687 | 10-07-2024 16:41

country
Origin: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Destination: Long Beach, Los Angeles, California, United States
Freight cost: ₫168,022,800/ 40HQ
Expiry date: 21-07-2024
T/T: 23 Days
ETD: 21 Jul
Notes: Liên hệ phone/ZALO: 0907 506 407
 • Contact
 • Chat now
 • Share
 • 26 Viewed

VIETNAM MAXWIDE LOGISTICS CO LTD

Ref #17685 | 10-07-2024 16:36

country
Origin: Hai Phong, Hai Phong, Vietnam
Destination: Savannah, California, United States
Freight cost: ₫180,751,800/ 20GP
Expiry date: 31-07-2024
T/T: 23 Days
ETD: 17 Jul
Notes: Liên hệ phone/ZALO: 0907 506 407
 • Contact
 • Chat now
 • Share
 • 30 Viewed

VIETNAM MAXWIDE LOGISTICS CO LTD

Ref #17667 | 09-07-2024 17:29

country
Origin: Hai Phong (Dinh Vu Port), Hai Phong, Vietnam
Destination: Los Angeles, Los Angeles, California, United States
Freight cost: ₫176,933,100/ 40HQ
Expiry date: 31-07-2024
T/T: 22 Days
ETD: 17 Jul
Notes: Liên hệ phone/ZALO: 0907 506 407
 • Contact
 • Chat now
 • Share
 • 34 Viewed

VIETNAM MAXWIDE LOGISTICS CO LTD

Ref #102017 | 09-07-2024 11:12

country

Origin / Destination

Container Size/Type

ETD

Transit time

Surcharges

Freight cost

Total cost

Valid till

Ho Chi Minh
Houston
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Houston, Texas, Missouri, United States
40'HQ Daily 23 Days
Direct
₫6,746,370
Detail:
THC ₫5,346,180 / Cont
BILL ₫1,145,610 / Cont
SEAL ₫254,580 / Cont
₫246,942,600 ₫253,688,970 20-07-2024
 • Book now
 • Contact
 • Chat now
 • Share
 • 1,871 Viewed

VIETNAM MAXWIDE LOGISTICS CO LTD

Ref #17664 | 09-07-2024 11:04

country
Origin: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Destination: Houston, Harris, Texas, United States
Freight cost: ₫246,942,600/ 40HQ
Expiry date: 20-07-2024
T/T: 23 Days
ETD: 20 Jul
Notes: Liên hệ phone/ZALO: 0907 506 407
 • Contact
 • Chat now
 • Share
 • 40 Viewed

VIETNAM MAXWIDE LOGISTICS CO LTD

Ref #17660 | 08-07-2024 17:14

country
Origin: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Destination: Los Angeles, Los Angeles, California, United States
Freight cost: ₫188,389,200/ 40HQ
Expiry date: 17-07-2024
T/T: 22 Days
ETD: 17 Jul
Notes: Liên hệ phone/ZALO: 0907 506 407
 • Contact
 • Chat now
 • Share
 • 25 Viewed

VIETNAM MAXWIDE LOGISTICS CO LTD

Ref #101638 | 05-07-2024 17:49

country

Origin / Destination

Container Size/Type

ETD

Transit time

Surcharges

Freight cost

Total cost

Valid till

Ho Chi Minh
Los Angeles
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Los Angeles, Los Angeles, California, United States
20'GP Daily 25 Days
Direct
₫4,964,310
Detail:
THC ₫3,564,120 / Cont
BILL ₫1,145,610 / Cont
SEAL ₫254,580 / Cont
₫151,475,100 ₫156,439,410 11-07-2024
 • Contact
 • Chat now
 • Share
 • 18,891 Viewed

VIETNAM MAXWIDE LOGISTICS CO LTD

Ref #17648 | 05-07-2024 17:48

country
Origin: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Destination: Los Angeles, Los Angeles, California, United States
Freight cost: ₫151,475,100/ 20GP
Expiry date: 11-07-2024
T/T: 25 Days
ETD: 11 Jul
Notes: HCM-LAX/LGB, OF: 5950/20DC +LCC. SI: 8 Jul. Liên hệ: 0907 506 407
 • Contact
 • Chat now
 • Share
 • 68 Viewed

VIETNAM MAXWIDE LOGISTICS CO LTD

Ref #101637 | 05-07-2024 17:00

country

Origin / Destination

Container Size/Type

ETD

Transit time

Surcharges

Freight cost

Total cost

Valid till

Ho Chi Minh
Houston
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Houston, Texas, Missouri, United States
40'HQ Daily 30 Days
Direct
₫6,746,370
Detail:
THC ₫5,346,180 / Cont
BILL ₫1,145,610 / Cont
SEAL ₫254,580 / Cont
₫236,759,400 ₫243,505,770 14-07-2024
 • Book now
 • Contact
 • Chat now
 • Share
 • 86 Viewed

VIETNAM MAXWIDE LOGISTICS CO LTD

Ref #17647 | 05-07-2024 16:26

country
Origin: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Destination: Houston, Texas, Missouri, United States
Freight cost: ₫236,759,400/ 40HQ
Expiry date: 14-07-2024
T/T: 30 Days
ETD: 13 Jul
Notes: etd 13 Jul, 1F
 • Contact
 • Chat now
 • Share
 • 48 Viewed