KGW ATLANTIC COMPANY LIMITTED

KGW ATLANTIC COMPANY LIMITTED

Người liên hệ: Mr Hector Tran

Chức vụ: Vietnam Sales Director

Địa điểm: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam

1 Đánh giá

KGW ATLANTIC COMPANY LIMITTED

2020-12-04 11:39

Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
HÀNG LẺ Ref #6313
Cảng đi / Cảng đến Loại dịch vụ & loại hàng Ngày khởi hành Đi thẳng /
Chuyển tải
Cước vận chuyển (VNĐ) Phụ phí cảng đi (VNĐ) Phụ phí cảng đến (VNĐ) Tổng chi phí (VNĐ) Thời hạn giá Tác vụ
Ho Chi Minh (Cat Lai)
> Los Angeles
Ho Chi Minh (Cat Lai), Ho Chi Minh, Vietnam
Los Angeles, Los Angeles, California, United States
CFS / CFS
Hàng thường
20 Ngày
Đi thẳng
652.400 1.141.700
Chi tiết
THC 139.800 VNĐ / CBM
AMS 233.000 VNĐ / Set
CFS 186.400 VNĐ / CBM
Bill fee 582.500 VNĐ / Set
841.130
DDC 654.730 VNĐ / CBM
Handling charge 186.400 VNĐ / Shipment
2.635.230 31-12-2020

KGW ATLANTIC COMPANY LIMITTED

2020-06-10 15:18

Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Cảng đi / Cảng đến Loại container Ngày khởi hành Đi thẳng /
Chuyển tải
Phụ phí (VNĐ) Cước vận chuyển (VNĐ) Tổng chi phí (VNĐ) Thời hạn giá Tác vụ
Ho Chi Minh
> Savannah
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Savannah, Chatham, Georgia, United States
20'GP Thứ 4/ Thứ 6/ Thứ 7 38 Ngày
Đi thẳng
4.653.000
Chi tiết
THC 2.791.800 VNĐ
BILL 930.600 VNĐ
SEAL 232.650 VNĐ
AMS 697.950 VNĐ
51.415.650 56.068.650 14-06-2020
Ho Chi Minh
> Savannah
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Savannah, Chatham, Georgia, United States
40'GP Thứ 4/ Thứ 6/ Thứ 7 38 Ngày
Đi thẳng
6.048.900
Chi tiết
THC 4.187.700 VNĐ
BILL 930.600 VNĐ
SEAL 232.650 VNĐ
AMS 697.950 VNĐ
63.978.750 70.027.650 14-06-2020
Ho Chi Minh
> Savannah
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Savannah, Chatham, Georgia, United States
40'HQ Thứ 4/ Thứ 6/ Thứ 7 38 Ngày
Đi thẳng
6.048.900
Chi tiết
THC 4.187.700 VNĐ
BILL 930.600 VNĐ
SEAL 232.650 VNĐ
AMS 697.950 VNĐ
63.978.750 70.027.650 14-06-2020

KGW ATLANTIC COMPANY LIMITTED

2020-06-09 17:01

Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Cảng đi / Cảng đến Loại container Ngày khởi hành Đi thẳng /
Chuyển tải
Phụ phí (VNĐ) Cước vận chuyển (VNĐ) Tổng chi phí (VNĐ) Thời hạn giá Tác vụ
Ho Chi Minh
> Long Beach
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Long Beach, Los Angeles, California, United States
20'GP Thứ 4/ Thứ 5/ Thứ 6 21 Ngày
Đi thẳng
4.653.000
Chi tiết
THC 2.791.800 VNĐ
BILL 930.600 VNĐ
SEAL 232.650 VNĐ
AMS 697.950 VNĐ
40.248.450 44.901.450 14-06-2020
Ho Chi Minh
> Long Beach
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Long Beach, Los Angeles, California, United States
40'GP Thứ 4/ Thứ 5/ Thứ 6 21 Ngày
Đi thẳng
6.048.900
Chi tiết
THC 4.187.700 VNĐ
BILL 930.600 VNĐ
SEAL 232.650 VNĐ
AMS 697.950 VNĐ
50.019.750 56.068.650 14-06-2020
Ho Chi Minh
> Long Beach
Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Vietnam
Long Beach, Los Angeles, California, United States
40'HQ Thứ 4/ Thứ 5/ Thứ 6 21 Ngày
Đi thẳng
6.048.900
Chi tiết
THC 4.187.700 VNĐ
BILL 930.600 VNĐ
SEAL 232.650 VNĐ
AMS 697.950 VNĐ
50.019.750 56.068.650 14-06-2020